Gå til Levanger kommunes hovedside

Teknisk komité 1999-2001 (Det faste utvalg for plansaker)
<<møtekalender | reglement | delegasjon | organisering>>
 
sist oppdatert: 02.01.02  | *merknader

SIGVARD KRISTIAN GILSTAD

H

Leder

2 MARIT SVARVA HENRIKSEN

DNA

Nestleder2

5 STEINAR JONNY VOLDSETH

DNA

Medlem5

6 PERLY LILLY NÆSSAN

DNA

Medlem6

IVAR STJERN

SP

Medlem

MARTHE HAMMER

SV

Medlem

1 UNNI PAULINE WIKDAHL

H

Medlem1

OLAV JOHANNES GRENNE

KRF

Medlem

EIVIND HAGEN

FRP

Medlem

HÅVARD OVERSAND VINJE

DNA

Varamedlem 1

KÅRE SVEBERG

DNA

Varamedlem 2

4 TERJE VEIMO

DNA

Varamedlem 34
7 BRITT MØLNÅS

DNA

Varamedlem 47

IRENE HAUGSKOTT

SP

Varamedlem 1

GUNNAR JERMSTAD

SP

Varamedlem 2

GUNNAR MORTEN LØVÅS

SV

Varamedlem 1

BENTE KRISTIN FOSTAD

SV

Varamedlem 2

ANDERS GRØNLI

SV

Varamedlem 3

VEBJØRN HAUGOM

H

Varamedlem 1

KNUT J. DREIER

H

Varamedlem 2

VIGDIS NILSEN

H

Varamedlem 3

ERIK AAKERVIK

H

Varamedlem 4

TOVE BERGDAL

H

Varamedlem 5

IDAR KJØLSVIK

KRF

Varamedlem 1

OLE PETTER MUNKEBY

KRF

Varamedlem 2

LYDIA SANDSTAD PETTERSEN

KRF

Varamedlem 3

TORE GRØNENG

FRP

Varamedlem 1

1 Karin Mari Skogen fritatt fra 28.06.00 og ut perioden, nytt medlem Unni Pauline Wikdahl.
2 Margun Jonassen fritatt fra 06.09.00, ny nestleder Marit Svarava Henriksen
3 Jonas Utvik fritatt fra 06.09.00, nytt medlem Richard Reinsborg
4 Terje Veimo nytt varamedlem fra 06.09.00
5 Richard Reinsborg, død 08.10.00, nytt medlem Steinar Voldseth fra 21.03.01
6 Siri Marie Øvrum Nesgård, fritatt fra 21.03.01, nytt medlem Perly Lilly Næssan
7 Britt Mølnås ny varamedlem fra 21.03.01

<<møtekalender | reglement | delegasjon | organisering>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^