Gå til Levanger kommunes hovedside

Næringsstyret 1999-2001 - (Styre for Næringsselskapet)
<<organisering | møtekalender | reglement>>
sist oppdatert: 07.01.02 | *merknader

ODD-EILIV B THRANING

DNA

Leder

GUNNAR LAURITS MYHR

H

Nestleder

HANS HEIERAAS

SP

Medlem

GERD MARIT SVENDSEN

SV

Medlem

SVEIN ERIK MUSUM

FRP

Medlem

JARLE HAUGAN

V

Medlem

AUNE, NILS ÅGE DNA Varamedlem 1
Edvard Øfsti DNA Varamedlem 2
Harriet Hjelde DNA Varamedlem 3
Hilde Haugan Hynne SP Varamedlem 1
Helge Dieset SP Varamedlem 2
Martin Stavrum SP Varamedlem 3
Jostein Trøite SV Varamedlem 1
Trond Martin Sæterhaug SV Varamedlem 2
Toni Kristin Solbakken FRP Varamedlem 1
Sigvard K. Gilstad H Varamedlem 2
Olav J. Grenne KRF Varamedlem 3
Oddmund Myhr V Varamedlem 41

1Varamedlem Britt Tønne Haugan fritatt fra 04.10.00, varamedlem rykker opp

<< organisering | møtekalender | reglement>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^