Gå til Levanger kommunes hovedside

Undervisningskomité 1999-2001
<<møtekalender | reglement | delegasjon | organisering>>
sist oppdatert: 02.09.04 | *merknadfoto fra siste møte

| >>

EDVARD ØFSTI

DNA

Leder

HILDE HAUGAN HYNNE

SP

Nestleder

1 PETTER INGVALD WALSETH

DNA

Medlem1

3 GUNNHILD M. Ø. NESGÅRD

DNA

Medlem3

SIGBJØRN MATBERG

SP

Medlem

JOSTEIN TRØITE

SV

Medlem

TURID ERTZAAS

H

Medlem

2 JANN KARLSEN

KRF

Medlem2

TORHILD WIBE

V

Medlem

LEIF KETIL LORENTSEN

DNA

Varamedlem 1

HEGE ANITA SUNDAL

DNA

Varamedlem 2

JOSTEIN KÅLEN

DNA

Varamedlem 34

KRISTIN HAUGDAHL NØST

SP

Varamedlem 1

JOHAN ARNT HOEL DAHLEN

SP

Varamedlem 2

TONE MYHR RICHARDSEN

SP

Varamedlem 3

MAJA ELISE ROSTAD

SV

Varamedlem 1

ASBJØRN FOLKVORD

SV

Varamedlem 2

HALDIS ØSTERÅS

SV

Varamedlem 3

JOHANNES KIBSGAARD

H

Varamedlem 1

GUNN TOVE LIUM

H

Varamedlem 2

ANDREAS SMEDSRUD

H

Varamedlem 3

ELIN LEIRSET MOAN

KRF

Varamedlem 1

SIGRUN REITAN PETTERSEN

KRF

Varamedlem 2

ASTRID TIDEMANN

KRF

Varamedlem 3

HELGE BAKKEN

V

Varamedlem 1

ANNIKKEN KJÆR HARALDSEN

V

Varamedlem 2

OTTO BULL

V

Varamedlem 4

1 Tore Ronæs Rolland fritatt 06.09.00-31.08.01 | 01.09.01-31.08.02, nytt fast medlem Petter Ingvald Walseth
2 Britt Tønne Haugan fritatt fra 04.10.00, nytt fast medlem Jann Karlsen

3
Marius Granås fritatt fra 15.08.01, nytt fast medlem Gunnhild M Ø Nesgård
4
Gunvor Sandvik fritatt som varamedlem fra 15.08.01

| >>
<<møtekalender | reglement | delegasjon | organisering>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^