Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Arbeidsmiljøutvalget 2007-2011 (21.11.07, sak 71/07)
<<møtekalender

Medlemmer Varamedlemmer
Fra arbeidsgiver:
Ordfører Jorunn Skogstad
1 Hanne Lilleberg Hans Aalberg
Ola Stene En av kommunalsjefene
Bodil Skotnes Kjell Hugo Dybwik
Fra arbeidstaker:
Hilde Føll, utdanningsforbundet, leder

Marte Løvli, utdanningsforbundet

Tove Randi Olsen, fagforbundet 
Leif K. Lorentsen, fagforbundet  Lorents Gåsvær, fagforbundet 
Jostein Hulbækdal, hoved-verneombud  

I tillegg møter:
Bedriftshelsetjenesten
Organisasjon: v/Organisasjonssjef og personalkonsulent

Merknad*

1

Hanne Lilleberg, SV, medlem, permisjon 29.10.08-05.02.09, Sølvi Helene Sæther medlem i perioden

Arbeidsmiljøutvalget
dato saksnr  (PDF) 
2008
11.02.08

99-99

sakliste
10.03.08

99-99

sakliste
28.04.08

99-99

sakliste
09.06.08

99-99

sakliste
2006
16.01.06

1-10

sakliste
13.02.06

11-19

sakliste
27.03.06

99-99

sakliste
19.06.06

99-99

sakliste
18.09.06

99-99

sakliste
06.11.06

99-99

sakliste
27.11.06

99-99

sakliste
04.12.06

55-63

sakliste
2005
07.02.05

1-6

sakliste
07.03.05

8-11

sakliste
18.04.05

12-16

sakliste
13.06.05

99-99

 
28.08.05

99-99

 
10.10.05

99-99

 
05.12.05

99-99

 
2004
29.03.04

10-19

sakliste
24.05.04

20-30

sakliste
20.09.04

31-36

 
29.11.04

37-45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------
Historikk:
2003-2007

Medlemmer Varamedlemmer
Fra arbeidsgiver:
Bodil Skotnes* Tore Kolstad
Ordfører Gudny Ronglan fra 10.01.07
Ola Stene Alf B. Haugnes
Hans Heieraas (kom-sak 037/04, 05.05.04)  
Fra arbeidstaker:
Hilde Føll, utdanningsforbundet, leder Ellen Onshuus Eriksen,
utdanningsforbundet
Berit Lyngen, fagforbundet  Bjørn Golimo, FO
Leif K. Lorentsen, fagforbundet Tove Randi Olsen, fagforbundet
Jostein Hulbækdal, hoved-verneombud  
Merknad*
Elin Aune, - erstattet av Bodil Skotnes 17.01.07

<<møtekalender
Gå til Levanger kommunes hovedside ^