Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Driftskomité 16.01.08 - Sak 3/08
<<sakliste
<<>> | vedtak

DRIFTSKOMITEEN'S VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL ANDRE RÅD, NEMNDER OG UTVALG M.M.

Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås   Arkivsref: 2007/10964
    Saken avgjøres av: DK
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:

Driftskomité

16.01.08

RMK

3/08

Valgnemndas forslag til vedtak:

Valgnemndas forslag på medlemmer og varamedlemmer til råd, nemnder og utvalg vil bli lagt fram i møtet.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I Driftskomiteens møte den 12. desember 2007, sak 035/07, ble det oppnevnt ei valgnemnd som skal forberede valgene som skal vedtas i driftskomiteen.

Alle medlemmer og varamedlemmer i de aktuelle råd, nemnder og utvalg for perioden 2003-2007 ble i skriv datert 19.12.07 bedt om å gi tilbakemelding hvis gjenvalg ikke er ønskelig. Frist for tilbakemelding ble satt til 4.1.08.

Vurdering:

Da valgnemnda vil jobbe med sammensetningen av utvalgene fram til driftskomiteens møte den 16. januar 2008 vil forslag til vedtak bli lagt fram i møtet.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^