Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Driftskomité 16.01.08 - Si DIN mening i sakene
<<
sakliste
<<>>

             

PS 1/08

Referatsaker

saksutredning

PS 2/08

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

-

PS 3/08

Driftskomiteen's valg av medlemmer og varamedlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m.

saksutredning

PS 4/08

Den kulturelle skolesekken - revisjon og tilstandsrapport

saksutredning

PS 5/08

Høring: Forslag til endring i opplæringslovens §§ 2-3 og 2-4 på bakgrunn av dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen mot KRL-faget.

saksutredning

PS 6/08

Kvalitetsplan 2006 - 2009. Sammen gjør vi skolen i Levanger bedre. Rullering 2008.

saksutredning

PS 7/08

Opptrappingsplan for psykisk helse (Psykiatriplan) 2008

saksutredning

Her kan du si DIN mening i sakene i driftskomiteens møte 16.01.08
(OBS! ønskes anonymitet i innspill må dette oppgis spesielt)

13.01.08
Sak 3/08 - Driftskomiteen's valg av medlemmer og varamedlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m.
 
Samarbeidsutvalg Åsen Helsetun for neste periode.
 
Åsen Rotaryklubb har foreslått Erling Hagnes, Fållåtrøa 6B, 7630 Åsen, som Rotary`s representant i samarbeidsutvalget for Åsen Helsetun.
 
Ber rådmannen gå inn for forslaget.
 
Vennlig hilsen
Vebjørn Haugom                                                                          | klikk for kommentar/nytt innspill: Klikk konvolutt for å Si DIN mening i driftskomiteens saker

<<sakliste
<<>>
Gå til Levan kommunes hovedside ^