Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 26.09.01 - sak 102/01
<< sakliste
<< | >> | vedtak

SØKNAD OM FORTSATT PERMISJON FRA POLITISKE VERV - TORE ROLLAND

Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås

Arkiv:  

Arkivsaknr: 2001006402

Objekt:    Saken avgjøres av: FOR

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet

26.09.01

RMK

102/01

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Tore R. Rolland innvilges fortsatt permisjon fra verv som medlem av kommunestyret og undervisningskomiteen fra 01.09.01 til 31.08.02.

Asle Granås blir fortsatt fast medlem i kommunestyret og Petter Ingvald Walseth blir fortsatt fast medlem i undervisningskomiteen.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

E-post fra Tore Rolland.

Saksopplysninger:

Tore R. Rolland fikk av formannskapet i møte 06.09.00 innvilget permisjon fra verv som medlem av kommunestyret og undervisningskomiteen fra 01.09.00 til 31.08.01.

Han søker nå om å få permisjonen forlenget med enda et år, grunnet studier.

Vurdering:

Rådmannen vil gå inn for at Rolland får forlenget sin permisjon fra politiske verv.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^