Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 29.09.04 - sak 100/04
<< sakliste
<< | >> | vedtak

REFERATSAKER

Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås

Arkiv:  K1-

Arkivsaknr: 2004005643

Objekt:    Saken avgjøres av: FOR

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet

29.09.04

RMK

100/04

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

DOKUMENTER TIL REFERERING:

Nr

Dok.ID

 

Dok.dato  

Avsender/Mottaker

Tittel

1

04/12390

I

10.09.2004

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG

LOVLIGHETSKONTROLL AV LEVANGER KOMMUNES VEDTAK I SAK 003/04, RØYKFRI KOMMUNE - KOMMUNENS VEDTAK STADFESTES  side 2, 3, 4, 5 (røykefri kommune)

2

04/12252

I

08.09.2004

SIEMENS AS

SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGSKONTROLL UKE 36, 2004   side 2

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^