Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 29.09.04 - sak 106/04
<< sakliste
<< | >> | vedtak

TV-AKSJONEN 2004 - HJERTEROM - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv:  K1-X03

Arkivsaknr: 2004002981

  Objekt: 

Saken avgjøres av: FOR

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:

Formannskapet

29.09.04

RMK

106/04

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2004 innvilges et tilskudd på kr. 10.000,-.

Beløpet dekkes over konto 14709-1000-1000.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Brev datert 09.09.04, fra den lokale kommunekomiteen v/Gerd Haugberg.

Saksopplysninger:

Søndag 17. oktober 2004 går årets TV-aksjon ”Hjerterom” av stabelen. TV-aksjonen i år er gitt til Rådet for psykisk helse og Kirkens bymisjon. Inntektene skal gå til å bekjempe psykisk og sosial nød. Aksjonen skal skape et Norge med større hjerterom!

Mer informasjon finnes på: http://www.nrk.no/tvaksjonen/

Hovedkomiteen for TV-aksjonen v/Gerd Haugberg søker om tilskudd til årets TV-aksjon. De siste årene er det bevilget kr 10.000 til aksjonene.

Vurdering:

Som tidligere år vil rådmannen gå inn for å støtte TV-aksjonen.

Det foreslås at beløpet dekkes over den konto formannskapet har til disposisjon for diverse tilskudd (14709 – 1000 – 1000).

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^