Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 17.08.05, kl. 13:00-15:00, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>


 Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:  | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

PS 58/05

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE 15.06.05

15.06.05

vedtak

PS 59/05

REFERATSAKER

saksutredning

vedtak

PS 60/05

REVIDERT REGNSKAP MED REVISJONSRAPPORT FOR SKOGN FJELLSTYRE 2004

saksutredning

vedtak

PS 61/05

REVIDERT REGNSKAP MED REVISJONSRAPPORT FOR REINSJØ FJELLSTYRE 2004

saksutredning

vedtak

PS 62/05

UTBETALING AV MOMSKOMPENSASJON KR. 43.939 TIL IDRETTSLAGET AASGUTEN

saksutredning

vedtak

PS 63/05

PERMISJON FRA POLITISKE VERV - MARTHE HAMMER

saksutredning

vedtak

PS 64/05

SIRI AUNAN KRISTIANSEN - KLAGE PÅ  TILDELING AV MIDLER - RESTAURERINGSFONDET 2004

saksutredning

vedtak

PS 65/05

BUDSJETTSITUASJONEN PR. 30.06.05 – LEVANGER KOMMUNE

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9:
Oppmøte:

Representant Møtter Merknad
Thraning Odd DNA Ordfører

-

forfall

NORBERG OLAV KARSTEN

H Ordfører

x

 

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Varaordfører

-

forfall

GREVSKOTT ELI

DNA Medlem

x

 
HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR V Medlem

x

 

RONGLAN GUDNY

KRF Medlem

x

 

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x

 

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x

 

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x

 
NESGÅRD GUNHILD M Ø DNA Varamedlem 2

x

(Thraning)
SOLEM ARNE

SP

Varamedlem 2

x

(Heieraas)

Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Orienteringer:

Spørsmål:
Birger K. Meinhardt (FRP) stilte spørsmål angående situasjonen for beboere i Momarka, jfr avisoppslag. ^

 


 

 

PS 58/05          GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE 15.06.05

17.08.2005 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-039/05 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 15.06.05 godkjennes.  ^

 

 

 

 

PS 59/05          REFERATSAKER

17.08.2005 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-038/05 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^

 

 

 

PS 60/05               REVIDERT REGNSKAP MED REVISJONSRAPPORT FOR SKOGN FJELLSTYRE 2004

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2004 tas til orientering.

17.08.2005 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-060/05: Vedtak

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2004 tas til orientering. ^

 

 

PS 61/05           REVIDERT REGNSKAP MED REVISJONSRAPPORT FOR REINSJØ FJELLSTYRE 2004

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2004 tas til orientering.

17.08.2005 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-041/05 Vedtak:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2004 tas til orientering.  ^

 

 

 

PS 62/05          UTBETALING AV MOMSKOMPENSASJON KR. 43.939 TIL IDRETTSLAGET AASGUTEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Il. Aasgutens momskompensasjonskrav på kr. 43.939 vedr. lokaler til Bruse Barnehage utbetales idrettslaget. Som følge av endringer i momskompensasjonsordningen, må beløpet finansieres over formannskapets konto: 14709 Diverse overføringer/tilskudd til andre

17.08.2005 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Enstemmig

FOR-042/05 Vedtak:

Il. Aasgutens momskompensasjonskrav på kr. 43.939 vedr. lokaler til Bruse Barnehage utbetales idrettslaget. Som følge av endringer i momskompensasjonsordningen, må beløpet finansieres over formannskapets konto: 14709 Diverse overføringer/tilskudd til andre ^

 

 

 
 

PS 63/05          PERMISJON FRA POLITISKE VERV - MARTHE HAMMER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Marthe Hammer gis permisjon fra sine verv i Kommunestyret og Driftskomiteen ut februar 2006.

Berit Groven velges som fast medlem av Kommunestyret ut februar 2006.

Bjarne Berre velges som fast medlem av Driftskomiteen ut februar 2006.

17.08.2005 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-043/05 Vedtak:

Marthe Hammer gis permisjon fra sine verv i Kommunestyret og Driftskomiteen ut februar 2006.

Berit Groven velges som fast medlem av Kommunestyret ut februar 2006.

Bjarne Berre velges som fast medlem av Driftskomiteen ut februar 2006. ^

 

 

 

PS 64/05           SIRI AUNAN CHRISTENSEN - KLAGE PÅ  TILDELING AV MIDLER - RESTAURERINGSFONDET 2004

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak 043/05 opprettholdes. Klagen fra Siri Auran Christensen tas ikke til følge.

17.08.2005 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-044/05 Vedtak:

Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak 043/05 opprettholdes. Klagen fra Siri Auran Christensen tas ikke til følge. ^

 


 

PS 65/05          BUDSJETTSITUASJONEN PR. 30.06.05 – LEVANGER KOMMUNE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.        Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. halvår 2005 til orientering.

2.        Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer som foreslått i rapportens kapittel 6.

3.        Vannavgiften for  2005 halveres slik at det ikke kreves inn gebyr for 2. halvår 2005

17.08.2005 Formannskapet

Rådmannens orientering om budsjettsituasjonen, status PDF

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-045/05 Innstilling:

1.        Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. halvår 2005 til orientering.

2.        Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer som foreslått i rapportens kapittel 6.

3.        Vannavgiften for  2005 halveres slik at det ikke kreves inn gebyr for 2. halvår 2005 ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^