Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 30.04.08 - sak 55/08
<< sakliste
<< | >> | vedtak

Valg av kommunens representant til styret for Inntrøndelag Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning

Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås

      

Arkivsaknr:  2007/10432 - /033

       

Saken avgjøres av: FOR

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

30.04.08

RMK

55/08

Rådmannens forslag til vedtak:

Som Levanger kommunes representant, med vararepresentant, til styret for Inntrøndelag Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning for perioden 2008-11 velges: ________________

 

Vararepresentant: _________________ 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Helge Dieset har vært kommunens representant i styret for Inntrøndelag Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IIUA).

 

Diesets funksjonstid går ut i vår og det må derfor foretas nytt valg av styrerepresentant fra Levanger kommune. Generalforsamling skal avholdes 14.05.08.

 

Den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning (IUA) ble etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land og vassdrag. Det er en landsdekkende beredskap som bygget på de 52 etablerte oljevernutvalgene.

 

Den kommunale beredskapen er organisert i 34 beredskapsregioner som dekker alle landets kommuner. Hver region ledes av et interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA). I utvalget sitter vanligvis havnesjef, brannsjef, politimester, fylkesmannens miljøvernavdeling og representant fra beredskapspliktig industri. Utvalget er ansvarlig for driften av beredskapen og vil også lede aksjoner mot akutt forurensning innen regionen.

I styret for Inntrøndelag Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning har det, fra de fleste kommunene, vært vanlig at ordfører og varaordfører har vært kommunens representant og vararepresentant i styret.

Vurdering:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^