Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 26.11.08 - sak 137/08
<< sakliste
<< | >> | vedtak

VALG AV 17.MAI-KOMITEER 2009

Saksansvarlig: Marit Hæreid Sandstad

  Arkivsref:  2008/11541
    Saken avgjøres av: FOR
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

26.11.08

MHS

137/08

Rådmannens forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til 17.mai-komiteens ledere, medlemmer og varamedlemmer vedtas.  Hovedkomiteen består av lederne i de enkelte kretskomiteer. Som ny leder for hovedkomiteen velges Jørn Endresen.  Årets leder for Levanger/Frol/Nesset blir neste års leder for hovedkomiteen.  Ved eventuelle forfall gis ordføreren fullmakt til å oppnevne nye medlemmer.  Søknad om fritak må skje skriftlig.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

17.mai komiteen for år 2008 ble bedt om å fremme forslag til medlemmer for år 2009.  Nedenfor følger liste over de som er foreslått:

Levanger, Frol og Nesset

 

 

Leif Gundersen, leder

Alosavn. 13

7600 Levanger

Kari Viken Sivertsen

Staupslia 9

7600 Levanger

Åse Woldseth

Jacob Schivesv. 13

7600 Levanger

Liv Torill Røstad

Skånes

7600 Levanger

Jørn Eriksen

Klivlebakken 3

7600 Levanger

Jarle Haugan

Bøkestien 1

7600 Levanger

Grete Burmo

Alosavegen 28

7600 Levanger

Nina Groven

Ringvegen 13

7600 Levanger

Liv Salthammer Kolaas, vara

Byborgvegen 18

7600 Levanger

Rolf Egil Drågen, vara

Bambergvegen 1

7600 Levanger

 

 

 

Ytterøy

 

 

Magne Grande, leder

 

7629 Ytterøy

Lars Forberg

 

7629 Ytterøy

Torill Holstad

 

7629 Ytterøy

Steinar Vandsvik

 

7629 Ytterøy

Britt Line Lorås

 

7629 Ytterøy

Øystein Nøst

 

7629 Ytterøy

Sigrun Skauge

 

7629 Ytterøy

Idar Skaufel

 

7629 Ytterøy

Hildur Bjørvik

 

7629 Ytterøy

Asbjørn Brustad

 

7629 Ytterøy

Else Johannesen

 

7629 Ytterøy

Torbjørn Tyholt

 

7629  Ytterøy

Anne Dretvik, vara

 

7629 Ytterøya

Erling Daae Forberg

 

7629 Ytterøy

Olaf A. Norum

 

7629 Ytterøy

 

 

 

Skogn

 

 

Arild Nordli, leder

Haugvn. 5

7620 Skogn

Ellen Arnstad

Sæterhaugen

7620 Skogn

Gert Bjørngård

Konvallvn. 23

7620 Skogn

Merete Bøhn-Flatås

Rennaker

7620 Skogn

Asbjørn Granhus

Sørvold

7620 Skogn

Tore Mosling

Ellen Salbergsv. 2

7620 Skogn

Tor Muren

Konvallvn. 19

7620 Skogn

Vigdis Ringstad

Røysing

7620 Skogn

Marit Rønning

Småland 8

7620 Skogn

Espen Pedersen, vara

Sandberg

7620 Skogn

Sissel Lysberg, vara

Middelfartsv. 14

7620 Skogn

 

 

 

Ronglan

 

 

Mona Lund Veie, leder

Hellan

7623 Ronglan

Lilly Nerenget

 

7623 Ronglan

Trond Aunan

Hofset

7620 Skogn

Geir Berre

Heimtun

7623 Ronglan

Rolf Enstad

Kolsum lille

7630 Åsen

Stian Haugskott

 

7623 Ronglan

Kristian Daling, vara

Daling østre

7623 Ronglan

Anette Wadseth, vara

Tuv

7623 Ronglan

 

 

 

Markabygda

 

 

Inge Augdal, leder

 

7622 Markabygda

Arild Fordal

 

7622 Markabygda

Erland Hjelmstadbakk

 

7622 Markabygda

Jon Inge Haugen

 

7622 Markabygda

Jenny Langåssve

 

7622 Markabygda

Solvor Vinje Rygg

 

7622 Markabygda

Jarle Langva, vara

 

7622 Markabygda

Guri Alstad, vara

 

7622 Markabygda

 

 

 

Åsen

 

 

Einar Ekle, leder

 

7630 Åsen

Idar Reinås

 

7630 Åsen

Irene Vartdal

 

7630 Åsen

Tore Vartdal

 

7630 Åsen

Anita Husby

 

7630 Åsen

Anne Mette Myrås

 

7630 Åsen

Terje Dahl

 

7630 Åsen

Brit Reinås

 

7630 Åsen

Georg Reinås

 

7630 Åsen

Petter Walseth, vara

 

7630 Åsen

Reidun Rushfeldt, vara

 

7630 Åsen

Trygve Rushfeldt, vara

 

7630 Åsen

 

 

 

Ekne

 

 

Svein Helge Falstad, leder

Falstadberget 18

7624 Ekne

Knut Skjesol

Strandholmen

7624 Ekne

Ragnhild Flø Gustad

 

7624 Ekne

Synnøve Bye Rauhut

Grendevegen 10

7624 Ekne

Gunnar Dalheim

Falstadberget 36

7624 Ekne

Morten Sand

Aunet

7624 Ekne

Merete Hallan, vara

Falstadberget 1

7624 Ekne

Randi Hindberg, vara

Solbakken

7624 Ekne

Vurdering:

Rådmannen tilrår at forslagene fra fjorårets komiteer følges.  Komiteene for 2009 må fremme forslag på nye medlemmer til 17.mai-komieen for 2010.  Dette forslaget sammen med komiteens regnskap må sendes Levanger kommune snarest etter at arbeidet i komiteene er avsluttet, senest innen utgangen av 2009.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^