Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 17.12.08 - sak 153/08
<< sakliste
<< | >> | vedtak

VENNSKAPSBYSAMARBEIDET MED HERCEG NOVI - BESØK APRIL 2009

Saksansvarlig: Ola Stene

  Arkivsref: 2008/12579
    Saken avgjøres av: FOR
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

17.12.08

OST

153/08

Rådmannens forslag til vedtak:

1.                   Som en del av vennskapsbysamarbeidet gjennomfører formannskapet besøk til Herceg Novi 25. til 28. april 2009.

2.                   Dersom noen av formannskapets faste medlemmer er forhindret fra å delta kalles ikke inn varamedlemmer

3.                   Det gis ikke kompensasjon for evt tap i arbeidsinntekt i forbindelse med reisen.

Vedlegg:

1

Samarbeidsavtale med Igalo-senteret PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I forbindelse med formannskapets behandling av møteplanen for 2009 fremmet varaordfører Hans Heieraas følgende forslag.:

I møtekalenderen avsettes dagene 25.04.-28.04.09 for besøk til Herceg Novi og Igalo-senteret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

For å få til så lave priser på reisen som mulig er det viktig å avklare hvem som skal reise til Herceg Novi allerede nå.

Litt historikk

I hovedsak som følge av det store innslag av Jugoslaver i vår kommune under 2. verdenskrig ble det tatt initiativ til å opprette vennskapskommuneforbindelse med en kommune i daværende Jugoslavia på 1960-tallet. Den første vennskapsavtalen mellom Levanger og den nå montenegrinske kommunen Herceg Novi ble inngått i 1967. Fram til Balkankrigen (1991-96) var det en del gjensidige besøk mellom de to kommunene.

Etter at krigen på Balkan var over og de nye nasjonene skulle bygges opp etter demokratiske prinsipper tok Utenriksdepartementet initiativ til at norske kommuner som før krigsutbruddet hadde vennskapskommuner i daværende Jugoslavia gjenopptok samarbeidet og bidro bl.a til demokratibygging. Det ble stilt midler til disposisjon for slikt samarbeid, og Levanger kommune har fått midler til samarbeidet gjennom KS.

I 2003 ble det formelle samarbeidet mellom Levanger og Herceg Novi gjenopprettet. Det første steg var delegasjonsbesøk til Levanger i forbindelse med 17. mai. 2003.

Kort tid etter reiste en delegasjon ledet av daværende ordfører Odd Thraning på gjenbesøk. Det har vært jevnlige besøk på ordførernivå i årene etterpå. Siste kontakt var da ordfører Robert Svarva og varaordfører Hans Heieraas var på besøk i september inneværende år. Representanter fra Herceg Novi er invitert på gjenbesøk til Levanger i forbindelse med Marsimartnan 2009.

I tillegg til de offisielle besøkene som har som hensikt å bli kjent og lære av hverandre er det siden 2003 samarbeidet om Renovasjon og trafikksikkerhet. Det har vært skoleutveksling i regi av Levanger vgs og en videregående skole i Herceg Novi med støtte av kommunens midler fra KS/UD og det er innledet et samarbeid med helseinstitusjonen Igalo. Med denne institusjonen ble det i høst inngått en samarbeidsavtale fra 2009, sannsynligvis vil den første gruppen med brukere og ansatte fra Levanger være der i april neste år. Avtalen med Igalo-senteret følger vedlagt. Norske pasienter på dette senteret er ikke noe nytt Fra etableringen av og fram til krigsutbruddet i 1991 ble hele 42.000 norske pasienter behandlet ved instituttet. Dette dreide seg særlig om psoriasis- og reumatikerpasienter fra alle deler av landet.

Vurdering:

Skal samarbeidet videreutvikles og vi kan bidra i demokratibyggingsprosessene i Montenegro er det viktig at samarbeidet har en større bredde enn at ordførerne møtes med jevne mellomrom. En studietur for formannskapet vil etter rådmannens vurdering kunne bringe samarbeidet videre. Herceg Novi har store forventninger til samarbeidet, ikke minst innenfor turistnæringen. Det kan også ligge mange muligheter for Levanger i videreutvikling av samarbeidet.

Rådmannen har sjekket flytabeller og priser og han har laget følgende skisse til program for en mulig studietur til Herceg Novi

Lørdag 25.4.          Avreise Værnes kl 15:20

                               Ankomst Dubrovnik kl 19:00

                               Transport til Igalo-senteret i HN

                               Middag ca kl 21:00

Søndag 26.4          Omvisning i HN og omland

                               Orientering om landet og kulturen

Vi hilser på den første gruppa med helsereisende fra LK og får møte ledelsen på Igalo-senteret

Middag på senteret

Mandag 27.4        Møte med ordfører og politisk ledelse i rådhuset

Besøk på den videregående skolen som har et utvekslingsprogram med Levanger

Formannskapet samles til møte og en arbeidsøkt hvor en bl.a drøfter hvordan samarbeidet kan utvikles

Vandring i HN sentrum

Avslutningsmiddag med inviterte gjester

Tirsdag 28.4          Formannskapet har ei arbeidsøkt – økonomiplanarbeidet

                               Avreise til flyplassen ca kl 11:30

                               Fly til Oslo kl 13:40

                               Fly fra Oslo til Værnes kl 19:25

                               Ankomst Værnes kl 20:25

Med bestilling nå vil reisa beløpe seg til kr 2721 pr person

Fullpensjon, inkl overnatting og møterom er avtalt til 40 Euro pr døgn i samarbeidsavtalen

Det betyr ca 1000 kr pr deltaker for hele oppholdet.

Formannskapets medlemmer har fast årlig godtgjøring. En slik reise vil derfor ikke utløse nye godtgjøringer. Dersom medlemmene også avstår fra evt refusjon i tap i arbeidsinntekt, skulle totale kostnader komme under 4 000 kr pr person eller maks 40 000 for hele gruppa. Vi må kunne søke KS/UD om et beløp i denne størrelsesordenen.

En slik reise vil legge beslag på betydelig fritid og vil måtte være frivillig både for formannskapets medlemmer og administrasjonen. Det vil ikke være naturlig å kalle inn vararepresentanter for de som måtte være forhindret fra å delta.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^