Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 09.01.08, kl. 12:00-14:00, Innherred Renovasjon
<< møtekalender
<< | >>


Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

Sakliste:   | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

PS 1/08

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 19.12.07

19.12.07

vedtak

PS 2/08

Valg av lagrettsmedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler for perioden 2008-2012.

saksutredning

vedtak

PS 3/08

Valg av kontrollutvalg for perioden 2007 - 2011 - suppleringsvalg

saksutredning

vedtak

PS 4/08

Valg av Levanger kommunes representanter til KS organer for perioden 2007 - 2011 - suppleringsvalg

saksutredning

vedtak

PS 5/08

Levanger Fritidspark - Vinterdrift kunstgressbanen 2008

saksutredning

vedtak

PS 6/08

Rørlager Moan

saksutredning

vedtak

PS 7/08

Saneringsplan Avløp

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9.
Oppmøte:

Navn

P

Funksjon

Liste

Møter

Merknad

Svarva, Robert

DNA

Ordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Heieraas, Hans Edvard

SP

Varaordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Karlsen, Jann

KRF

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Nesgård, Gunnhild M Ø

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Hojem, Anne-Grethe

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Skogstad, Jorunn

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Bye, Nina Bakken

H

Medlem

H/V

x

  

Trøite, Jostein

SV

Medlem

SV

x

  

Aalberg, Hans-Arne

FRP

Medlem

FRP

-

forfall

Ingen vara

FRP

Varamedlem

FRP

-

(Aalberg)

Fra administrasjonen:

Ola Stene

Rådmann

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Nina Bakken Bye (H) stilte spørsmål angående situasjonen for Norske Skog.

Ordføreren orienterte.

Nina Bakken Bye (H) stilte spørsmål angående manglende gatebelysning.

Rådmannen orienterte.

Jostein Trøite (SV) stilte spørsmål angående saksgang i Levanger kommune for sak Utviklingsplan Staup.

Rådmannen orienterte.

Orienteringer:

Ecopro v/daglig leder Odin Krogstad - presentasjon PDF

Ordføreren og rådmannen orienterte fra arbeidet i prosjekt ISK III.

Neste formannskapsmøte blir lagt til Norske Skog. Møtestart kl. 0900.

Etter formannskapets møte ble det tatt en befaring til Ecopros anlegg i Skjørdalen.   |  ^

 

 

PS 1/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 19.12.07

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.01.2008

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 19. desember 2007 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 19. desember 2007 godkjennes. |  ^

 

 

PS 2/08 Valg av lagrettsmedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler for perioden 2008-2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.01.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Meddommere til Tingretten

(oppnevnes for perioden 01.05.2008 til 31.12.2012):

Menn:

 1. Ahmed Rønning Radwan
 1. Anders Grønli
 1. Arve Flatås
 1. Bjarte Skarstein
 1. Bjørn Olav Veimo
 1. Bård Lund
 1. Edvard Øfsti
 1. Egil Østerås
 1. Eimund Aamodt 
 1. Eivind Hagen
 1. Eystein Sundal
 1. Geir Mediås
 1. Gudmund Grønhaug
 1. Hans Liland
 1. Harry Gilberg
 1. Helge Dieset
 1. Håvard Fjerdingen
 1. Jan Rønning
 1. Jann Karlsen
 1. Johannes Naavik
 1. John Eiternes
 1. Jon Grønli
 1. Karl Fredrik Rekkavik
 1. Karl Meinert Bucholdt
 1. Ketil Aas
 1. Ketil Vidar Iversen
 1. Kjell Bullen
 1. Knut Hjelmstad  
 1. Leif Ketil Lorentsen
 1. Magne Nydal
 1. Magne Rudi
 1. Morten von Heimburg
 1. Nasser Adly
 1. Nils Vestrum
 1. Oddmund Myhr
 1. Ola Aune
 1. Roar Hamstad
 1. Rolf Gaarde
 1. Steinar Holten
 1. Steinar Mikalsen
 1. Torbjørn Olsen
 1. Trygve Thurn Paulsen
 1. Vebjørn Haugom
 1. Willy Borgan
 1. Øyvind Gilberg

Kvinner:

 1. Anna Marie M. Laugsand
 1. Annbjørg Grevskott
 1. Ann-Mari Aabakken
 1. Astrid Saure
 1. Bjørnhild Bremer
 1. Bodil Bjøraas Rønning  
 1. Britt Tønne Haugan
 1. Elisabeth Hellesø
 1. Eln Karin Dieset
 1. Eva Borge
 1. Fanny Gausen  
 1. Gudny Ronglan
 1. Gunhild Øvrum Nesgård
 1. Haldis Østeraas
 1. Hege Eggen Børve
 1. Hege Selnes Haugdal
 1. Heidi Kristin Holmen
 1. Hilde Løvås
 1. Ingebjørg Grunnan Fostad
 1. Ingebjørg Mikalsen
 1. Inger Lise Sundal
 1. Ingrid S. Rye Sørensen
 1. Ingvild Berg Fordal
 1. Irene Haugskott
 1. Kari Øfsti
 1. Kathrine Skjesol
 1. Kirsten Marschauser
 1. Kjellrun Støp
 1. Laila Eidsvik
 1. Liv Bratsberg Laugsand
 1. Marit Lise Haugberg
 1. Nanna Simonsen Hellesø
 1. Nina Bakken Bye 
 1. Ragnhild Torun Skjerve
 1. Randi Furunes
 1. Randi Skjetnemark
 1. Solfrid Nøst
 1. Toril Leirset
 1. Tove R. Bergdal
 1. Torny Meisingseth Trøite
 1. Turi Dalen
 1. Unni Larsen
 1. Wenche Wadseth
 1. Wenche Westrum Sundal
 1. Øydis Jodhild Hovset Lund

Meddommere og lagrettemedlemmer til Lagmannsretten

(Oppnevnes for perioden 01.05.2008 til 31.12.2012):

Menn:

 1. Asbjørn Strøm  
 1. Atle Sjåstad  
 1. Harald Skjesol  
 1. Ingolf Johnsen  
 1. Jon Arvid Sund
 1. Kjærand Iversen  
 1. Magnar Galaaen
 1. Morten Breivik  
 1. Olav A. Veie  
 1. Per Otto Røiseng  
 1. Stein Guddingsmo  
 1. Terje Skage  
 1. Torgeir Hynne  

Kvinner:

 1. Anne Britt Skjetne
 1. Anne Grete Hojem  
 1. Aud Thraning  
 1. Gro Røkke
 1. Inger Bjørndal Solli  
 1. Karin Skogen
 1. Kjellrun Dahl  
 1. Laila Aunet  
 1. Liv Salthammer Kolaas  
 1. Martha Helene Dalen  
 1. Reidun Johansen
 1. Torhild Guddingsmo
 1. Åse Skavhaug  

Jordskiftemeddommere

(Oppnevnes for 01.05.2008 til 31.12.2012):

 1. Arne Hiberg
 1. Arne M. Lie
 1. Martin Stavrum
 1. Pål Flatås
 1. Ragnar Arentz  
 1. Reidar Dullum
 1. Sigvard Gilstad
 1. Øystein Skei
 1. Ann Kristin K H Hustad
 1. Anna Dahl
 1. Anne Husby
 1. Anne Grete Hojem
 1. Anne Sofie Lullau
 1. Annikken Kjær Haraldsen
 1. Heidi Munkeby Fenne
 1. Kristin H. Nøst  
 1. Oddrun Laugsand
 1. Randi Bjørås
 1. Wenche Wadseth
 1. Åse Folkvord

Skjønnsmenn (forslag sendes fylkeskommunen):

 1. Bjarte Skarstein
 1. Egil Østerås
 1. Ingvar Nøst
 1. Ivar Sagmo
 1. Kjell Bullen
 1. Oddmund Myhr
 1. Olav A. Karlsen
 1. Per Jarle Eriksen
 1. Svein Troseth
 1. Tore Grøneng
 1. Torgeir Hynne  
 1. Vebjørn Haugom
 1. Beate Fasting
 1. Gunn Elin Nyvik
 1. Hanne Elisabeth Lilleberg
 1. Inger Bjørndal Solli
 1. Liv Lund
 1. May Lis Sjaastad
 1. Mette Johansen
 1. Oddrun Laugsand
 1. Ragnhild Torun Skjerve
 1. Randi Skjetnemark
 1. Solveig Wennes
 1. Therese Fossum |  ^

 

 

PS 3/08 Valg av kontrollutvalg for perioden 2007 - 2011 - suppleringsvalg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.01.2008

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag

Trine Wold Johnsen velges som nytt varamedlem:

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Valget av Astrid Saure som varamedlem til kontrollutvalget oppheves.

Som nytt varamedlem velges: Trine Wold Johnsen |  ^

 

 

 

PS 4/08 Valg av Levanger kommunes representanter til KS organer for perioden 2007 - 2011 - suppleringsvalg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.01.2008

Forslag i møte:

Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende forslag:

Birger Meinhardt trer ut som vararepresentant. Hans Aalberg velges som ny vararepresentant.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Guri Skjesol trer ut som representant. Hans Heieraas velges som ny representant.  

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag:

Jorunn Skogstad velges som vararepresentant for Hans Heieraas.

Gunnhild Nesgård (DNA) fremmet følgende forslag:

Annikken Kjær Haraldsen trer ut som vararepresentant (i den perioden hun er fylkesråd). Heidi Flaten velges som ny vararepresentant.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Levanger kommunes representanter til KS organer for perioden 2007-2011 blir følgende, etter suppleringsvalg:

Representanter:

Vararepresentanter

Robert Svarva

Gunnhild Nesgård
Anne G. Hojem

Hans Heieraas

Jorunn Skogstad
Arne Solem

Jostein Trøite

Hans Aalberg
Heidi Flaten |
 ^

 

 

 

PS 5/08 Levanger Fritidspark -  Vinterdrift kunstgressbanen 2008

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.01.2008

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Formannskapet ber Fritidsparken vurdere andre energiformer av hensyn til økonomi og CO2-utslipp for senere sesonger.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag i møte, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Tilskuddet til Levanger Fritidspark økes med 100 000 kr for 2008. Beløpet benyttes til å senke leieprisene for kunstgressbanen. Tilskuddet belastes formannskapets konto for tilskudd.

Formannskapet ber Fritidsparken vurdere andre energiformer av hensyn til økonomi og CO2-utslipp for senere sesonger.  |  ^

 

 

 

PS 6/08 Rørlager Moan

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.01.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Levanger kommune står ansvarlig for bygging av rørlager til enhet anlegg og drift på Moan. Levanger Næringsselskap AS forskutterer utbyggingen og beløpet avregnes mot selskapets gjeld til Levanger kommune. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak i samarbeid med Levanger Næringsselskap AS, samt foreta nødvendig endring av investeringsbudsjettet for 2008. |  ^

 

 

 

PS 7/08 Saneringsplan Avløp

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.01.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

1.             Saneringsplan avløp, datert 27.11.07 godkjennes.

2              Prioriteringsliste for utbyggingstiltak, vist i kap. 1.2 og 7.21 legges til grunn for investeringsprogrammet for avløp innenfor de rammer som er gitt i økonomiplan    for 2008 – 2011. |  ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^