Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet  - Alle saker 2000
 << | >> |
møtekalender
Søk i sakstittel med Ctrl + F

              

Søk Kommunestyre
Søk gammel komité

001/00 GODKJENNING AV PROTOKOLL 09.12.99
002/00 ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKTET - VIDERE ARBEID saksutredning
003/00 OLAUS WANDSVIK DØDSBO, ANG SØKNAD OM ODELSFRIGJØRING PÅ EIEND. VESTVIK GNR 6/8 I LEVANGER saksutredning
004/00 KYLLINGBRYGGA AS. SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL, VIN OG BRENNEVIN saksutredning
005/00 KLOAKKPUMPESTASJON EIDSBOTNVEGEN 10 - KLAGESAK saksutredning
006/00 OPPRETTING AV STILLINGER SOM HJELPEPERSONELL VED MEIERIGÅRDEN LEGESENTER saksutredning
007/00 BOLIGUTREDNING 1999 saksutredning
008/00 SØKNAD OM REGULERING AV VEGAVGIFT FOR TORSBUSTADVEGEN saksutredning
009/00 LEVANGER KOMMUNESKOGER- SØKNAD OM TILLEGGSJORD FRA GUNNAR MOE saksutredning
010/00 PLANGRUPPE FOR UTREDNING AV KIRKEGÅRDSKAPASITET - DEKNING AV KOSTNADER saksutredning
011/00 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET saksutredning
012/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - LEIEAVTALER FOR BIL saksutredning
013/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - UTBYGGING AV BREIDABLIKK saksutredning
014/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - BYGDEBOKNEMNDA saksutredning
015/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMUNESTYRET - OMSORGSBOLIGER PÅ STABELVOLLEN saksutredning
016/00 STYRE/RÅD/UTVALG/NEMND FOR PERIODEN 1999-2003 saksutredning
017/00 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPA FOR MUSIKK - OG KULTURSKOLEN saksutredning
018/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 16.12.1999 - BUDSJETTFORLIKET I STORTINGET saksutredning
019/00 GODKJENNING AV PROTOKOLL 12.01.00
020/00 UTBYGGING VED SKOGN HELSETUN - FORSLAG TIL ROMPLAN saksutredning
021/00 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRE OG REPRESENTANTSKAP LEVANGER MUSEUM saksutredning
022/00 VALG AV 17. MAI-KOMITEER FOR 2000 saksutredning
023/00 SIGURD INGVALDSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERVET SOM VARAORDFØRER saksutredning
024/00 STEINAR FLATÅS - SØKNAD OM FRITAK FOR VERV I SKATTETAKSTNEMNDA. VALG AV LEDER OG NESTLEDER I SKATTETAKSTNEMD OG OVERSKATTETAKSTNEMNDA saksutredning
025/00 FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅD I LEVANGER KOMMUNE saksutredning
026/00 OPPNEVNING AV BARNEREPRESENTANT - NY INSTRUKS saksutredning
027/00 PARKERINGSKONTROLL HINT/RØSTAD saksutredning
028/00 GODKJENNING AV PROTOKOLL 26.01.00
029/00 REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN TINBUEN, GNR. 232, BNR. 6 ÅSENFJORD saksutredning
030/00 EV 6 - RUNDKJØRING MULE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN saksutredning
031/00 STEIN ARILD KROGSTAD. SØKNAD OM KJØP OG LEIE AV TILLEGGSAREAL AV GNR. 4 BNR. 6 saksutredning
032/00 HARALD KJØNSTAD. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL saksutredning
033/00 SØKNAD OM FRITAK FOR BO- OG DRIVEPLIKT PÅ EIENDOMMEN KJØLSVIK LILLE, 335/2 saksutredning
034/00 PER OLAV RINGSTAD - SØKNAD OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN HØGSVE, GNR 59/4 OG 6 saksutredning
035/00 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEBEVILLING saksutredning
036/00 INNKJØPSAVTALER PÅ MATVARER saksutredning
037/00 VALG AV SKJØNNSMENN FOR 2000 - 2004 saksutredning
038/00 ÅSEN SPAREBANK - VALG saksutredning
039/00 KONSEKVENSER AV NY LOV OG FORSKRIFTER OM FILM OG VIDEOGRAM saksutredning
040/00 PAUL ANDERS OKKENHAUG - KOMPENSASJON/ERSTATNING VEDR. VANN TIL OKKENHAUG KIRKE OG GAMMEL BRØNN TIL OKKENHAUG SKOLE. NY BEHANDLING saksutredning
041/00 RULLERING AV UTBYGGINGSPLAN FOR KULTURBYGG OG -ANLEGG saksutredning
042/00 REGULERINGSPLAN FOR SØRLIA: BEBYGGELSESPLAN FOR FELT C. BEBYGGELSESPLAN FOR FELT D saksutredning
043/00 GODKJENNING AV PROTOKOLL 09.02.00
044/00 LEDELSEN AV STØTTEAVDELINGEN - DET FAGLIGE ANSVARET FOR REGNSKAPET, JFR KOMMUNELOVENS &24.2 saksutredning
045/00 KJØP AV BRUKT VAREBIL TIL FEIERVESENET saksutredning
046/00 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SETTEFISKKONSESJON, ÅSEN SETTEFISK AS saksutredning
047/00 GODKJENNING AV PROTOKOLL 23.02.00
048/00 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SETTEFISKKONSESJON, ÅSEN SETTEFISK AS saksutredning
049/00 REGULERINGSPLAN HØGBERGET III saksutredning
050/00 SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FRA INDUSTRIKRAFT MIDT-NORGE ANMODNING OM KOMMUNENS UTTALELSE saksutredning
051/00 REVIDERING AV REGLEMENT FOR SAMARBEIDSUTVALGENE INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN saksutredning
052/00 OPPSIGELSE AV DRIFTSAVTALE MED ST. EYSTEN DAGSENTER saksutredning
053/00 HØRING AV SØKNAD FRA NORSKE SKOG, SKOGN OM TILLATELSE TIL Å BRENNE REJEKT FRA RETURPAPIRHÅNDTERINGEN saksutredning
054/00 KJØP AV KAI VED FALSTADBERGET, EKNE - SELGER: STATSBYGG saksutredning
055/00 KRAV OM REGULERING AV FESTEAVGIFT PÅ "GYMNASTOMTA" OG "MOAN-OMRÅDET" saksutredning
056/00 GODKJENNING AV PROTOKOLL 08.03.00
057/00 INDUSTRIKRAFT MIDT-NORGE. TILLEGGSUTREDNING AV FEBRUAR 2000 saksutredning
058/00 300 (420) KV - LEDNING VERDAL - FIBORGTANGEN, TILLEGGSSØKNAD saksutredning
059/00 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LEVANGER KOMMUNE saksutredning
060/00 REGULERINGSPLAN FOR VANDSVIK NEDRE, YTTERØY saksutredning
061/00 REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAVN HOPLA saksutredning
062/00 ULVE 2. ETAPPE - FORPROSJEKT saksutredning
063/00 JAMTVEGEN 2. ETAPPE - SANERING AV LEDNINGSNETT - FORPROSJEKT saksutredning
064/00 ETABLERINGSLÅN FOR VIDERE TILDELING - GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK saksutredning
065/00 VALG AV POLITISKE REPRESENTANTER TIL IIUA saksutredning
066/00 ELIHU KRISTNE GRUNNSKOLE - SØKNAD OM GODKJENNING SOM OPPVEKSTTSENTER saksutredning
067/00 SØKNADER OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER FOR ØL I KLASSE 2 FOR PERIODEN 01.04.2000 - 31.03.2004 saksutredning
068/00 SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 0104.2000 - 31.03.2004 saksutredning
069/00 VINMONOPOLET - SØKNAD OM FORNYELSE AV BEVILLING FOR SALG AV BRENNEVIN, VIN OG ØL MED HØYERE ALKOHOLPROSENT ENN 4,75 VOL% FOR PERIODEN 01.04.2000 - 31.03.2004 saksutredning
070/00 SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK VED KOMMUNALE HELSETUN OG VED LEVANGER BO- OG AKTIVITETSSENTER saksutredning
071/00 STUDENTSAMSKIPNADEN - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK saksutredning
072/00 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET, KOMITEENE OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE  saksutredning
073/00 REVIDERT ØKONOMIPLAN 2000-2003 OG BUDSJETT 2000 saksutredning
074/00 GODKJENNING AV PROTOKOLL 22.03.00
075/00 ORGANISERING AV LIKNINGSFORVALTNINGEN - HØRING saksutredning
076/00 REVIDERT ØKONOMIPLAN 2000-2003 OG BUDSJETT 2000 saksutredning
077/00 OPPSIGELSE AV DRIFTSAVTALE MED ST. EYSTEN DAGSENTER saksutredning
078/00 REGULERINGSPLAN FOR BAKKEN GNR. 275, BNR. 4 OG 516, LEVANGER saksutredning
079/00 REGULERINGSPLAN FOR NORSKE SKOG SKOGN saksutredning
080/00 UTBYGGING AV SKOGN HELSETUN - FORSLAG TIL ROMPLAN saksutredning
081/00 OVERFØRING AV MIDLER FRA REHABILITERING BYGG TIL INNEKLIMATILTAK saksutredning
082/00 FLERBRUKSPLAN FROLFJELLET, HOVEDMÅLSETTINGER, INNHOLD OG ØKONOMI saksutredning
083/00 GODKJENNING AV PROTOKOLL - 30.03/04.04.00 og 06.04.00 30.03.00
084/00 TILSKUDD FRA FOND TIL RESTAURERING OG FORNYING AV BYGG OG BOMILJØ I LEVANGER SENTRUM saksutredning
085/00 REVIDERTE SANITÆRREGLEMENT, ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER, DATERT 07.12.99 saksutredning
086/00 INTERKOMMUNALT AKRIV TRØNDELAG - SELSKAPSAVTALE saksutredning
087/00 LEVANGER OG VERDAL INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN - GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK TIL BYGGING AV DYPVANNSKAI saksutredning
088/00 PARKERINGSANLEGG. JERNBANEGT. 4 - 10 saksutredning
089/00 VENNSKAPSKOMMUNEKONFERANSE I KRAMFORS 28.JUNI - 2. JULI 2000 saksutredning
090/00 SØKNAD OM NEDSETTELSE/ETTERGIVELSE/UTSETTELSE AV SKATT AV BILLIGHETSGRUNNER (unntatt offentlig) UO
091/00 SØKNAD FOR KONSESJON TIL OPPDRETT AV KVEITE I SJØANLEGG I FJØSVIKA, YTTERØY - YTTERØY SJØPRODUKTER saksutredning
092/00 GODKJENNING AV PROTOKOLL - 26.04.00 og 03.05.00 03.05.00
093/00 BEHANDLING AV SKATTEREGNSKAPET KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV SKATTEREGNSKAPET saksutredning
094/00 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPA FOR MUSIKK- OG KULTURSKOLEN saksutredning
095/00 EIENDOMSSKATT - AVTALE MED INDUSTRIKRAFT MIDT-NORGE AS saksutredning
096/00 KLOAKKPUMPESTASJON VED EIDSBOTNVEGEN 10 - KLAGESAK saksutredning
097/00 ENERGIPOLITISK PLATTFORM TIL KS - HØRING saksutredning
098/00 ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ RØSTAD (unntatt offentlighet) UO
099/00 GODKJENNING AV PROTOKOLL 10.05.00
100/00 SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE SKALLDYRANLEGG VED JØSTADSJEN, YTTERØY I LEVANGER KOMMUNE - TAROSKJELL AS, BESSAKER saksutredning
101/00 INVITASJON TIL DELTAKELSE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET saksutredning
102/00 SKOGNHALLEN - NY ORGANISASJONSFORM saksutredning
103/00 TV-AKSJONEN 2000 "SOS-BARNEBYER" - VALG AV KOMMUNEKOMITE saksutredning
104/00 STYRER/RÅD/UTVALG/NEMNDER FOR PERIODEN 1999-2003 saksutredning
105/00 ÅRSRAPPORT OG REVIDERT REGNSKAP FOR REINSJØ FJELLSTYRE 1999 saksutredning
106/00 ETABLERING AV INFORMASJONEN I RÅDHUSET(TIDLIGERE SERVICETORRG saksutredning
107/00 REVIDERT TJENESTEYTINGSAVTALE LEVANGER KIRKELIG FELLESRÅD saksutredning
108/00 GODKJENNING AV PROTOKOLL

31.05.00

109/00 TERTIALREGNSKAP 1. TERTIAL 2000 saksutredning
110/00 BYGGEREGNSKAP FOR FLERE SKOLEPROSJEKT I PERIODEN 1992-1999 saksutredning
111/00 NESHEIM SKOLE- FORPROSJEKT FOR VENTILASJONSANLEGG saksutredning
112/00 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - BYGGEREGNSKAP FOR BUDSJETTMIDLER I PERIODEN 1991-1999 saksutredning
113/00 PRINSIPP FOR SALG AV KOMMUNESKOG saksutredning
114/00 SAMMENSLÅINGSAVTALE MELLOM NORD-TRØNDELAG VASKERI BA OG INNHERRED PRODUKTER AS saksutredning
115/00 STRATEGI FOR FORNYINGSARBEIDET I LEVANGER KOMMUNE saksutredning
116/00 REGULERINGSPLAN FOR UTBYGGING AV INNHERRED SYKEHUS, UTBYGGINGSOMRÅDE III OG IV saksutredning
117/00 NEMDKJENNELSE VEDRØRENDE SÆRAVTALE FOR BARNEHAGER , SKOLEFRITIDSORDNINGER OG SKOLE - BUDSJETTMESSIGE KONSEKVENSER FOR BARNEHAGENE I LEVANGER saksutredning
118/00 ETABLERING AV BYGG- OG EIENDOMSAVDELING saksutredning
119/00 GODKJENNING AV PROTOKOLL

14.06.00

120/00 LEGEVAKTSAMARBEID FROSTA, LEVANGER OG VERDAL saksutredning
121/00 ANSETTELSER SOM KOKK MED FAGBREV I FROL PO-DISTRIKT

vedtak

122/00 VALENTINO RESTAURANT.SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL,VIN OG BRENNEVIN saksutredning
123/00 KARIN SKOGEN - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV saksutredning
124/00 ANNE M. RØYERT - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV saksutredning
125/00 SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE saksutredning
126/00 UNNTATT OFFENTLIGHET - framlagt i møtet UO
127/00 GODKJENNING AV PROTOKOLL 28.06.00

28.06.00

128/00 REGULERINGSPLAN - SLIPP FOR SMÅBÅTER PÅ LEVANGER HAVN - PERSØY LIFTUTLEIE AS saksutredning
129/00 NOMI SENTER - LEIEKONTRAKT saksutredning
130/00 NESHEIM SKOLE - UTVIDELSE AV KOSTNADSRAMMA FOR NYE VENTILASJONSANLEGG saksutredning
131/00 SKATTEREGNSKAPET 1. HALVÅR 2000 saksutredning
132/00 TILLEGGSOPPLYSNINGER OM ØKTE NOX-UTSLIPP FRA GASSKRAFTVERK PÅ SKOGN saksutredning
133/00 EKSPROPRIASJON AV RETT TIL Å LEGGE OG HA LIGGENDE NYE KOMMUNALE LEDNINGER OVER EIENDOMMEN GJEITINGSVOLD GNR. 276, BNR. 1 I LEVANGER, EIER BJØRN ARILD ERIKSEN saksutredning
134/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - FESTIVITETEN saksutredning
135/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - DAGTILBUDENE saksutredning
136/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - KONKURRANSESTIMULERING saksutredning
137/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - PENSJONSFORSIKRING saksutredning
138/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - FORSIKRINGER saksutredning
139/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - RESSURSBANKEN saksutredning
140/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - INNKJØP saksutredning
141/00 OVERSENDELSFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - EIENDOM saksutredning
142/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - MEDLEMSKAP I KS saksutredning
143/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRE - SKOLEVALG saksutredning
144/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - DRIFTSSTYRER saksutredning
145/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - SKOLELOKALER saksutredning
146/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - MORSMÅLSOPPLÆRING saksutredning
147/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - BARNEHAGEKOSTNADER saksutredning
148/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - GEBYRER saksutredning
149/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - OMDANNING AV FESTIVITETEN saksutredning
150/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - MOAN IDRETTSPARK saksutredning
151/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - KULTURADMINISTRASJON saksutredning
152/00 OVERSENDESLESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - SOSIALHJELP  saksutredning
153/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - KONTANTYTELSER saksutredning
154/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - SAMARBEID saksutredning
155/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - FLYKTNINGEREGNSKAP saksutredning
156/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - ALTERNATIVER saksutredning
157/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - ANBUD VEDL.HOLD MM saksutredning
158/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - VANN OG KLOAKK saksutredning
159/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRE - INVERTERINGSTEMPO saksutredning
160/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - MASKINPARKEN saksutredning
161/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - PARKERINGSPLAN saksutredning
162/00 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET  - FEIERTJENESTEN saksutredning

163/00

GODKJENNING AV MØTEBOK

09.08.00

164/00

SKOGN FJELLSTYRE - REVIDERT REGNSKAP FOR 1999

saksutredning

165/00

AREALPLAN 2000 - 2011 OG KOMMUNEDELPLAN LEVANGER SENTRUM 2000 - 2011

saksutredning

166/00

REFERATSAKER

saksutredning

167/00

GODKJENNING AV MØTEBOK

 vedtak

168/00

NOU 2000: 22 OPPGAVEUTVALGETS INNSTILLING

 saksutredning

169/00

MARGUN JONASSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

 saksutredning

170/00

JONAS N. UTVIK - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

 saksutredning

171/00

TORE ROLLAND - SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV

 saksutredning

172/00

REGNSKAP FOR MIDLER BEVILGET TIL PLANLEGGING AV TILBYGG TIL RÅDHUSET OG TIL NYTT SVØMMEBASSEN PÅ MOAN.

 saksutredning

173/00

REGULERINGSPLAN GULLGRUVA, GNR. 246, BNR. 2, ÅSENFJORD

 saksutredning

174/00

FALSTADFANGERS GAVE - ENDRING AV VEDTEKTER FOR LEGATET

 saksutredning

175/00

REFERATSAKER

saksutredning

176/00

GODKJENNING AV MØTEBOK

vedtak 

177/00

ORGANISASJONSSAK - Unntatt offentlighet

UO

178/00

ØKONOMIPLAN 2001-2004 OG ÅRSBUDSJETT 2001 -FORELØPIGE DRIFTSRAMMER

saksutredning

179/00

SKOLEPOLITISK HANDLINGSPLAN - VALG AV KOMITÉ

saksutredning

180/00

OPPNEVNING AV BARNEREPRESENTANT

saksutredning

181/00

MARKEDSPLASSEN LEVANGER AS - NY HENVENDELSE OM KJØP AV AKSJER

saksutredning

182/00 ORGANISERING AV "MARSIMARTNAN"

saksutredning

183/00

GODKJENNING AV MØTEBOK

vedtak

184/00

REFERATSAKER

saksutredning

185/00

SKOLEVEIEN SAMEIE - SØKNAD OM OVERTAKELSE AV KOMMUNAL EIENDOM

saksutredning

186/00

SJØBADET SMÅBÅTHAVN - GNR. 2 BNR. 237 I LEVANGER - SØKNAD OM FORLENGELSE AV FESTEKONTRAKT

saksutredning

187/00

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - BRITT TØNNE HAUGAN

saksutredning

188/00

PROSJEKT SANSEROM I LEVANGER KOMMUNE

saksutredning

189/00

TV-AKSJONEN 2000 - SOS-BARNEBYER

saksutredning

190/00

REFERATSAKER

saksutredning

191/00

GODKJENNING AV MØTEBOK

04.10.00

192/00

TERTIALREGNSKAP 2. TERTIAL 2000

saksutredning

193/00

INGENIØRUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG (HiNT)

saksutredning

194/00

GEBYR PÅ KOMMUNAL SALGSBEVILLING FOR ØL OG PÅ KOMMUNAL BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN

saksutredning

195/00

LEVANGER BOWLING & SØNN - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ØL OG VIN

saksutredning

196/00

SKOGN HELSETUN - TILBYGG - 032-202, SKOGN

saksutredning

197/00

EINAR BORGSØS STIFTELSE - VALG

saksutredning

198/00

OPPGAVEFORDELINGEN MELLOM STAT, REGION OG KOMMUNE - UTTALELSE

saksutredning
199/00 BUDSJETT 2001, ØKONOMIPLAN 2001-2004 vedtak

200/00

REFERATSAKER

saksutredning

201/00

GODKJENNING AV MØTEBOK (18.10.00, 25.10.00)

 

202/00

ØKONOMIPLAN 2001-2004 OG ÅRSBUDSJETT 2001

saksutredning

203/00

SYKEHJEMSUTBYGGING I SENTRUM

saksutredning

204/00

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2001 - FASTSETTING AV VALGDAG

saksutredning

205/00

TOBIAS OG RAFFEN BARNEHAGE - SØKNAD OM KOMMUNAL DRIFTSAVTALE

saksutredning

206/00

CASA MUSICA - SØKNAD OM KOMMUNAL DRIFTSAVTALE ELLER KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD FOR ÅRET 2001

saksutredning

207/00

REFERATSAKER

saksutredning

208/00

GODKJENNING AV MØTEBOK

01.11.00

209/00

MØTEPLAN 2001

saksutredning

210/00

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ÅR 2001

saksutredning

211/00

VALG AV 17. MAI-KOMITEEN 2001

saksutredning

212/00

INNFØRING AV ALMINNELIG EIENDOMSSKATT FRA 01.01.2001 I LEVANGER KOMMUNE

saksutredning

213/00

KIRKEGATA 4 B, GNR 315 BNR 222 I LEVANGER - EIENDOMSRETT

saksutredning

214/00

SØKNAD OM LEIE AV DYRKAJORD VED TUV OPPVEKSTSENTER

saksutredning

215/00

STAUP VIDEREGÅENDE SKOLE, RESSURSSENTERET - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKHOLHOLDIG DRIKK

saksutredning

216/00

CAFE MAGNETEN AS - SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL OG VIN

saksutredning

217/00

DIRTY NELLY IRISH PUB FORET.NR. 980 450 465 - SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL, VIN OG BRENNEVIN

saksutredning

218/00

BANKEN DISKOTEK/LEVANGER RESTAURANTDRIFT AS - SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL, VIN OG BRENNEVIN

saksutredning

219/00

AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG KLOAKK

saksutredning

220/00

AVGIFTSGRUNNLAGET FOR FEIING 2000 - 2001

saksutredning

221/00

ØKONOMIPLAN 2001-2004 OG ÅRSBUDSJETT 2001

saksutredning

222/00

REFERATSAKER

saksutredning

223/00

GODKJENNING AV MØTEBOK

22.11 | 27.11

224/00

PLAN FOR BRANNVERNTILTAK ÅR 2001

saksutredning

225/00

FORSLAG TIL FESTEAVTALE FOR "GYMNASTOMTA" OG "MOAN-OMRÅDET"

saksutredning

226/00

FORSLAG TIL PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

saksutredning

227/00

EKSTERN REVISJON AV KOMMUNAL BOLIGDRIFT

saksutredning

228/00

OMBYGGING AV BYGNING PÅ HAVNA - GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

saksutredning

229/00

SAMMENSETNING AV AMU I LEVANGER KOMMUNE

saksutredning
230/00 Unntatt offentlighet

UO

<< | >> | møtekalender
Gå til Levanger kommunes hovedside ^