Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 30.04.08 - Si DIN mening i sakene
<<sakliste

<<
| >>

          

PS 48/08

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 9. april 2008

09.04.08

PS 49/08

Referatsaker

saksutredning

PS 50/08

Reglement for Eldres Råd, Levanger kommune

saksutredning

PS 51/08

Invitasjon til tegning av andeler i Innherred Seniorforum BA

saksutredning

PS 52/08

Forslag om tidsbegrenset inndragning av skjenkebevilling for foretaksnummer 988 811 009 VIP v/ Levanger Restaurantselskap AS

saksutredning

PS 53/08

Forvaltningsreformen - høringsnotat om forslag til nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået

saksutredning

PS 54/08

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

saksutredning

Her kan du si DIN mening i sakene i formannskapets møte 30.04.08
(Klikk konvolutt. OBS! ønskes anonymitet i innspill må dette oppgis spesielt): Si DIN mening om formannskapssakene

**.**.**

*                                                                                        | kommentar/nytt innspill: Si DIN mening om formannskapssakene

<<sakliste
<<
| >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^