Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 14.01.09 - Si DIN mening i sakene
<<sakliste

<<
| >>

          

PS 1/09

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 17.12.08

17.12.08

PS 2/09

Søknad om permisjon fra politiske verv - Flemming Rehtmar

saksutredning

PS 3/09

Utsatt sak: Krav om opprettelse av billighetserstatning til barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn - prinsipiell drøfting

saksutredning

PS 4/09

Innspill til KS Strategikonferanse - Arbeid med debatthefte.

saksutredning

PS 5/09

Sundparken - redusert utbygging/finansiering

saksutredning

PS 6/09

Parkaksen i Levanger- Analyse og forstudie

saksutredning

PS 7/09

Utvikling og drift av Staup – Mandat og Organisering

saksutredning

PS 8/09

Trønderhallen – Overtakelse av byggherreansvar

saksutredning

Her kan du si DIN mening i sakene i formannskapets møte 14.01.09
(Klikk konvolutt. OBS! ønskes anonymitet i innspill må dette oppgis spesielt): Si DIN mening om formannskapssakene

**.**.**

*                                                                                                                                 | kommentar/nytt innspill: Si DIN mening om formannskapssakene ^

<<sakliste
<<
| >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^