Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 25.10.00, kl. 13:00-14:15
<< møtekalender

<< | >>

                 

SAKLISTE:

199/00: BUDSJETT 2001, ØKONOMIPLAN 2001-2004

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 13
Følgende repr./vararep. var tilstede:

Odd Thraning DNA Ordfører
Hans EDVARD Heieraas SP Varaordfører
Gunnar L. Myhr H Medlem
Svein Erik Musum FRP Medlem
Gerd Haugberg H Medlem
Wenche Sundal DNA Medlem
Nils Åge Aune DNA Medlem
Trude Nøst SP Medlem
Steinar Svendgård SP Medlem
Gerd Marit Svendsen SV Medlem
Steinar Mikalsen KRF Varamedlem 1
Jostein Trøite SV Varamedlem 4

Ellers møtte:

Rådmann Stene, økonomisjef Hallan, etatsjefene og formannskapssekr. Keiserås.

 

199/00: BUDSJETT 2001, ØKONOMIPLAN 2001-2004

25.10.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Saken tas til orientering.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-199/00 Vedtak:

Saken tas til orientering.

<< møtekalender
<< | >>

Til toppen