Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 05.09.01, kl. 13:00-14:15
<< møtekalender

<< | >>

                 

  SAKLISTE:

092/01

FORPROSJEKTRAPPORT FORNY 2001  -  ØKONOMIPLAN 2002 - 2005

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13
Oppmøte:
 

REPRESENTANT Møtte Merknad
Odd Thraning DNA Ordfører x  
Hans Heieraas SP Varaordfører x   
Gunnar L. Myhr H Medlem x   
Gudny Ronglan KRF Medlem x   
Svein Erik Musum FRP Medlem x   
Gerd Haugberg H Medlem x   
Jarle Haugan V Medlem x   
Wenche Sundal DNA Medlem x   
Nils Åge Aune DNA Medlem x   
Trude Nøst SP Medlem x   
Steinar Svendgård SP Medlem x   
Sigurd Ingvaldsen SV Medlem -

forfall

Gerd Marit Svendsen SV Medlem x   
Jostein Trøite SV Varamedlem 4 x (Ingvaldsen)

  Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås ^

 

 

092/01: FORPROSJEKTRAPPORT FORNY 2001  -  ØKONOMIPLAN 2002 - 2005

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Foreløpig forslag til strategi og omstillingsplan 2002-2005, inkl. økonomiplan 2002-2005 legges ut til alminnelig ettersyn til 19.09.2001

05.09.2001 Formannskapet

RÅDMANNENS FORSLAG TIL TILLEGGSVEDTAK 05.09:

Med grunnlag i dokumentasjonen i FORNY 2001 sendes følgende forslag til strukturendring ut på høring til berørte parter, jmf. opplæringsloven §8-1.  

1. Tuv oppvekstsenter: 5 til 7. klasse ved Tuv oppvekstsenter overføres til Ekne skole.

2. Ytterøy skole: Ungdomstrinnet på Ytterøy skole overføres til Levanger barne- og ungdomsskole.

3. Okkenhaug oppvekstsenter: 5. til 7. klasse ved Okkenhaug oppvekstsenter overføres til Levanger barne- og ungdomsskole.

4. Markabygda skole: 5  til 7.klasse ved Markabygda skole overføres til Skogn barne- og ungdomsskole.

5. Levanger skole, Hegle skole og Frol ungdomsskole slås sammen til én skole.

Innenfor de tildelte ressurser står de nye resultatenhetslederne fritt til å gjennomføre undervisningen på alternative måter ved blant annet å utnytte de bygninger som resultatenheten rår over.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-092/01 Vedtak:

Foreløpig forslag til strategi og omstillingsplan 2002-2005, inkl. økonomiplan 2002-2005 legges ut til alminnelig ettersyn til 19.09.2001  

Med grunnlag i dokumentasjonen i FORNY 2001 sendes følgende forslag til strukturendring ut på høring til berørte parter, jmf. opplæringsloven §8-1:

1. Tuv oppvekstsenter: 5 til 7. klasse ved Tuv oppvekstsenter overføres til Ekne skole.

2. Ytterøy skole: Ungdomstrinnet på Ytterøy skole overføres til Levanger barne- og ungdomsskole.

3. Okkenhaug oppvekstsenter: 5. til 7. klasse ved Okkenhaug oppvekstsenter overføres til Levanger barne- og ungdomsskole.

4. Markabygda skole: 5  til 7.klasse ved Markabygda skole overføres til Skogn barne- og ungdomsskole.

5. Levanger skole, Hegle skole og Frol ungdomsskole slås sammen til én skole.

Innenfor de tildelte ressurser står de nye resultatenhetslederne fritt til å gjennomføre undervisningen på alternative måter ved blant annet å utnytte de bygninger som resultatenheten rår over.  ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^