Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Kultur-, miljø- og landbrukskomité 20.12.00 - Sak 86/00
<<sakliste
<< | >>

KULTURPRISEN 2000

Saksansvarlig: Frode A. Hallem

Arkiv: 076 C00

Arkivsaknr: 20007198

Saken avgjøres av: KML

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Kultur, miljø og landbrukskomité

20.12.00

FAH

086/00

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saka legges fram uten forslag til vedtak. Komiteen for Kultur, miljø og landbruk fatter vedtak i møte og kommer samtidig med forslag til tidspunkt og anledning for utdeling.

Vedlegg:

 1. Retningslinjer og statutter for Levanger Kommunes kulturpris / kulturstipend
 2. Oversikt tildeling av Kulturpris 1986 – 1999
 3. Oversikt tildeling av Kulturstipend 1990 – 1999
 4. Kandidater til Kulturpris og Kulturstipend 2000

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Gjennomgang av gjeldende retningslinjer for tildeling av Kulturpris/Kulturstipend

Saksopplysninger:

Kulturpris og Kulturstipend ble kunngjort i lokalpressen på vanlig måte med forslag- og søknadsfrist 1.desember.

Det er kommet inn bare 11 forslag på 8 kandidater til Kulturpris og kun 1 søknad på Kulturstipend.

Vurdering:

Kulturadministrasjonen mener at med så få kandidater kan saken legges fram for komiteen uten innstilling fra en arbeidsgruppe.

^

Vedlegg 1:

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURPRIS

Formål

Levanger kommunes kulturpris skal tjene to formål:

Forslagsrett

Tildeling

STATUTTER FOR TILDELING AV LEVANGER KOMMUNES KULTURSTIPEND

Formål
Stipendet er ment å være:

Stipendet forutsettes brukt til utdannelse/videreutvikling.

Søknad
Stipendet kan søkes av :

Søknad om stipend skal inneholde opplyninger om søkerens tidligere utdannelse og virksomhet. Søkeren skal også legge fram en plan for bruken av stipendet. De som mottar stipend skal avgi en rapport til hovedutvalg for kultur og miljø om bruken av midlene.

Søknadsfristen fastsettes for hvert år av hovedutvalg for kultur og miljø. I god tid før fastsatt søknadsfrist kunngjøres stipendet på høvelig måte.

Tildeling
Stipendet deles ut årlig av hovedutvalg for kultur og miljø.

^

Vedlegg 2:

TILDELING AV KULTURPRIS 1986 - 1999 - OVERSIKT

År

Navn

 

Lyngstad, Per Arvid

1986

Ramfjord, Leiv

1987

Hegstad, Oddvar

1988

Slapgard, Bjarne

1989

Wohlen, Sidsel

1990

Stokke, Jon

1991

Indgaard, Ola

1992

Skille, Harald

1993

Hov, Hans

1994

Volden, Inge

1995

- ingen -

1996

Vestrum, Johan

1997

Haugan, Einar

1998

Vidar Venås

1999

Ivar Berre

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

^

Vedlegg 3:

LEVANGER KOMMUNE`S KULTURSTIPEND
OVERSIKT OVER INNVILGEDE SØKNADER:

År

Navn

1990

Bragstad, Bernt / Vanvik, Gro Merethe

1991

 

1992

 

1993

Støp, Hans Jørgen

1994

Våge, Steinar

1995

Kolaas, Solveig Salthammer / Vuttudal, Ole

1996

Ingul, Siri

1997

Saltvik, Bjørn Erling

1998

Åse-Rakel Bøhn

1999

Maija Skille

^

Vedlegg 4:

KANDIDATER TIL KULTURPRISEN 2000

 1. SHEILA LIAN
 2. INGER BRØRS
 3. KJELLRUN STØP
 4. RAGNHILD SCHLUTER
 5. JOHAN HUSBY
 6. TORVALD SUND
 7. GEORG LARSEN
 8. TROND KOLAAS

SØKERE KULTURSTIPEND 2000

 1. TORKEL FENRE

<<sakliste
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside
^