<sakliste 05.12.01

Tabell endret i tråd med KML's innstilling (denne farge) 

KATEGORI 1: ORDINÆRE NYANLEGG:  

Prioriterte anlegg for søknad om spillemidler i 2001/-02

Pri.

Anlegg/tilrettelegging

Sted

Byggherre

Oppstart

Tot.kost

Finansiering (1000 kr.)

 

Kom.

SM

Egne

Lån

1

Flerbrukshall.

Røstad

Trønderhallen

 

54,8 mill

0

12mi

900

42mi

2

Turvei

Lev.sundet

Levanger k.

2000

 

0

240

360

0

3

Garasje/tidtakerbu

Markabygda

Markabygda il

2002

1477000

0

542

935

0

4

Dagsturhytte

Markabygda

Markabygda il

2002

447 000

0

164

283

0

5

O-kart

Elgåsen

Frol il.

2002

87 000

0

29

58+

0

Prioriterte anlegg for søknad om spillemidler i 2002/-03

1

O-kart

Gryte/Langås

OK-Skøynar

2003

 

 

 

 

 

Uprioritert/usikker oppstart

 

Svømmeanlegg

Moan

Levanger kommune

 

35 mill.

 

 

 

 

 

Fotballhall

Levanger, Moan

LFK

 

13 mill.

 

 

 

 

 

Sportshytte

Mossingvat.

Il. Aasguten

 

905 000

 

330

495

100

 

O-kart

Lynhalla

OK-Skøynar

 

 

 

 

 

 

 

Skiløype (Rydding, merking)

Tomtvatnet - Vulusjøen

Tomtvasslaget

 

 

 

15

 

15

 

Kløv-/turstier

Frolfjellet

Frol il.

pågår

 

 

 

 

 

 

Tursti, m/bruer, gapahuk, rasteplasser

Grønningen statsallm.

.Skogn fjellstyre

 

14000

 

 

4

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Sti/fiskebrygge

Mossingvatne

Hoplav.d. grunneierfor

 

50 000

 

 

 

 

 

Sti/fiskebrygge

Movatnet

Hoplav.d. grunneierfor.

 

80 000

 

 

 

 

 

Sti/fiskebrygge

Hoklingen

Hoplav.d. grunneierfor.

 

80 000

 

 

 

 

 

Treningsbane fotball

Levanger, Nesset

Sp.k. Nessegutten

-

400 000

 

160

240

 

 

O-kart

Grønningen

OK-Skøynar

 

 

 

 

 

 

Kategori 2: Nærmiljøanleg

Pri.

Anlegg/Tilrettelegging

Sted

Byggherre

Oppst.år

Tot. kostnad

Finansiering
(i 1000kr.)

 

 

Kom.

SM

Egne

Lån

1

O-kart/nærmiljø

Halsan

Frol il

 

41

0

21

20

0

2

Aktivitetsanlegg

Remyra

Skogn il

2002

385

0

192

192

0

3

Aktivitetsanlegg

Høgberget

Høgberget vel

2000

172 000

0

83

89

0

4

Akt.anlegg/ballbinge

Tuv

 

2002

441

0

200

241

0

5

Turvei

Levanger sent./Røstad

Levanger kommune

002/003

 

 

 

 

 

6

Skogsti/turvei m/info.

Ekne

Kontaktutv. for skogbruk

2003

 

 

 

 

 

Uprioritert

 

Nærmiljøanlegg ski

Holåsen

Skogn il

 

 

 

 

 

 

Kategori 3: Rehabilitering

Prosjekter prioritert for søknad om spillemidler 2001/-02

1

Gymsal/garderober

Levanger skole

Levanger k.

1999

945

 

378

 

 

2

Kunstgress

Moan

Levanger fritidspark

2001

3,5 mill.

0

1 300

1 226

1 000

3

Elektron. skiver

Torsbustaden

Lev. jeger og fisk.

2001

212

0

78

134

0

4

Småbåthavn

Levang.sundet

Sjøbadet småbåthavn

?

2,4 mill

0

378

73

1.915

5

Elektroniske skiver

Torsbustaden

Levanger sportsk.lag

2002

784

0

271

341

172

6

Samfunnshus/idrettsfor

Ytterøy

Ytterøy sh.

2002

840

0

280

560

0

7

Klubbhus

Frol/Brekken

Frol & Lev. skytterlag

 

135

0

50

86

0

Prosjekter prioritert for søknad om spillemidler 2002/03

1

Reemyra stadion

Skogn

Skogn il

2002/-03

 

 

 

 

 

2

Elektroniske skiver

Åsen

Åsen skytterlag

02

 

 

 

 

 

Uprioriterte/usikker oppstart.

 

Klubbhus/stadion

Levanger

IL. Sverre

 

 

 

 

 

 

 

Klubbhus

Ytterøy, Dragåsen

Ytterøy il.

2000?

420 000

0

168

252

0

 

O-kart

Storåsen

Frol il.

2002

 

 

 

 

 

 

Utbedring av skiløyper/turløyper

Skjøtingen-

området

Skogn il.

1999/-00

 

 

 

 

 

 

Bru

N-enden av Grønningen

Skogn fjellstyre

2002

9 000

 

 

4

 

 

Levanger stadion

Levanger

Levanger kommune

2001

2.2 mill.

 

 

 

 

 

Elberg stadion, klubbhus

Elberg, Levanger

IL. Sverre

2001

80 000

0

32

48

 

<sakliste 05.12.01