Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Kultur-, miljø- og landbrukskomite 05.12.01, kl. 16:00-18:00 - Pentagon
<< møtekalender
<<

             

SAKLISTE:

050/01

GODKJENNING AV MØTEBOK

14.11.01

vedtak

051/01

KULTURPRIS/KULTURSTIPEND 2001

saksutredning vedtak

052/01

SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV - PRIORITERING AV SØKNADER FOR 2001/-02

saksutredning vedtak

053/01

STATLIGE INVESTERINGSTILSKUDD TIL LOKALE KULTURBYGG - KOMMUNAL PRIORITERING 2001/02

saksutredning vedtak

054/01

JUSTERING AV HANDLINGSPROGRAM I TEMATISK KOMMUNEDELPLAN, ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9
Oppmøte:

Representant Møtte Merknad

MARTIN STAVRUM

SP

Leder

x  

MARTA HELENE DALEN

KRF

Nestleder

x  

EINAR SKJETNEMARK

DNA

Medlem

x  

SAADAT ARMAN RAD

DNA

Medlem

x  
CHRISTINE NORDGÅRD DNA Medlem -

forfall

AINA BYE

SV

Medlem

x  

TROND HUSTAD

H

Medlem

x  

TONI KRISTIN SOLBAKKEN

FRP

Medlem

x  

ODDMUND MYHR

V

Medlem

x  

Ellers møtte: Øystein Lunnan, Marit Wangberg, Arild Pettersen, Frode Hallem ^

 

050/01: Godkjenning av møtebok

Forslag til vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 14. november 2001 godkjennes.

05.12.2001 Kultur, miljø og landbrukskomite

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KML-050/01 Vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 14. november 2001 godkjennes.  ^


 

 

051/01: KULTURPRIS/KULTURSTIPEND 2001

ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG TIL VEDTAK

Kultur, miljø og landbrukskomiteen legger fram sin innstilling i møte og kommer samtidig med forslag til tidspunkt og anledning for utdeling.

05.12.2001 Kultur, miljø og landbrukskomite

Forslag i møte:

Per Kjønstad og Pål Haugskott tildeles kulturprisen for år 2001. 

Jørgen Skogmo tildeles kulturstipend for år 2001.

Avstemning:

Enstemmig.

KML-051/01 Vedtak:

Per Kjønstad og Pål Haugskott tildeles kulturprisen for år 2001.

Jørgen Skogmo tildeles kulturstipend for år 2001.    ^


 

 

052/01: SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV - PRIORITERING AV SØKNADER FOR 2001/-02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune prioriterer søknadene om tilskudd fra spillemidlene til idrettsanlegg 2001/-02 som følger:

Kategori 1 - Nybygg, ordinære anlegg:

1.      Trønderhallen a/s - flerbrukshall - Røstad

2.      Levanger kommune - turvei - Sundet

3.      Markabygda il - garasje/varmestue/smør-/tidtakerbu - Bumyra/Hallan skog

4.      Markabygda il - dagsturhytte - Brennesvollen/Grønningen statsallmenning

5.      Frol il - O-kart - Elgåsen

Kategori 2 - Nærmiljøanlegg:

1.      Skogn il - aktivitetsanlegg/(balleik/friidrett/trivselsplass) - Remyra/Skogn

2.      Høgberget velforening - aktivitetsanlegg/(balleik,skatebord,tursti,lys) - Høgberget

3.      Foreldrenes samarbeidsutvalg Tuv skole - ballbinge - Tuv

4.      Frol il - O-kart/nærmiljø - Halsan  

Kategori 3 - Rehabilitering:

1.      Levanger kommune - gym.sal/garderober - Levanger skole

2.      Levanger jeger- og fiskerlag - elektroniske skiver/jaktskyteanlegg - Torsbustsden

3.      Sjøbadet småbåthavn - småbåthavn - Levangersundet

4.      Levanger sportsskytterlag - elektroniske skiver/anvisersystem - Torsbustaden

5.      Levanger fritidspark - kunstgress - Moan

6.      Ytterøy samfunnshusa/l og Ytterøy il - lager/kjøkken - Ytterøy

7.      Levanger og Frol skytterlag - skytterhus - Frol/Brekken

05.12.2001 Kultur, miljø og landbrukskomite

Forslag i møte:

Rådmannen endrer forslag til vedtak:

Kat. 3 Rehabilitering:

Nr. 5 flyttes til nr. 2 på lista

Forslag fra Aina Bye:

Kat. 2 nr. 4 flyttes opp til nr. 1.

Avstemning:

Enstemmig.  

KML-052/01 Vedtak:

Levanger kommune prioriterer søknadene om tilskudd fra spillemidlene til idrettsanlegg 2001/-02 som følger:

Kategori 1 - Nybygg, ordinære anlegg:

1.      Trønderhallen a/s - flerbrukshall - Røstad

2.      Levanger kommune - turvei - Sundet

3.      Markabygda il - garasje/varmestue/smør-/tidtakerbu - Bumyra/Hallan skog

4.      Markabygda il - dagsturhytte - Brennesvollen/Grønningen statsallmenning

5.      Frol il - O-kart - Elgåsen  

Kategori 2 - Nærmiljøanlegg:

1.      Frol il – o-kart/nærmiljø - Halsan

2.      Skogn il - aktivitetsanlegg/(balleik/friidrett/trivselsplass) - Remyra/Skogn

3.       Høgberget velforening – aktivitetsanlegg(balleik, skatebord, tursti, lys) – Høgberget.

4.      Foreldrenes samarbeidsutvalg Tuv skole – ballbinge – Tuv.

Kategori 3 - Rehabilitering:

1.      Levanger kommune - gym.sal/garderober - Levanger skole

2.      Levanger fritidspark - kunstgress - Moan

3.      Levanger jeger- og fiskerlag - elektroniske skiver/jaktskyteanlegg - Torsbustsden

4.      Sjøbadet småbåthavn - småbåthavn - Levangersundet

5.      Levanger sportsskytterlag - elektroniske skiver/anvisersystem - Torsbustaden

6.      Ytterøy samfunnshusa/l og Ytterøy il - lager/kjøkken – Ytterøy

7.      Levanger og Frol skytterlag - skytterhus - Frol/Brekken  ^


 

 

053/01: STATLIGE INVESTERINGSTILSKUDD TIL LOKALE KULTURBYGG - KOMMUNAL PRIORITERING 2001/02  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune prioriterer søknadene om tilskudd til lokale kulturbygg for 2001/-02 som følger:

Bamberg legat - Bamberg arbeidskirke - nybygg

Musikkens Hus BA - Musikkens Hus - rehabilitering/ombygging

Reehaug Samfunnshus A/L - Reehaug Samfunnshus - rehabilitering.

05.12.2001 Kultur, miljø og landbrukskomite

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

KML-053/01 Vedtak:

Levanger kommune prioriterer søknadene om tilskudd til lokale kulturbygg for 2001/-02 som følger:

Bamberg legat - Bamberg arbeidskirke - nybygg

Musikkens Hus BA - Musikkens Hus - rehabilitering/ombygging

Reehaug Samfunnshus A/L - Reehaug Samfunnshus - rehabilitering.  ^


 

 

054/01: JUSTERING AV HANDLINGSPROGRAM I TEMATISK KOMMUNEDELPLAN, ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Forslag til prioritert handlingsprogram for Tematisk kommunedelplan, anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2001 til 2003:

Tabell

05.12.2001 Kultur, miljø og landbrukskomite

Forslag i møte:

Med de endringer som ble gjort under sak 52/01

Avstemning:

Enstemmig.

KML-054/01 Innstilling:

Forslag til prioritert handlingsprogram for Tematisk kommunedelplan, anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2001 til 2003:

Tabell endret

<< møtekalender
<<
Gå til Levanger kommunes hovedside
^