Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 29.01.03 - sak 1/03
<< sakliste
<< | >> | vedtak

STEMMEKRETSINNDELING I LEVANGER KOMMUNE

Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås

Arkiv:  

Arkivsaknr: 2003000035

Objekt:    Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet

16.01.03

RMK

004/03

Kommunestyret 29.01.03 RMK 001/03

16.01.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-004/03 INNSTILLING:

Fra og med valgåret 2003 deles Levanger kommune inn i 13 stemmekretser.

Solhaug stemmekrets slås sammen med Reithaug stemmekrets. Den nye kretsen får navnet: Åsen krets.  

Stemmekretser i Levanger kommune fra og med valgåret 2003:

1.

Nesheim krets

2.

Lysaker krets

3.

Tuv krets

4.

Finne krets

5.

Markabygda krets

6.

Ekne krets

7.

Åsen krets

8.

Mule krets

9.

Hegle krets

10.

Okkenhaug krets

11.

Halsan krets

12.

Levanger krets

13.

Ytterøy krets

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Fra og med valgåret 2003 deles Levanger kommune inn i 13 stemmekretser.

Solhaug stemmekrets slås sammen med Reithaug stemmekrets. Den nye kretsen får navnet: Åsen krets.

Stemmekretser i Levanger kommune fra og med valgåret 2003:

1.

Nesheim krets

2.

Lysaker krets

3.

Tuv krets

4.

Finne krets

5.

Markabygda krets

6.

Ekne krets

7.

Åsen krets

8.

Mule krets

9.

Hegle krets

10.

Okkenhaug krets

11.

Halsan krets

12.

Levanger krets

13.

Ytterøy krets

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Folkeregistermyndigheten skal orienteres om endringer i stemmekretsinndelingen innen 31. mars i valgåret. Jfr. Valgloven pgr. 9-3, 1. ledd.

Valgting i Levanger kommune har ved tidligere valg blitt avholdt i 14 stemmekretser:

1.

Nesheim krets

2.

Lysaker krets

3.

Tuv krets

4.

Finne krets

5.

Markabygda krets

6.

Ekne krets

7.

Reithaug krets

8.

Solhaug krets

9.

Mule krets

10.

Hegle krets

11.

Okkenhaug krets

12.

Halsan krets

13.

Levanger krets

14.

Ytterøy krets

Vurdering:

Rådmannen mener at tiden er inne for å kunne vurdere en sammenslåing av stemmekretser.

Det har skjedd betydelige endringer i samfunnet, ikke minst når det gjelder kommunikasjoner, siden valgkretsene ble definert. På denne bakgrunnen er det naturlig å vurdere om dagens kretsinndeling er hensiktsmessig.

Det er flere kretser en over tid kan se for seg blir slått sammen.  En begynnelse kan være å slå sammen de kretser hvor det ser ut til at det er en viss aksept for dette fra velgerne. Det gjelder Reithaug og Solhaug krets. Stemmestyret for Solhaug krets foreslår i sin evaluering fra siste valg, en sammenslåing av de to kretsene.

Nå som bygget Solhaug skole er solgt må det likevel vurderes et nytt stemmested for Solhaug krets. Møteboka for Reithaug krets viser også at flere velgere som tilhørte Solhaug krets valgte å avgi sin stemme som ”fremmed” i Reithaug. Dette tyder på at det for flere velgere vil være like praktisk å forholde seg til en og samme valgkrets i Åsen.

Rådmannen vil gå inn for en sammenslåing av Solhaug og Reithaug krets. Som nytt navn på den nye kretsen foreslås Åsen krets.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^