Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 15.10.03 - sak 63/03
<< sakliste

<< | >> | vedtak

REFERATSAKER

Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkivr:  K1

Arkivsaknr: 2003006563

  Objekt:    

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Kommunestyret 15.10.03 RJR 063/03

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

DOKUMENTER TIL REFERERING:

Nr

Dok.ID

Dok.dato

Avsender/Mottaker

Tittel

1

03/13635

I

23.09.2003

SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT

OVERSENDELSE AV SAK FRA KONTROLLUTVALGET - BRIDABLIKKTUNET side 2, 3   |  Rapport 2.1/2003:  Forberedelse til bygging -   PDF  | som word   | (Rapport 5.1 /2001: Prosjekt store investeringer, sykeheim i sentrum. Forberedelse til bygging)

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^