Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 28.01.04 - sak 1/04
<< sakliste

<< | >> | vedtak

REFERATSAKER

Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv:   K1-

Arkivsaknr: 2004000507

  Objekt: 3.2.06

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Kommunestyret 28.01.04 RJR 001/04

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

DOKUMENTER TIL REFERERING:

Nr

Dok.ID

Dok.dato

Avsender/Mottaker

Tittel

1

03/18218

I

29.12.2003

SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT

RAPPORT FRA KONTROLLUTVALGET ETTER TILSYNSBESØK VED DISTRIKT NORD PDF | behandling Kontrollutvalget

2

03/17370

I

05.12.2003

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG

LOVLIGHETSKONTROLL AV LEVANGER KOMMUNES VEDTAK I SAK 47/03, INNKJØP AV MINIBUSSER - KOMMUNENS VEDTAK STEDFESTES  side 2, 3

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^