Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 09.05.07 - sak 14/07
<< sakliste

<< | >>  | vedtak

PS 14/07 Referatsaker

RS 3/07

Godkjenning av ny forskrift til vedtekter til forsøk med Innherred samkommune PDF  -  forskriften

RS 4/07

Årsmelding 2006 - Eldres Råd PDF

<< sakliste  | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^