Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 28.11.01, kl. 17:00-18:30
<< møtekalender
<< | >>

              

SAKLISTE:

053/01

VALG AV REPRESENTANTER TIL PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÉ OG DRIFTSKOMITÉ

saksutredning vedtak

054/01

FORSTUDIERAPPORT "MULIGHETER I UTVIKLING AV  ET TETTERE SAMARBEID MELLOM FROSTA, LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER"

saksutredning vedtak

055/01

SALG AV  AKSJER

saksutredning vedtak

056/01

PLAN FOR BRANNVERNTILTAK ÅR 2002.

saksutredning vedtak

057/01

REFINANSIERING AV LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS - KONVERTERING AV GJELD TIL EGENKAPITAL

saksutredning vedtak

058/01

FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT

saksutredning vedtak

059/01

VEDTEKTER FOR BOLIGFORVALTNINGEN KF OG VALG AV STYRE TIL KF

saksutredning vedtak

060/01

REGULERINGSPLAN SUNDET/ EIDSBOTN/ MOAN: FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR DEL AV OMRÅDE S 2

saksutredning vedtak

061/01

REGULERINGSPLAN BREIDABLIKK/HOBERAN

saksutredning vedtak

062/01

REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN LUND, GNR./ BNR. 32/ 5 OG 32/ 153, SKOGN

saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 53 av 53

Representant Møtte Merknad

THRANING, ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x    
Heieraas, Hans SP Varaordfører x   

SUNDAL, WENCHE WESTRUM

DNA

Medlem

x   

ØFSTI, EDVARD

DNA

Medlem

x   

AUNE, NILS ÅGE

DNA

Medlem

x   

BULLEN, KJELL

DNA

Medlem

x   

STRØMSNES, INGE ARNLJOT

DNA

Medlem

x   

HJELDE, HARRIET RAGNA

DNA

Medlem

x   

ELMI, RUGIA MOHAMED

DNA

Medlem

x   

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

x   

NORDGÅRD, CHRISTINE

DNA

Medlem

x   

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x   
SIRUM, TORBJØRN

DNA

Medlem

x   
BØRRESEN, PEDER BERNHARD

DNA

Medlem

- forfall
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x   

LORENTSEN, LEIF KETIL

DNA

Medlem

x   
VOLDSETH, STEINAR JONNY

DNA

Medlem

x   

NØST, TRUDE MARIAN

SP

Medlem

x   

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

x   

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x   

SOLEM, ARNE

SP

Medlem

x   

HYNNE, HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x   

SVENDGÅRD, STEINAR

SP

Medlem

x   

DIESET, HELGE

SP

Medlem

- forfall

STJERN, IVAR

SP

Medlem

x   

MATBERG, SIGBJØRN

SP

Medlem

x   

HAUGBERG, GERD

H

Medlem

x   

MYHR, GUNNAR LAURITS

H

Medlem

x   

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x   

HAARSTAD, IVAR

H

Medlem

x   

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

x   

HUSTAD, TROND

H

Medlem

x   

ERTZAAS, TURID

H

Medlem

x   

INGVALDSEN, SIGURD JAN

SV

Medlem

x   

SVENDSEN, GERD MARIT

SV

Medlem

x   

VANG, KJELL JOHANSEN

SV

Medlem

- forfall

HAMMER, MARTHE

SV

Medlem

- forfall

SÆTERHAUG, TROND MARTIN

SV

Medlem

x   

TRØITE, JOSTEIN

SV

Medlem

x   

BYE, AINA

SV

Medlem

x   

MIKALSEN, STEINAR

KRF

Medlem

x - inhabil sak 55/01

RONGLAN, GUDNY

KRF

Medlem

x   

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x   

SANDSTAD, SIGVAR

KRF

Medlem

- forfall

HUSBY, JOHANNES

KRF

Medlem

x   

SOLVANG, KARSTEIN L H

KRF

Medlem

x   

MUSUM, SVEIN ERIK

FRP

Medlem

x   

SOLBAKKEN, TONI KRISTIN

FRP

Medlem

x   

HAGEN, EIVIND

FRP

Medlem

- forfall

MEINHARDT, BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x   

HAUGAN, JARLE

V

Medlem

- forfall

WIBE, TORHILD

V

Medlem

x   

MYHR, ODDMUND

V

Medlem

x   
HENRIKSEN, MARIT SVARVA DNA Varamedlem 1 x (Børressen)
HAUGBOTN, OSVALD SP Varamedlem 11 x (Dieset)
FOLKVORD, ASBJØRN SV Varamedlem 1 x (Vang)
SKÅRDAL, VIGDIS SV Varamedlem 2 x (Hammer)
KARLSEN, JANN KRF Varamedlem 2 x (Sandstad)
PETTERSEN, LYDIA SANDSTAD KRF Varamedlem 7 (x) sak 55/01 (Mikalsen)
JOHANSEN, INGE FRP Varamedlem 1 x (Hagen)
BAKKEN, HELGE V Varamedlem 3 x (Haugan)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås ^

 

 

 

053/01: VALG AV REPRESENTANTER TIL PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITé OG DRIFTSKOMITé

VALGNEMND-001/01 INNSTILLING:

PLAN OG UTVIKLINGSKOMITÉ:

Arbeiderpartiet:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Senterpartiet

Medlemmer:

Varamedlemmer:

  Høyre, KrF, Frp og Venstre:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Sosialistisk Venstreparti :

Medlemmer:

Varamedlemmer:

DRIFTSKOMITE:

Arbeiderpartiet:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Senterpartiet:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Høyre, KrF, Frp og Venstre:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Sosialistisk Venstreparti:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Som leder for Plan- og utviklingskomiteén velges: Sigvard Gilstad, H.

Som leder for Driftskomiteén velges: Edvard Øfsti, AP.

Som nestleder for Plan- og utviklingskomiteén velges: Eivind Hagen, FRP

Som nestleder for Driftskomiteén velges: Steinar Mikalsen, KRF

28.11.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Gudny Ronglan (KRF) fremmet følgende endringsforslag:

Johannes Husby byttes ut med Jann Karlsen som varamedlem til Plan- og utviklingskomiteen.

Repr. Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Leder i Driftskomiteen: Arne Solem.

Repr. Gerd Haugberg (H) fremmet følgende forslag:

Plan- og utviklingskomite:

Varamedlem Ingebjørg Fostad byttes ut med Unni Wikdahl.

Driftskomite:

Varamedlem Unni Wikdahl byttes ut med Ingebjørg Fostad.

Repr. Sigurd Ingvaldsen (SV) fremmet følgende forslag:

Som nestleder for Driftskomiteen foreslås Jostein Trøite.

Repr. Nils Åge Aune fremmet følgende tilleggsforslag:

Perly Næssan velges som varamedlem til Plan- og utviklingskomiteen.

Hege A. Sundal velges som varamedlem til Driftskomiteen.

Avstemning:

Forslag i møte vedr. medlemmer og varamedlemmer til komiteene enstemmig vedtatt.

Valgnemndas forslag vedr. medlemmer og varamedlemmer til komiteene, med forslag fremmet i møte ble deretter enstemmig vedtatt.

Ved skriftlig avstemning på valg av leder til Driftskomiteen fikk Edvard Øfsti 37 stemmer og Arne Solem 16 stemmer. Øfsti er dermed valgt.

Ved skriftlig avstemning på valg av nestleder til Driftskomiteen fikk Steinar Mikalsen 36  og Jostein Trøite 17 stemmer. Mikalsen er dermed valgt.

Valgnemndas forslag på leder til Plan- og utviklingskomiteen enstemmig vedtatt.

Valgnemndas forslag på nestleder til Plan- og utviklingskomiteen enstemmig vedtatt.

KOM-053/01 Vedtak:

PLAN OG UTVIKLINGSKOMITÉ:

Arbeiderpartiet:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Senterpartiet

Medlemmer:

Varamedlemmer:

  Høyre, KrF, Frp og Venstre:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Sosialistisk Venstreparti :

Medlemmer:

Varamedlemmer:

DRIFTSKOMITE:

Arbeiderpartiet:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Senterpartiet:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Høyre, KrF, Frp og Venstre:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Sosialistisk Venstreparti:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Som leder for Plan- og utviklingskomiteén velges: Sigvard Gilstad, H.

Som leder for Driftskomiteén velges: Edvard Øfsti, AP.

Som nestleder for Plan- og utviklingskomiteén velges: Eivind Hagen, FRP

Som nestleder for Driftskomiteén velges: Steinar Mikalsen, KRF ^

 

 

 

054/01: FORSTUDIERAPPORT "MULIGHETER I UTVIKLING AV  ET TETTERE SAMARBEID MELLOM FROSTA, LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER"

FOR-124/01 Innstilling:

1.      Forstudierapporten Muligheter i utvikling av et tettere interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner (FLV) skal danne grunnlaget for videre interkommunalt samarbeid med følgende endring:

a.      Mandatet for forprosjekt Barnevern endres som foreslått av prosjektgruppa slik at andre former for samarbeid enn felles barneverntjeneste blir utredet.

b.      En representant fra de tillitsvalgte fra hver kommune inngår i Styringsgruppa.

2.      For forprosjekt Barneverntjenesten og forstudiet Utvikling av felles IKT-strategi skal de tillitsvalte være representert i Referansegruppene for prosjektene.

3.      Videreføring av prosjektet organiseres som vist i rapportens med styringsgruppe, prosjektgrupper og referansegrupper.

4.      Prosjektet kan be inn andre kommuner i konkrete delprosjekt, og være åpen for at andre kommuner kan gå inn i totalprosjektet.

5.      Kommunesammenslutninger anses i denne sammenheng som uaktuell.

28.11.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-054/01 Vedtak:

1.      Forstudierapporten Muligheter i utvikling av et tettere interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner (FLV) skal danne grunnlaget for videre interkommunalt samarbeid med følgende endring:

a.      Mandatet for forprosjekt Barnevern endres som foreslått av prosjektgruppa slik at andre former for samarbeid enn felles barneverntjeneste blir utredet.

b.      En representant fra de tillitsvalgte fra hver kommune inngår i Styringsgruppa.

2.      For forprosjekt Barneverntjenesten og forstudiet Utvikling av felles IKT-strategi skal de tillitsvalte være representert i Referansegruppene for prosjektene.

3.      Videreføring av prosjektet organiseres som vist i rapportens med styringsgruppe, prosjektgrupper og referansegrupper.

4.      Prosjektet kan be inn andre kommuner i konkrete delprosjekt, og være åpen for at andre kommuner kan gå inn i totalprosjektet.

5.      Kommunesammenslutninger anses i denne sammenheng som uaktuell. ^


 

 

055/01: SALG AV  AKSJER 

FOR-133/01 Innstilling:

1.      Hvor det ikke foreligger særlige grunner til at kommunen skal sitte med aksjer gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre salg av kommunens aksjer i Norske Skog og Norsk Film ut fra premissene i denne saken. I Norske Skog beholdes en mindre aksjepost, slik at kommunen sikres den informasjon, som aksjeeierne får.

2.      I kapitalbudsjettet for 2001 gjøres følgende endringer:

Salg av aksjer økes fra kr 0 til kr 100.000

Salgsinntekten tilføres kapitalfondet. 

28.11.2001 Kommunestyret

Inhabilitet:

Repr. Steinar Mikalsen (KRF) fratrådte møtet under behandling av denne sak.

Lydia Sandstad Pettersen (KRF) tiltrådte møtet under behandling av denne sak.

Asbjørn Folkvord (SV) fratrådte møtet under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

1.      Hvor det ikke foreligger særlige grunner til at kommunen skal sitte med aksjer gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre salg av kommunens aksjer i Levangeravisa, Norske Skog og Norsk Film ut fra premissene i denne saken. I Norske Skog beholdes en mindre aksjepost, slik at kommunen sikres den informasjon, som aksjeeierne får.

2.      I kapitalbudsjettet for 2001 gjøres følgende endringer:

Salg av aksjer økes fra kr 0 til kr 1.000.000

Salgsinntekten tilføres kapitalfondet.

Repr. Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle med Levanger-Avisa om salg av 1000 aksjer i AS Levanger-Avisa

Avstemning:

Ordførerens forslag vedtatt med 43 mot 9 stemmer.

KOM-055/01 Vedtak:

1.      Hvor det ikke foreligger særlige grunner til at kommunen skal sitte med aksjer gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre salg av kommunens aksjer i Levangeravisa, Norske Skog og Norsk Film ut fra premissene i denne saken. I Norske Skog beholdes en mindre aksjepost, slik at kommunen sikres den informasjon, som aksjeeierne får.

2.      I kapitalbudsjettet for 2001 gjøres følgende endringer:

Salg av aksjer økes fra kr 0 til kr 1.000.000

Salgsinntekten tilføres kapitalfondet.  ^

 

 

056/01: PLAN FOR BRANNVERNTILTAK ÅR 2002

FOR-129/01 Innstilling:

Den foreslåtte plan for brannverntiltak og særskilt brannsyn vedtas.

28.11.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-056/01 Vedtak:

Den foreslåtte plan for brannverntiltak og særskilt brannsyn vedtas. ^


   

057/01: REFINANSIERING AV LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS - KONVERTERING AV GJELD TIL EGENKAPITAL

FOR-132/01 Innstilling:

Kommunestyret vedtar at Levanger Næringsselskap AS sin gjeld til Levanger kommune, bokført på konto 2.13.01 i Levanger kommune, med kr. 5 953 298,- konverteres til aksjekapital i næringsselskapet.

Kommunestyret er videre inneforstått med at ansvarlig lån i næringsselskapet på kr.6.227.721,- konverteres til aksjekapital.

Ny balanse i næringsselskapet framgår av vedlagte Balanseoversikt.

28.11.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret er inneforstått med at ansvarlig lån i næringsselskapet på kr. 6.227.721,- konverteres til aksjekapital.  

Avstemning:

Formannskapets forslag 1. avsnitt vedtatt med 46 mot 7 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag.

Formannskapets forslag 2. avsnitt enstemmig vedtatt.

Formannskapets forslag 3. avsnitt enstemmig vedatt.

KOM-057/01 Vedtak:

Kommunestyret vedtar at Levanger Næringsselskap AS sin gjeld til Levanger kommune, bokført på konto 2.13.01 i Levanger kommune, med kr. 5 953 298,- konverteres til aksjekapital i næringsselskapet.

Kommunestyret er videre inneforstått med at ansvarlig lån i næringsselskapet på kr.6.227.721,- konverteres til aksjekapital.

Ny balanse i næringsselskapet framgår av vedlagte Balanseoversikt. ^

 

 

 

058/01: FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT

REVISJONSSTYRETS INNSTILLING:

Kommunestyret godkjenner vedtekter for Søndre Innherred revisjonsdistrikt dater 5. juni 2001.

28.11.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-058/01 Vedtak:

Kommunestyret godkjenner vedtekter for Søndre Innherred revisjonsdistrikt dater 5. juni 2001. ^


   

059/01: VEDTEKTER FOR BOLIGFORVALTNINGEN KF OG VALG AV STYRE TIL KF

FOR-118/01 Innstilling:

Vedtektene sendes til kommunestyret etter rådmannens forslag.  

Styret skal bestå av 3 personer:

Medlem: Rådmann                             Varamedlem: Assisterende rådmann

Medlem: Ordfører                             Varamedlem: Varaordfører

Medlem: Boligsekretær                Varamedlem: Flyktningekonsulent

28.11.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

A.

Styret skal bestå av 5 personer.

Medlem : Ordføreren     Varamedlem : F.skapsmedlem Gunnar Myhr

Medlem : Varaordføreren    Varamedlem : F.skapsmedlem Gudny Ronglan

Medlem : Rådmannen   Varamedlem : Assisterende rådmann

Medlem : To personer med vararepresentanter oppnevnt av driftskomiteen  

B

Styret bes om å avklare forholdet til Stiftelsen Utleieboliger snarest og senest innen 01.03.02.

 ------------------------------------------------------------

Endring av vedtektene § 2.1 :

Foretakets formål er å sørge for effektiv ivaretakelse, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens boligmasse.

Foretaket skal skaffe utleieboliger til ungdom, flyktninger og andre som har krav i henhold til sosiallovverket.

Foretaket skal gjennom kjøp / salg / rehabilitering av eiendommene sørge for at eiendomsmassen utvikles i samsvar med kommunens målsetting for servicenivå og utvikling i kommunen

Endring av vedtektene § 7 :

Foretaket skal ha et styre med min 3, maksimum 5 medlemmer som…………

------------------------------------------------------------

Ordfører velges som leder av styret.

Rådmannen velges som nestleder av styret.

Avstemning:

Heieraas forslag til endring av vedtektenes pgr. 2.1 enstemmig vedtatt.

Heieraas forslag til endring av vedtektenes pgr. 7 enstemmig vedtatt.

Formannskapets forslag til vedtekter med endringer, enstemmig vedtatt.

Heieraas forslag pkt. A vedtatt med 42 mot 11 stemmer.

Heieraas forslag pkt. B enstemmig vedtatt.

Heieraas forslag på leder til styret enstemmig vedtatt.

Heieraas forslag på nestleder til styret enstemmig vedtatt.

KOM-059/01 Vedtak:

Vedtektene som foreslått av formannskapet vedtas med følgende endringer:

Endring av vedtektene § 2.1 :

Foretakets formål er å sørge for effektiv ivaretakelse, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens boligmasse.

Foretaket skal skaffe utleieboliger til ungdom, flyktninger og andre som har krav i henhold til sosiallovverket.

Foretaket skal gjennom kjøp / salg / rehabilitering av eiendommene sørge for at eiendomsmassen utvikles i samsvar med kommunens målsetting for servicenivå og utvikling i kommunen

Endring av vedtektene § 7 :

Foretaket skal ha et styre med min 3, maksimum 5 medlemmer som…………

A.

Styret skal bestå av 5 personer.

Medlem : Ordføreren     Varamedlem : F.skapsmedlem Gunnar Myhr

Medlem : Varaordføreren    Varamedlem : F.skapsmedlem Gudny Ronglan

Medlem : Rådmannen   Varamedlem : Assisterende rådmann

Medlem : To personer med vararepresentanter oppnevnt av driftskomiteen

Ordfører velges som leder av styret.

Rådmannen velges som nestleder av styret.

B

Styret bes om å avklare forholdet til Stiftelsen Utleieboliger snarest og senest innen 01.03.02. ^

 

 

 

060/01: REGULERINGSPLAN SUNDET/ EIDSBOTN/ MOAN: FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR DEL AV OMRÅDE S 2

TKO-084/01 Innstilling:

Reguleringsendring for del av område S 2 vedtas.  

Arealet som avgis fra område S 2, inngår som del av MI 3, og får utnyttingsgrad BYA 50 %.

Det forutsettes at området mellom bygningen og vegen opparbeides og beplantes i tråd med beplantningsplan datert 15.06.01 og reguleringsbestemmelsene § 6.1 f.

28.11.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-060/01 Vedtak:

Reguleringsendring for del av område S 2 vedtas.  

Arealet som avgis fra område S 2, inngår som del av MI 3, og får utnyttingsgrad BYA 50 %.

Det forutsettes at området mellom bygningen og vegen opparbeides og beplantes i tråd med beplantningsplan datert 15.06.01 og reguleringsbestemmelsene § 6.1 f. ^

 

 

 

061/01: REGULERINGSPLAN BREIDABLIKK/HOBERAN  

TKO-077/01 Innstilling:

Reguleringsplan for Breidablikkområdet/ Hoberan, med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtas.  

Planutvalget forestår i ettertid en fortløpende vurdering av at økt parkeringsbehov blir dekket innenfor byggeområdene.

Før det vedtas å lede all kjøretrafikk innenfor planområdet gjennom hovedatkomsten til Breidablikktunet, vurderes mulige andre løsninger.

Kommunen vurderer om det offentlige friområdet er forsvarlig sikret i forhold til boligbebyggelsen nedenfor.

28.11.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-061/01 Vedtak:

Reguleringsplan for Breidablikkområdet/ Hoberan, med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtas.  

Planutvalget forestår i ettertid en fortløpende vurdering av at økt parkeringsbehov blir dekket innenfor byggeområdene.

Før det vedtas å lede all kjøretrafikk innenfor planområdet gjennom hovedatkomsten til Breidablikktunet, vurderes mulige andre løsninger.

Kommunen vurderer om det offentlige friområdet er forsvarlig sikret i forhold til boligbebyggelsen nedenfor. ^

 

 

 

062/01: REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN LUND, GNR./ BNR. 32/ 5 OG 32/ 153, SKOGN  

TKO-075/01 Innstilling:

Reguleringsplan for eiendommen Lund, gnr. / bnr. 32/ 5 og 32/ 153, Skogn, med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtas.  

I arbeidet med detaljplaner skal det tas mest mulig hensyn til omkringliggende bebyggelse m.h.t. plassering, utforming og terrengtilpassing av de nye husene og av støyvollen.

28.11.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-062/01 Vedtak:

Reguleringsplan for eiendommen Lund, gnr. / bnr. 32/ 5 og 32/ 153, Skogn, med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtas.  

I arbeidet med detaljplaner skal det tas mest mulig hensyn til omkringliggende bebyggelse m.h.t. plassering, utforming og terrengtilpassing av de nye husene og av støyvollen. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^