Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 14.10.02, kl. 17:00-20:55
<< møtekalender
<< | >>

       DIN mening om FLV

FELLESMØTE FROSTA – LEVANGER – VERDAL   Stiklestad Nasjonale Kultursenter

TEMA: INFORMASJONSMØTE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID FROSTA – LEVANGER – VERDAL (FLV).    

Aktuelle dokumenter  (word, powerpoint):

~ Samkommuneløsning i FLV-regionen - modellvalg og utfordringer - Geir Vinsand, Agenda - Jørund K Nilsen, ECON (12.09.02)
~
Samkommunesystemet i Finland - utarbeidet av Jørund K. Nilsen, ECON (12.09.02)
~ Notat etter møtet med KRD fredag 05.07.02 - S. Hopland

~ Felles Formannskap  19.09.02 - utskrift
~ Samkommuneløsning i FLV-regionen (powerpoint) Jørund K. Nilsen, ECON (14.10.02) - Stiklestad
~ Samkommuneløsning i FLV-regionen (powerpoint) Geir Vinsand, Agenda (14.10.09.02) - Stiklestad
~ Gruppebesvarelser felles kommunestyremøte 14.10.02  (word) (som PDF)

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 48 av 53
Oppmøte:
 

Representant Møtte Merknad

THRANING, ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x    
Heieraas, Hans SP Varaordfører x   

AUNE, NILS ÅGE

DNA

Medlem

- forfall

SUNDAL, WENCHE WESTRUM

DNA

Medlem

x   

ØFSTI, EDVARD

DNA

Medlem

x   

BULLEN, KJELL

DNA

Medlem

x   

STRØMSNES, INGE ARNLJOT

DNA

Medlem

x   

ELMI, RUQIA MOHAMED

DNA

Medlem

x   

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

- forfall

NORDGÅRD, CHRISTINE

DNA

Medlem

x   

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x   
SIRUM, TORBJØRN

DNA

Medlem

- forfall
BØRRESEN, PEDER BERNHARD

DNA

Medlem

x   
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x   

LORENTSEN, LEIF KETIL

DNA

Medlem

x   
VOLDSETH, STEINAR JONNY

DNA

Medlem

x   

HENRIKSEN, MARIT SVARVA

DNA

Medlem

- forfall

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

- forfall

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x   

SOLEM, ARNE

SP

Medlem

- forfall

HYNNE, HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x   

SVENDGÅRD, STEINAR

SP

Medlem

x   

DIESET, HELGE

SP

Medlem

x   

STJERN, IVAR

SP

Medlem

x   

MATBERG, SIGBJØRN

SP

Medlem

x   

BRENNE, KNUT JOSTEIN

SP

Medlem

x   

MYHR, GUNNAR LAURITS

H

Medlem

- forfall

HAUGBERG, GERD

H

Medlem

x   

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x   

HAARSTAD, IVAR

H

Medlem

- forfall

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

x   

HUSTAD, TROND

H

Medlem

x   

HAUGOM, VEBJØRN

H

Medlem

x   

VANG, KJELL JOHANSEN

SV

Medlem

- forfall

INGVALDSEN, SIGURD

SV

Medlem

- forfall

SVENDSEN, GERD MARIT

SV

Medlem

x   

HAMMER, MARTHE

SV

Medlem

x   

TRØITE, JOSTEIN

SV

Medlem

x   

BYE, AINA

SV

Medlem

- forfall

FOLKVORD, ASBJØRN

SV

Medlem

x   

RONGLAN, GUDNY

KRF

Medlem

x   

MIKALSEN, STEINAR

KRF

Medlem

x   

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x   

SANDSTAD, SIGVAR

KRF

Medlem

x   

HUSBY, JOHANNES

KRF

Medlem

x   

KJØLSVIK, IDAR

KRF

Medlem

- forfall

MUSUM, SVEIN ERIK

FRP

Medlem

x   

HAGEN, EIVIND

FRP

Medlem

- forfall

MEINHARDT, BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

- forfall

JOHANSEN, INGE

FRP

Medlem

x   

MYHR, ODDMUND

V

Medlem

x   

HAUGAN, JARLE

V

Medlem

x   

WIBE, TORHILD

V

Medlem

x   
NESGÅRD, GUNNHILD M Ø DNA Varamedlem 1 x (Aune)
SANDNESMO, ERLING DNA Varamedlem 3 x (Skjetnemark)
KÅLEN, JOSTEIN DNA Varamedlem 4 x (Sirum)
RINGSTAD, BRIT ELIN SP Varamedlem 1 x (Solem)
JERMSTAD, GUNNAR SP Varamedlem 2 x (Stavrum)
DREIER, KNUT JOHAN H Varamedlem 2 x (Haarstad)
HJELMSTAD, KJELL H Varamedlem 3 x (Myhr)
VADA, HILDEGUNN SV Varamedlem 8 x (Ingvaldsen)
GUSTAD, BENTE-MARIT KRF Varamedlem 4 x (Kjølsvik)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, assisterende rådmann Ingvar Rolstad, assisterende rådmann Alf Birger Haugnes og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

 

Møtet var et felles orienteringsmøte for kommunene Frosta, Levanger og Verdal vedrørende:

PROSJEKT OM DEMOKRATISK STYRING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID – SAMKOMMUNE-MODELL.

Prosjektansvarlig Sylvi Hopland orienterte om status for FLV-arbeidet.

Geir Vinsand fra Agenda (powerpoint) og Jørund K. Nilsen fra Econ (powerpoint orienterte vedrørende eventuell innføring av Samkommuneløsning i FLV-regionen.

Gerd Janne Kristoffersen, ordfører Verdal, holdt et innlegg.

Det ble avviklet gruppearbeid for møtedeltakerne. Utlagt 22.10.02: Gruppebesvarelser felles kommunestyremøte 14.10.02  (word)

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^