Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 29.01.03, kl. 17:00-19:20, glassgården
<< møtekalender
<< | >>

 

DIN mening i sakene
Sakliste
som   PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE: som PDF | hovedutskrift som PDF

001/03

STEMMEKRETSINNDELING I LEVANGER KOMMUNE

 saksutredning

vedtak

002/03

REGLER FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN I LEVANGER KOMMUNE

 saksutredning

vedtak

003/03

REGULERINGSPLAN AUSTHEIM/ NOSSUMHYLLAN

 saksutredning

vedtak

004/03

REGULERINGSPLAN FOR ALVESTAD, 275/ 30

 saksutredning

vedtak

005/03

MESTERBYGG INNHERRED AS - REGULERING AV EIENDOMMEN RØE TERASSE, ØSTBY - 275-170

 saksutredning

vedtak

006/03

AVGIFTSGRUNNLAG FOR FEIING 2003

 saksutredning

vedtak

007/03

SØKNAD OM FORSØK MED SAMKOMMUNE OG NYE OPPGAVER I FROSTA, LEVANGER OG VERDAL

 saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 52 av 53
Oppmøte:
 

Representant tte Merknad

THRANING, ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x    
Heieraas, Hans SP Varaordfører x   

AUNE, NILS ÅGE

DNA

Medlem

x   

SUNDAL, WENCHE WESTRUM

DNA

Medlem

- forfall

ØFSTI, EDVARD

DNA

Medlem

x   

BULLEN, KJELL

DNA

Medlem

x   

STRØMSNES, INGE ARNLJOT

DNA

Medlem

x   

ELMI, RUQIA MOHAMED

DNA

Medlem

x   

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

x   

NORDGÅRD, CHRISTINE

DNA

Medlem

x   

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x   
SIRUM, TORBJØRN

DNA

Medlem

x   
BØRRESEN, PEDER BERNHARD

DNA

Medlem

x   
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x   

LORENTSEN, LEIF KETIL

DNA

Medlem

x   
VOLDSETH, STEINAR JONNY

DNA

Medlem

x   

HENRIKSEN, MARIT SVARVA

DNA

Medlem

- forfall

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

x   

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x   

SOLEM, ARNE

SP

Medlem

x   

HYNNE, HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x   

SVENDGÅRD, STEINAR

SP

Medlem

x   

DIESET, HELGE

SP

Medlem

- forfall

STJERN, IVAR

SP

Medlem

x   

MATBERG, SIGBJØRN

SP

Medlem

x   

BRENNE, KNUT JOSTEIN

SP

Medlem

x   

MYHR, GUNNAR LAURITS

H

Medlem

x   

HAUGBERG, GERD

H

Medlem

x   

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

- forfall

HAARSTAD, IVAR

H

Medlem

x   

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

x   

HUSTAD, TROND

H

Medlem

x   

HAUGOM, VEBJØRN

H

Medlem

- forfall

VANG, KJELL JOHANSEN

SV

Medlem

- forfall

INGVALDSEN, SIGURD

SV

Medlem

- forfall

SVENDSEN, GERD MARIT

SV

Medlem

x   

HAMMER, MARTHE

SV

Medlem

- forfall

TRØITE, JOSTEIN

SV

Medlem

x   

BYE, AINA

SV

Medlem

x   

FOLKVORD, ASBJØRN

SV

Medlem

x   

RONGLAN, GUDNY

KRF

Medlem

x   

MIKALSEN, STEINAR

KRF

Medlem

x   

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x   

SANDSTAD, SIGVAR

KRF

Medlem

x   

HUSBY, JOHANNES

KRF

Medlem

x   

KJØLSVIK, IDAR

KRF

Medlem

- forfall

MUSUM, SVEIN ERIK

FRP

Medlem

x   

HAGEN, EIVIND

FRP

Medlem

- møtte ikke

MEINHARDT, BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x   

JOHANSEN, INGE

FRP

Medlem

- forfall

MYHR, ODDMUND

V

Medlem

x   

HAUGAN, JARLE

V

Medlem

x   

WIBE, TORHILD

V

Medlem

x   
NESGÅRD, GUNNHILD M Ø DNA Varamedlem 1 x (Sundal)
KÅLEN, JOSTEIN DNA Varamedlem 4 x (Henriksen)
RINGSTAD, BRIT ELIN SP Varamedlem 1 x (Dieset)
DREIER, KNUT JOHAN H Varamedlem 2 x (Gilstad)
HJELMSTAD, KJELL H Varamedlem 3 x (Haugom)
SKÅRDAL, VIGDIS SV Varamedlem 1 x (Ingvaldsen)
LØVÅS, GUNNAR MORTEN SV Varamedlem 4 x (Hammer)
VADA, HILDEGUNN SV Varamedlem 8 x (Vang)
KARLSEN, JANN KRF Varamedlem 1 x (Kjølsvik)
GRØNENG, TORE FRP Varamedlem 2 x (Johansen)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, Assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, Assisterende rådmann Ingvar Rolstad og Formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås og påtroppende Formannskapssekretær Reidun Johansen.  

Spørsmål:

Representanten Jostein Trøite (SV) fremmet følgende spørsmål til Ordføreren:

Kommunestyret vedtok i sak 068/02, Økonomiplan 2003-2006, en økonomiplan med bare inntektsside. Kan ordføreren bekrefte at intensjonen med vedtaket var å holde fast ved utgiftssida i Rådmannens innstilling i saka?

Ordføreren bekreftet dette.

Protokollnemnda gjennomgikk og godkjente protokollen 29.01.03 ^


 

001/03: STEMMEKRETSINNDELING I LEVANGER KOMMUNE

FOR-004/03 INNSTILLING:

Fra og med valgåret 2003 deles Levanger kommune inn i 13 stemmekretser.

Solhaug stemmekrets slås sammen med Reithaug stemmekrets. Den nye kretsen får navnet: Åsen krets.  

Stemmekretser i Levanger kommune fra og med valgåret 2003:

1.

Nesheim krets

2.

Lysaker krets

3.

Tuv krets

4.

Finne krets

5.

Markabygda krets

6.

Ekne krets

7.

Åsen krets

8.

Mule krets

9.

Hegle krets

10.

Okkenhaug krets

11.

Halsan krets

12.

Levanger krets

13.

Ytterøy krets

29.01.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-001/03 Vedtak:

Fra og med valgåret 2003 deles Levanger kommune inn i 13 stemmekretser.

Solhaug stemmekrets slås sammen med Reithaug stemmekrets. Den nye kretsen får navnet: Åsen krets.  

Stemmekretser i Levanger kommune fra og med valgåret 2003:

1.

Nesheim krets

2.

Lysaker krets

3.

Tuv krets

4.

Finne krets

5.

Markabygda krets

6.

Ekne krets

7.

Åsen krets

8.

Mule krets

9.

Hegle krets

10.

Okkenhaug krets

11.

Halsan krets

12.

Levanger krets

13.

Ytterøy krets ^


 

 

002/03: REGLER FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN I LEVANGER KOMMUNE

FOR-005/03 INNSTILLING:

Regler for bruk av kommunevåpenet i Levanger kommune endres til:

Pkt. 1:  

Som hovedregel kan kommunevåpenet bare brukes av kommunens ansatte og politikere under utøvelse av kommunal myndighet og ved profilering av kommunen.  Bruk av våpenet på suvenirer for salg krever tillatelse.

Pkt. 2:

Ordføreren kan gi tillatelse til bruk av våpenet når det gjelder:

·         Suvenirer

·         Merker eller medaljer

·         Informasjon

·         Private foreninger /sammenslutninger

·         Dekorasjoner i hjemmene

Pkt. 3:

Det er en betingelse for bruk som nevnt under punkt 2, at våpenet gjengis med de rette farger og i rett utførelse.  Brukes våpenet på gjenstander / merker eller lignende skal disse ha god kvalitet.  Dersom våpenet blir gjengitt på feil måte skal dette påtales og rettes av de ansvarlige.  Før slik oppretting skjer skal videre bruk stanses.

Pkt. 4:

Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn.  Privat kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

Pkt. 5:

Dersom en blir kjent med at våpenet blir brukt av noen uten tillatelse som nevnt i punkt 2 skal ordføreren legge ned forbud mot videre bruk av våpenet.  Det samme gjelder dersom våpenet blir gjengitt på feil måte.  For øvrig vises til profilhåndboka for Levanger kommune.

29.01.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-002/03 Vedtak:

Regler for bruk av kommunevåpenet i Levanger kommune endres til:  

Pkt. 1:  

Som hovedregel kan kommunevåpenet bare brukes av kommunens ansatte og politikere under utøvelse av kommunal myndighet og ved profilering av kommunen.  Bruk av våpenet på suvenirer for salg krever tillatelse.

Pkt. 2:

Ordføreren kan gi tillatelse til bruk av våpenet når det gjelder:

·         Suvenirer

·         Merker eller medaljer

·         Informasjon

·         Private foreninger /sammenslutninger

·         Dekorasjoner i hjemmene

Pkt. 3:

Det er en betingelse for bruk som nevnt under punkt 2, at våpenet gjengis med de rette farger og i rett utførelse.  Brukes våpenet på gjenstander / merker eller lignende skal disse ha god kvalitet.  Dersom våpenet blir gjengitt på feil måte skal dette påtales og rettes av de ansvarlige.  Før slik oppretting skjer skal videre bruk stanses.

Pkt. 4:

Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn.  Privat kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

Pkt. 5:

Dersom en blir kjent med at våpenet blir brukt av noen uten tillatelse som nevnt i punkt 2 skal ordføreren legge ned forbud mot videre bruk av våpenet.  Det samme gjelder dersom våpenet blir gjengitt på feil måte.  For øvrig vises til profilhåndboka for Levanger kommune. ^


 

003/03: REGULERINGSPLAN AUSTHEIM/ NOSSUMHYLLAN

PUK-004/03 INNSTILLING:

Reguleringsplan for Austheim/ Nossumhyllan, med tilhørende bestemmelser, datert 17.12.2002, godkjennes.

29.01.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Representanten Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Tiltakshaver anbefales om å legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes Klima- og energiplan punkt 6.1 ved søknad om byggetillatelse.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

Løvås forslag vedtatt med 28 mot 24 stemmer.

KOM-003/03 Vedtak:

1.        Reguleringsplan for Austheim/ Nossumhyllan, med tilhørende bestemmelser, datert 17.12.2002, godkjennes.  

2.        Tiltakshaver anbefales om å legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes Klima- og energiplan punkt 6.1 ved søknad om byggetillatelse. ^


 

004/03: REGULERINGSPLAN FOR ALVESTAD, 275/ 30

PUK-003/03 INNSTILLING:

Reguleringsplan for Alvestad, 275/ 30, med tilhørende bestemmelser, datert 17.12.2002, godkjennes.

29.01.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Representanten Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Tiltakshaver anbefales om å legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes Klima- og energiplan punkt 6.1 ved søknad om byggetillatelse.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

Løvås forslag vedtatt med 33 mot 19 stemmer.

KOM-004/03 Vedtak:

1.        Reguleringsplan for Alvestad, 275/ 30, med tilhørende bestemmelser, datert 17.12.2002, godkjennes.  

2.        Tiltakshaver anbefales om å legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes Klima- og energiplan punkt 6.1 ved søknad om byggetillatelse. ^


 

005/03: MESTERBYGG INNHERRED AS - REGULERING AV EIENDOMMEN RØE TERASSE, ØSTBY - 275-170

PUK-008/03 INNSTILLING:

Reguleringsplan for eiendommen Røe Terasse, Østby – 275, 170, sist revidert 12.11.02, godkjennes.

29.01.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Representanten Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Tiltakshaver anbefales om å legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes Klima- og energiplan punkt 6.1 ved søknad om byggetillatelse.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

Løvås forslag vedtatt med 33 mot 19 stemmer.

KOM-005/03 Vedtak:

1.        Reguleringsplan for eiendommen Røe Terasse, Østby – 275, 170, sist revidert 12.11.02, godkjennes.  

2.        Tiltakshaver anbefales om å legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes Klima- og energiplan punkt 6.1 ved søknad om byggetillatelse. ^

 

 

006/03: AVGIFTSGRUNNLAG FOR FEIING 2003

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Vedlagte beregninger for avgiftsgrunnlaget for 2003 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av feieravgiften for 2003.

29.01.2003 Kommunestyret

Utdelt i møte:

Avgiftsgrunnlaget for 2003.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-006/03 Vedtak:

Vedlagte beregninger for avgiftsgrunnlaget for 2003 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av feieravgiften for 2003. ^


 

   

007/03: SØKNAD OM FORSØK MED SAMKOMMUNE OG NYE OPPGAVER I FROSTA, LEVANGER OG VERDAL

FLV-001/03 INNSTILLING:

1.        Frosta, Levanger og Verdal kommuner søker om forsøk med felles interkommunalt politisk styringssystem, samkommune-styre.

2.        Navnet på den nye organisasjonen blir Innherred samkommune, og styringsorganet Innherred samkommune-styre.

3.        Samkommunen etableres på samme forvaltningsnivå som kommunene og løser fellesoppgaver tildelt fra de respektive kommunestyrene, og kan være et mottaksapparat for evt. nye oppgaver til kommunesektoren.

4.        Rådmennene i kommunene er ansvarlig for administrasjon av samkommunen, og oppgaven som administrasjonssjef går på omgang mellom de tre kommunens rådmenn etter nærmere fastsatt turnus.

5.        a) I saksframleggets punkt 2.1 første avsnitt endres teksten fra ”Oppgaver som ønskes tillagt samkommunen” til ”Oppgaver som kan vurderes tillagt samkommunen”.

        b) I saksframleggets punkt 2.1 andre avsnitt, Mål for forsøket, endres teksten  fra         ”Mål for de oppgaver en ønsker å legge i samkommunen” til ”Mål for de oppgaver         en vurderer å legge i samkommunen er bl.a.:”.

6.        Plansaker som ikke er av regional karakter, behandles av de ordinære planutvalg i kommunene. Myndighet i saker av regional karakter overføres til samkommunestyret.

7.        Samkommunestyret får en sammensetning på 23 medlemmer, 9 fra Levanger, 9 fra Verdal og 5 fra Frosta.

8.        Forsøket må få en grundig evaluering, og gjennomføres slik at den eventuelt kan avsluttes uten store kostnader.

29.01.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Representanten Arne Solem (SP) fremmet følgende forslag:

Søknad om forsøk med samkommune mellom Frosta, Levanger og Verdal, innsendes IKKE.  

Samarbeidet mellom de 3 kommunene videreutvikles som et praktisk samarbeide mellom 3 selvstendige kommuner.

Representanten Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Navnet på den nye organisasjonen blir Sør-Innherred samkommune, og styringsorganet Sør-Innherred samkommunestyre.

Representanten Hans Heieraas (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag til Styringsgruppen:

Samkommunen skal arbeide for å løse de tildelte oppgavene på en best mulig økonomisk og kvalitativ måte for de tre kommunene. Dette må dokumenteres ved å synliggjøre målbare tall ved prosjektets start og slutt.

Dette vil være med å gi grunnlaget for prosjektrapporten som må avgis ved prosjektets slutt.

Avstemning:

Formannskapets instilling vedtatt med 43 mot 9 stemmer som ble avgitt for Solems forslag.

Trøites oversendelsesforslag vedtatt  oversendt styringsgruppen  med 42 mot 10 stemmer.

Heieraas oversendelsesforslag oversendt styringsruppen uten realitetsvotering.

KOM-007/03 Vedtak:

1.        Frosta, Levanger og Verdal kommuner søker om forsøk med felles interkommunalt politisk styringssystem, samkommune-styre.

2.        Navnet på den nye organisasjonen blir Innherred samkommune, og styringsorganet Innherred samkommune-styre.

3.        Samkommunen etableres på samme forvaltningsnivå som kommunene og løser fellesoppgaver tildelt fra de respektive kommunestyrene, og kan være et mottaksapparat for evt. nye oppgaver til kommunesektoren.

4.        Rådmennene i kommunene er ansvarlig for administrasjon av samkommunen, og oppgaven som administrasjonssjef går på omgang mellom de tre kommunens rådmenn etter nærmere fastsatt turnus.

5.        a)I saksframleggets punkt 2.1 første avsnitt endres teksten fra ”Oppgaver som ønskes tillagt samkommunen” til ”Oppgaver som kan vurderes tillagt samkommunen”.

        b) I saksframleggets punkt 2.1 andre avsnitt, Mål for forsøket, endres teksten  fra         ”Mål for de oppgaver en ønsker å legge i samkommunen” til ”Mål for de oppgaver         en vurderer å legge i samkommunen er bl.a.:”.

6.        Plansaker som ikke er av regional karakter, behandles av de ordinære planutvalg i kommunene. Myndighet i saker av regional karakter overføres til samkommunestyret.

7.        Samkommunestyret får en sammensetning på 23 medlemmer, 9 fra Levanger, 9 fra Verdal og 5 fra Frosta.

8.        Forsøket må få en grundig evaluering, og gjennomføres slik at den eventuelt kan avsluttes uten store kostnader  

Oversendes Styringsgruppen:

Navnet på den nye organisasjonen blir Sør-Innherred samkommune, og styringsorganet Sør-Innherred samkommunestyre.

Samkommunen skal arbeide for å løse de tildelte oppgavene på en best mulig økonomisk og kvalitativ måte for de tre kommunene. Dette må dokumenteres ved å synliggjøre målbare tall ved prosjektets start og slutt.

Dette vil være med å gi grunnlaget for prosjektrapporten som må avgis ved prosjektets slutt. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^