Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret (nytt) 15.10.03, kl. 20:00-22:10, glassgården
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste
som   PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:   | som PDF   |  hovedutskrift som PDF

073/03

VALGOPPGJØR

saksutredning

vedtak

074/03

VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2003-2007

saksutredning

vedtak

075/03

VALG AV ORDFØRER FOR PERIODEN 2003-2007

saksutredning

vedtak

076/03

VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2003-2007

saksutredning

vedtak

077/03

VALG AV REPRESENTANTER TIL INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE (ISK) FOR PERIODEN 2004-2007

saksutredning

vedtak

078/03

VALG AV KONTROLLUTVALG OG KOMITEER FOR PERIODEN 2003-2007

saksutredning

vedtak

079/03

VALG AV LEVANGER KOMMUNES REPRESENTANTER TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUNDS ORGANER FOR PERIODEN 2003-2007

saksutredning

vedtak
080/03 REGLEMENTSENDRING   vedtak
 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35
Oppmøte:

Representant Møtte Merknad

THRANING ODD-EILIV B

DNA

Medlem

x  

ØFSTI EDVARD

DNA

Medlem

x  

NESGÅRD GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

-

forfall

GREVSKOTT ELI

DNA

Medlem

x  

AUNE NILS ÅGE

DNA

Medlem

-

forfall

ELMI RUGIA MOHAMED

DNA

Medlem

x  

WINNBERG STEIN OVE

DNA

Medlem

x  

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x  

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x  

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x  

SOLEM ARNE

SP

Medlem

x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

x  

REBERG ALF MAGNAR

SP

Medlem

x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

-

forfall

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

x  

HAMMER MARTHE

SV

Medlem

-

forfall

SKJERVE RAGNHILD TORUN

SV

Medlem

x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

x  

SÆTHER SØLVI HELENE

SV

Medlem

x  

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x  

HOLTEN BJØRN STEINAR

FRP

Medlem

x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

FRP

Medlem

x  

SANDBERG PER

FRP

Medlem

x  

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Medlem

x  

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x  

HAUGOM VEBJØRN

H

Medlem

x  

HAUGBERG GERD

H

Medlem

x  

MIKALSEN STEINAR

KRF

Medlem

-

forfall

RONGLAN GUDNY

KRF

Medlem

x  

KARLSEN JANN

KRF

Medlem

x  

HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

x  

ARENTZ RANNVEIG MUNKEBY

V

Medlem

x  

GRANDE RIGMOR AGLEN

DNA

Varamedlem 1

x (Nesgård)

GRANÅS ASLE

DNA

Varamedlem 2

x (Aune)

DAHLEN JO VEGAR

SP

Varamedlem 1

x (Skjesol)

GROVEN BERIT

SV

Varamedlem 1

x (Hammer)

SANDSTAD SIGVAR

KRF

Varamedlem 1

x (Mikalsen)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, Assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Formannskapssekretær Reidun Johansen

Merknader:

Representanten Trøite, SV fremmet ønske om at det tas inn en ekstra sak 080/03 Reglementsendring Kontrollutvalg og at denne behandles etter sak 078/03.

Ordføreren aksepterte forslaget. ^

 


 

 

073/03: VALGOPPGJØR

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Valgstyrets møtebok for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 godkjennes.

15.10.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-073/03 Vedtak:

Valgstyrets møtebok for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 godkjennes. ^


 

 

 

074/03: VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2003-2007

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til Formannskapet for perioden 2003-2007:

Medlemmer: ………………………………

Varamedlemmer: ………………………………

15.10.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre fremmet følgende forslag til representanter i Formannskapet:

1.        Odd Thraning

2.        Olav Norberg

3.        Eli Grevskott

4.        Nils Åge Aune

5.        Gudny Ronglan

6.        Annikken Kjær Haraldsen

7.        Steinar Mikalsen

8.        Gunnhild Øvrum Nesgård

9.        Sigvard Gilstad

10.     Rannveig Munkeby Arentz

11.     Jann Karlsen

12.     Vebjørn Haugom

13.     Ruquea Elmi

Fellesliste for SP og SV ved valg til formannskap for perioden 2003-2007:

1.        Hans Heieraas

2.        Jostein Trøite

3.        Hilde Haugan Hynne

4.        Vigdis Skårdal

5.        Arne Solem

6.        Ragnhild Skjerve

7.        Solfrid Nøst

8.        Gunnar Løvås

9.        Alf Magnar Reberg

10.     Sølvi Sæther

Fremskrittspartiet fremmet følgende forslag til formannskap for perioden 2003-2007:

1.        Birger Meinhardt

2.        Steinar Holten

3.        Knut B. Grangård

4.        Per Sandberg

Avstemning:

Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre :

19 stemmer

Fellesliste for SP og SV:

12 stemmer

Fremskrittspartiet:

4 stemmer

KOM-074/03 Vedtak:

Valget ga følgende resultat:

Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre :

Medlemmer:

Varamedlemmer:

 1. Annikken Kjær Haraldsen
 2. Steinar Mikalsen
 3. Gunnhild Øvrum Nesgård
 4. Sigvard Gilstad
 5. Rannveig Munkeby Arentz
 6. Jann Karlsen
 7. Vebjørn Haugom
 8. Ruquea Elmi

Fellesliste for SP og SV:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

 1. Vigdis Skårdal
 2. Arne Solem
 3. Ragnhild Skjerve
 4. Solfrid Nøst
 5. Gunnar Løvås
 6. Alf Magnar Reberg
 7. Sølvi Sæther

Fremskrittspartiet:

Medlem:

Varamedlemmer:

 1. Steinar Holten
 2. Knut B. Grangård
 3. Per Sandberg ^

 

 

 

075/03: VALG AV ORDFØRER FOR PERIODEN 2003-2007

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Som Ordfører for valgperioden 2003-2007, velges:……………………………

15.10.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Representanten Hynne, SP fremmet følgende forslag:

Hans E. Heieraas velges som ordfører

Representanten Øfsti, DNA fremmet følgende forslag:

Odd E. Thraning velges som ordfører

Avstemning:

Odd Thraning fikk 19 stemmer

Hans E. Heieraas fikk 16 stemmer

KOM-075/03 Vedtak:

Som Ordfører for valgperioden 2003-2007, velges: Odd E. Thraning ^


 

 

 

076/03: VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2003-2007

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Som Varaordfører for valgperioden 2003-2007, velges: …………………………….

15.10.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Skårdal, SV fremmet følgende forslag:

Jostein Trøite velges som varaordfører

Repr. Ronglan, KRF fremmet følgende forslag:

Olav Norberg velges som varaordfører

Avstemning:

Olav Norberg fikk 19 stemmer

Jostein Trøite fikk 16 stemmer

KOM-076/03 Vedtak:

Som Varaordfører for valgperioden 2003-2007, velges: Olav Norberg ^

 

 

 

077/03: VALG AV REPRESENTANTER TIL INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE (ISK) FOR PERIODEN 2004-2007

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til ISK

Medlemmer:          ………………………………

Varamedlemmer: ………………………………

15.10.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre for valg av Samkommunestyre:

 1. Odd Thraning
 2. Olav Norberg
 3. Gunnhild Øwrum Nesgård
 4. Gudny Ronglan
 5. Rannveig Munkeby Arentz
 6. Nils Åge Aune
 7. Steinar Mikalsen
 8. Eli Grevskott
 9. Sigvard Gilstad
 10. Annikken Kjær Haraldsen
 11. Jann Karlsen
 12. Vebjørn Haugom
 13. Stein Ove Winnberg

Fellesliste for SP og SV ved valg til styret i Innherred Samkommune for perioden 2003 – 2007:

1.        Hans Heieraas

2.        Jostein Trøite

3.        Hilde Haugan Hynne

4.        Vigdis Skårdal

5.        Arne Solem

6.        Ragnhild Skjerve

7.        Solfrid Nøst

8.        Gunnar Løvås

9.        Alf Magnar Reberg

10.     Sølvi Sæther

Fremskrittspartiet fremmet følgende forslag til formannskap for perioden 2003-2007:

 1. Birger Meinhardt
 2. Steinar Holten
 3. Knut B. Grangård
 4. Per Sandberg

Avstemning:

Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre :

19 stemmer 

Fellesliste for SP og SV:

12 stemmer

Fremskrittspartiet:

4 stemmer

KOM-077/03 Vedtak:

Valget ga følgende resultat:

Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

Medlemmer:

Varamedlemmer:

 1. Nils Åge Aune
 2. Steinar Mikalsen
 3. Eli Grevskott
 4. Sigvard Gilstad
 5. Annikken Kjær Haraldsen
 6. Jann Karlsen
 7. Vebjørn Haugom
 8. Stein Ove Winnberg

SP og SV:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

 1. Vigdis Skårdal
 2. Arne Solem
 3. Ragnhild Skjerve
 4. Solfrid Nøst
 5. Gunnar Løvås
 6. Alf Magnar Reberg
 7. Sølvi Sæther

Fremskrittspartiet

Medlem:

Varamedlemmer:

 1. Steinar Holten
 2. Knut B. Grangård
 3. Per Sandberg ^

 

 

 

078/03: VALG AV KONTROLLUTVALG OG KOMITEER FOR PERIODEN 2003-2007

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

15.10.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende fellesforslag fra partigruppene:

Som medlemmer av kontrollutvalget velges:

Som varamedlemmer av kontrollutvalget velges:

1.        Kjell Vang

2.        Guttorm Forr

3.        Sigrid Hojem

Repr. Meinhardt fremmet følgende forslag:

Jan T. Langaasve velges som leder av kontrollutvalget.

Repr. Norberg fremmet følgende forslag:

Gerd Haugberg velges som nestleder av kontrollutvalget

Annikken Kjær Haraldsen fremmet følgende forslag:

Arbeiderpartiet og Venstre`s valgliste for valg av Plan- og utviklingskomiteen for perioden 2003-2007:

 1. Tove Løvås
 2. Armann Raad
 3. Petter Walseth
 4. Karl Meinert Buchholdt
 5. Asle Granås
 6. Reidar Dullum
 7. Robert Svarva
 8. Kirsten Marschauser
 9. Flemming Rethmar
 10. Gerd Talsnes Heggdal
 11. Åse Marie Hagen
 12. Lajla Eidsvik

 

Gudny Ronglan fremmet følgede liste fra KRF ved valg til Plan- og utviklingskomiteen 2003 – 2007

 1. Jann Karlsen
 2. Sigvar Sandstad
 3. Inga Daae Forberg
 4. Hans Morten Løvrød
 5. Marta Helene Dalen

Olav Norberg femmet følgende forslag fra Høyre`til  Plan- og utviklingskomiteen for perioden 2003-2007:

 1. Sigvard Gilstad
 2. Knut Dreier
 3. Eli Skogrand Storsve
 4. Grethe Haugberg Brende
 5. Trond Hattrem

 

Hans Heieraas fremmet følgende forslag fra SP til Plan- og utviklingskomiteen 2003 – 2007

1.        Guri Skjesol

2.        Solfrid L. Nøst

3.        Alf Magnar Reberg

4.        Sigbjørn Matberg

5.        Heidi Munkeby Fenne

6.        Steinar Svendgård

7.        Magne Rudi

Jostein Trøite fremmet følgende forslag fra SV til Plan – og utviklingskomite 2003 – 2007

1.        Gunnar Løvås

2.        Vigdis Skårdal

3.        Morten von Heimburg

4.        Jan Rønning

5.        Ellen Løvli

6.        Gudmund Grønhaug

7.        Hanne Togstad

Birger Meinhard fremmet følgende forslag fra FRP til PUK 2003-2007:

 1. Knut Biger Grandgård
 2. Inge Johansen
 3. Borghild Elisa Pedersen
 4. Geir Rambraut
 5. Karsten Håkon Granlund
 6. Oddmund Musum
 7. Lill-Tove Sandneseng
 8. Håkon Revhaug

Repr. Norberg fremmet følgende forslag:

Sigvard K. Gilstad velges som leder av PUK

Repr. Heieraas fremmet følgende forslag:

Guri Skjesol velges som leder av PUK

Repr. Ronglan fremmet følgende forslag:

Jann Karlsen velges som nestleder av PUK

Edvard Øfsti fremmet følgende valgliste for valg av Driftskomite for Arbeiderpartiet og Venstre

 1. Ruquea Elmi
 2. Stein Ove Winnberg
 3. Gunnhild Øwrum Nesgård
 4. Annikken Kjær Haraldsen
 5. Rigmor Aglen Grande
 6. Heidi Flaten
 7. Kjell Bullen
 8. Einar Vandvik
 9. Anne Grethe Hojem
 10. Per Einar Weiseth
 11. Jostein Kaalen
 12. Ingunn Haugskott
 13. Erling Eriksen

 

Gudny Ronglan fremmet følgende forslag fra KRF til driftskomite 2003 – 2007

 1. Steinar Mikalsen
 2. Eimund Aamodt
 3. Maria Aune
 4. Idar Kjølsvik
 5. Sigrun Reitan Pettersen

 

Olav Norberg fremmet følgende liste fra Høyre til driftskomite 2003 – 2007

 1. Vebjørn Haugom
 2. Andreas Jenssen Hjelmstad
 3. Christina Madsen
 4. Eli Hegdalsaune
 5. Terje Lund

 

Hans Heieraas fremmet følgende forslag fra SP til driftskomite 2003 – 2007

1.        Arne Solem

2.        Jo Vegar Dahlen

3.        Olaug Leira

4.        Solveig H. Holberg

5.        Kjell Vandsvik 

Jostetein Trøite fremmet følgende forslag fra SV til driftskomite 2003 – 2007

1.     Ragnhild Skjerve

2.     Sølvi Sæther

3.     Marte Hammer

4.     Bjarne Berre

5.     Berit Groven

6.     Sigurd Ingvaldsen

7.     Sahar Ahtedail Ismail 

8.     Per Solberg  

9.     Asbjørn Folkvord

Birger Meinhard fremmet følgende forslag fra FRP til driftskomite 2003-2007:

 1. Bjørn Steinar Holten
 2. Solgunn Øyen
 3. Geir Tore Persøy
 4. Roald Morten Sandvik
 5. Stein Naavik Reinan
 6. Charlotte Kjær Sandberg
 7. Bodil Åsveig Sandneseng
 8. Morten Berner Petersen
 9. Morten Sand

 

Edvard Øfsti fremmet følgende forslag

Steinar Mikalsen velges som leder for DK

Jostein Trøite fremmet følgende forslag

Ragnhild T. Skjerve velges som leder for DK

Jostein Trøite fremmet følgende forslag

Ragnhild T. Skjerve velges som nestleder for DK

Avstemning:

Valget ga følgende resultat:

Kontrollutvalg:

Forslag til kontrollutvalg ble enstemmig vedtatt.

Forslag på leder og nestleder enstemmig vedtatt.

Plan- og utviklingskomiteen:

AP, V: 12stemmer

H: 4 stemmer

Krf: 3 stemmer

SV: 6 stemmer

SP: 6 stemmer

Frp: 4 stemmer

Sigvard K. Gilstad fikk 20 stemmer som leder

Guri Skjesol fikk 15 stemmer som leder

Jann Karlsen enstemmig valgt som nestleder

Driftskomiteen:

AP,V:12 stemmer

H: 4 stemmer

Krf: 3 stemmer

SV: 9 stemmer

SP: 3 stemmer

Frp: 4 stemmer

Steinar Mikalsen fikk 19 stemmer som leder

Ragnhild T. Skjerve fikk 16 stemmer som leder

Ragnhild T. Skjerve enstemmig valgt som nestleder

KOM-078/03 Vedtak:

Valgene ga følgende resultat:

Kontrollutvalg:

Medlemmer:

Varamedlemmer :

1.        Kjell Vang

2.        Guttorm Forr

3.        Sigrid Hojem

Plan- og utviklingskomiteen for perioden 2003-2007:

Arbeiderpartiet og Venstre

Medlemmer:

Varamedlemmer:

 1. Asle Granås
 2. Reidar Dullum
 3. Robert Svarva
 4. Kirsten Marschauser
 5. Flemming Rethmar
 6. Gerd Talsnes Heggdal
 7. Åse Marie Hagen
 8. Lajla Eidsvik

 

KRF :

Medlem:

Varamedlemmer:

 1. Sigvar Sandstad
 2. Inga Daae Forberg
 3. Hans Morten Løvrød
 4. Marta Helene Dalen

Høyre:

Medlem:

Varamedlemmer:

 1. Knut Dreier
 2. Eli Skogrand Storsve
 3. Grethe Haugberg Brende
 4. Trond Hattrem

 

SP:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

 1. Alf Magnar Reberg
 2. Sigbjørn Matberg
 3. Heidi Munkeby Fenne
 4. Steinar Svendgård
 5. Magne Rudi

SV :

Medlemmer:

Varamedlemmer:

 1. Morten von Heimburg
 2. Jan Rønning
 3. Ellen Løvli
 4. Gudmund Grønhaug
 5. Hanne Togstad

FRP:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

 1. Inge Johansen
 2. Borghild Elisa Pedersen
 3. Geir Rambraut
 4. Karsten Håkon Granlund
 5. Oddmund Musum
 6. Lill-Tove Sandneseng
 7. Håkon Revhaug

Driftskomiteen:

Arbeiderpartiet og Venstre

Medlemmer:

Varamedlemmer:

1.        Rigmor Aglen Grande

2.        Heidi Flaten

3.        Kjell Bullen

4.        Einar Vandvik

5.        Anne Grethe Hojem

6.        Per Einar Weiseth

7.        Jostein Kaalen

8.        Ingunn Haugskott

9.        Erling Eriksen

KRF :

Medlem:

Varamedlemmer:

 1. Eimund Aamodt
 2. Maria Aune
 3. Idar Kjølsvik
 4. Sigrun Reitan Pettersen

 

Høyre :

Medlem:

Varamedlemmer:

 1. Andreas Jenssen Hjelmstad
 2. Christina Madsen
 3. Eli Hegdalsaune
 4. Terje Lund

 

SP :

Medlem:

Varamedlemmer:

 1. Jo Vegar Dahlen
 2. Olaug Leira
 3. Solveig H. Holberg
 4. Kjell Vandsvik

 

SV

Medlemmer:

Varamedlemmer:

1.        Bjarne Berre

2.        Berit Groven

3.        Sigurd Ingvaldsen

4.        Sahar Ahtedail Ismail 

5.        Per Solberg  

6.        Asbjørn Folkvord

FRP

Medlem:

Varamedlemmer:

 1. Solgunn Øyen
 2. Geir Tore Persøy
 3. Roald Morten Sandvik
 4. Stein Naavik Reinan
 5. Charlotte Kjær Sandberg
 6. Bodil Åsveig Sandneseng
 7. Morten Berner Petersen
 8. Morten Sand ^

 

 

 

079/03: VALG AV LEVANGER KOMMUNES REPRESENTANTER TIL KOMMUNENES SENTRALFORBUNDS ORGANER FOR PERIODEN 2003-2007

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Som Levanger kommunes representanter og varamedlemmer til Kommunenes sentralforbunds organer for perioden 2003-2007, velges:

………………………..

15.10.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Hans Heieraas fremmet følgende forslag til representanter til KS:

Gudny Ronglan                   Vararepr.:              Olav Norberg

                                                                              Eli Grevskott

Hans Heieraas                     Vararepr:               Odd Thraning

                                                                              Arne Solem

Jostein Trøite                       Vararepr:               Vigdis Skårdal

                                                                               Birger Meinhardt

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

KOM-079/03 Vedtak:

Gudny Ronglan                   Vararepr.:              Olav Norberg

                                                                              Eli Grevskott

Hans Heieraas                     Vararepr:               Odd Thraning

                                                                              Arne Solem

Jostein Trøite                       Vararepr:               Vigdis Skårdal

                                                                               Birger Meinhardt ^

 

 

 

 

080/03:REGLEMENTSENDRING

Forslag i møte:

Ordfører Thraning fremmet følgende forslag:

Reglement for sammensetning av kontrollutvalg endres slik at ordet medlem skiftes ut med medlem/varamedlem av kommunestyret.

Repr. Trøite, SV fremmet følgende forslag

Reglement for sammensetning av kontrollutvalg endres slik at ordet medlem skiftes ut med medlem/varamedlem av kommunestyret når det gjelder leder av kontrollutvalget.

Avstemning:

Endringsforslagene enstemmig vedtatt.

KOM-080/03 Vedtak:

Reglement for sammensetning av kontrollutvalg endres slik at ordet medlem skiftes ut med medlem/varamedlem av kommunestyret når det gjelder medlemmer og leder av kontrollutvalget. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^