Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 12.05.04, kl. 17:00-21:30, glassgården
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som   PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:   | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

024/04

LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2003

saksutredning

vedtak

025/04

LEVANGER KOMMUNES SKATTEREGNSKAP FOR 2003

saksutredning

vedtak

026/04

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2003

saksutredning

vedtak

027/04

GODKJENNING AV REGNSKAP/ÅRSRAPPORT FOR 2003 - LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF

saksutredning

vedtak

028/04

BUDSJETT FOR LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF

saksutredning

vedtak

029/04

DELTAKELSE I NY FYLKESENHET FOR KOMMUNAL REVISJON OG FOR SEKRETARIATFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALG

saksutredning

vedtak

030/04

PLAN FOR PSYKISK HELSEVERN - FORDELING AV ØREMERKET TILSKUDD 2004

saksutredning

vedtak

031/04

VANNFORSYNING ÅSEN SENTRUM

saksutredning

vedtak

032/04

OVERSENDELSESFORSLAG - KJØP AV STIGEBIL/TELESKOPISK BRANNLIFT

saksutredning

vedtak

033/04

KJØP AV ARBEIDSBIL TIL FEIERVESENET

saksutredning

vedtak

034/04

BEVILGNING AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING

saksutredning

vedtak

035/04

REGISTRERING AV NYE SÆRSKILTE BRANNOBJEKT § 13

saksutredning

vedtak

036/04

OPPNEVNING AV BARNEREPRESENTANT FOR PERIODEN 2003 - 2007

saksutredning

vedtak

037/04

SUPPLERINGSVALG  AMU

saksutredning

vedtak

038/04

REGULERINGSPLAN  GAMLE KONGEVEG 84, GNR 275, BNR. 19 OG 35

saksutredning

vedtak

039/04

REGULERINGSPLAN LEVANGER VIDEREGÅENDE SKOLE

saksutredning

vedtak

040/04

HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK BIND II TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - GODKJENNING

saksutredning

vedtak

041/04

CITTASLOW - BEHANDLING AV FORPROSJEKT

saksutredning

vedtak

042/04

BRUKSPLAN LEVANGER STADION

saksutredning

vedtak

043/04

REHABILITERING/UTBYGGING AV LEVANGER STADION - FINANSIERING

saksutredning

vedtak

044/04

VURDERING AV DRIFTSKOMITEENS ROLLE OG MYNDIGHET I FRAMTIDA

saksutredning

vedtak

045/04

BUM-MODELLEN FOR KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER - STATUS OG UTFØRERS RAMMEBETINGELSER

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 34 av 35
Oppmøte:

Representant Møter Dato/merknad

THRANING ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x  

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Varaordfører

- forfall

ØFSTI EDVARD

DNA

Medlem

x  

NESGÅRD GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x  

GREVSKOTT ELI

DNA

Medlem

x  

AUNE NILS ÅGE

DNA

Medlem

- forfall

ELMI RUKIA MOHAMED

DNA

Medlem

- forfall

WINNBERG STEIN OVE

DNA

Medlem

x  

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x  

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x  

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x  

SOLEM ARNE

SP

Medlem

x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

x  

REBERG ALF MAGNAR

SP

Medlem

x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

x  

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

x  

SKJERVE RAGNHILD TORUN

SV

Medlem

x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

- forfall

SÆTHER SØLVI HELENE

SV

Medlem

x  

GROVEN BERIT

SV

Medlem

x  

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

- forfall

HOLTEN STEINAR

FRP

Medlem

x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

FRP

Medlem

x  

SANDBERG PER

FRP

Medlem

- forfall

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x  

HAUGOM VEBJØRN

H

Medlem

- forfall

HAUGBERG GERD

H

Medlem

x  

MIKALSEN STEINAR

KRF

Medlem

x  

RONGLAN GUDNY

KRF

Medlem

x  

KARLSEN JANN

KRF

Medlem

- forfall

HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

x  

ARENTZ RANNVEIG MUNKEBY

V

Medlem

x perm fra kl. 1900

GRANDE RIGMOR AGLEN

DNA

Varamedlem 1

x (Elmi)

BERRE BJARNE

SV

Varamedlem 1

x (Løvås)

JOHANSEN INGE

FRP

Varamedlem 1

x (Meinhardt)

PERSØY GEIR TORE

FRP

Varamedlem 4

x (Sandberg)

HJELMSTAD ANDREAS JENSSEN

H

Varamedlem 1

x (Norberg)

DREIER KNUT JOHAN

H

Varamedlem 2

x (Haugom)

SANDSTAD SIGVAR

KRF

Varamedlem 1

x (Karlsen)

BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Varamedlem 1

x (Arentz)
fra kl. 1900

Ellers møtte:

Assisterende rådmann Ingvar Rolstad og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. Rådmann Ola Stene tiltrådte møtet etter behandling av sak 038/04.

Dessuten møtte:

Assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, økonomisjef Meier Halland, revisjonssjef Tove Melgård og assisterende revisjonssjef Terje Wist.

Merknader:

Gerd Haugberg (H) kommenterte at hun ikke hadde mottatt melding om utsettelse av kommunestyremøtet.

Hans Heieraas (SP) ble valgt til settevaraordfører.

Sak nr. 029/04 ble behandlet før sak 024/04.

Sak nr. 041/04 ble behandlet før sak nr. 039/04.

Sak nr. 033/04 ble trukket.

Rannveig Munkeby Arentz  (V) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.00 - etter behandling av sak 038/04. Vararepresentant Karl Meinert Bucholdt tiltrådte da møtet.

Sigvar Sandstad (KRF) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.55 – etter behandling av sak 040/04.

Forespørsel til ordføreren:

Hans Heieraas (SP) kom med følgende forespørsel til ordføreren : Vil ordføreren sende en henvendelse om årets jordbruksforhandlinger til regjeringen/partiene på stortinget?

Ordføreren besvarte forespørselen positivt. ^

 
 

 

 

024/04: LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2003

FOR-049/04 INNSTILLING:

1.        Levanger kommunes årsregnskap for 2003 fastsettes med et netto driftsresultat på kr 6.406.275,28 og et regnskapsmessig mer/mindreforbruk på kr 0 etter interne finanstransaksjoner.

2.        Rådmannens årsrapport for 2003 tas til orientering.

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-024/04 Vedtak:

1.        Levanger kommunes årsregnskap for 2003 fastsettes med et netto driftsresultat på kr 6.406.275,28 og et regnskapsmessig mer/mindreforbruk på kr 0 etter interne finanstransaksjoner.

2.        Rådmannens årsrapport for 2003 tas til orientering. ^

 

 

 

025/04: LEVANGER KOMMUNES SKATTEREGNSKAP FOR 2003

KONL-010/04 Innstilling:

Skatteregnskapet for 2003 for Levanger kommune godkjennes.

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-025/04 Vedtak:

Skatteregnskapet for 2003 for Levanger kommune godkjennes. ^

 

 

 

026/04: KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2003

KONL-013/04 INNSTILLING:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2003 til orientering.

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-026/04 Vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2003 til orientering. ^

 

 

 

 

027/04: GODKJENNING AV REGNSKAP/ÅRSRAPPORT FOR 2003 - LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF

STYRET FOR BOLIGFORVALTNINGENS INNSTILLING:

Årsregnskap/-rapporten fra 2003 godkjennes.

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-027/04 Vedtak:

Årsregnskap/-rapporten fra 2003 godkjennes. ^

 

 

 

028/04: BUDSJETT FOR LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF

STYRET FOR BOLIGFORVALTNINGENS INNSTILLING:

Nytt budsjettet for Levanger Boligforvaltning KF for 2004 godkjennes

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-028/04 Vedtak:

Nytt budsjettet for Levanger Boligforvaltning KF for 2004 godkjennes ^

 

 

 

029/04: DELTAKELSE I NY FYLKESENHET FOR KOMMUNAL REVISJON OG FOR SEKRETARIATFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALG

KONL-015/04 Innstilling:

1.        Levanger kommune slutter seg til den foreslåtte organisasjonsformen for ny fylkesenhet for revisjon og sekretariatsløsning for kontrollutvalg.

2.        Levanger kommune godkjenner utkast til samarbeidsavtaler og selskapsavtaler som er lagt fram av arbeidsgruppen i KS Nord-Trøndelag

3.        Ordføreren får fullmakt til å peke ut kommunens representanter til representantskapet i de 2 selskapene

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Berit Groven (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Kommunestyret i Levanger vil anmode om at de som er beslutningstakere når det gjelder betegnelsen på den nye enheten for kommunal revisjon i Nord-Trøndelag, også setter fokus på betegnelse på enheten samt eventuell forkortelse. Det er ønskelig at både betegnelsen på selskapet og eventuell forkortelse både klinger rimelig bra språklig og er begripelig for allmennheten.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Grovens oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt.

KOM-029/04 Vedtak:

1.        Levanger kommune slutter seg til den foreslåtte organisasjonsformen for ny fylkesenhet for revisjon og sekretariatsløsning for kontrollutvalg.

2.        Levanger kommune godkjenner utkast til samarbeidsavtaler og selskapsavtaler som er lagt fram av arbeidsgruppen i KS Nord-Trøndelag

3.        Ordføreren får fullmakt til å peke ut kommunens representanter til representantskapet i de 2 selskapene

OVERSENDELSESFORSLAG

Kommunestyret i Levanger vil anmode om at de som er beslutningstakere når det gjelder betegnelsen på den nye enheten for kommunal revisjon i Nord-Trøndelag, også setter fokus på betegnelse på enheten samt eventuell forkortelse. Det er ønskelig at både betegnelsen på selskapet og eventuell forkortelse både klinger rimelig bra språklig og er begripelig for allmennheten. ^

 

 

 

030/04: PLAN FOR PSYKISK HELSEVERN - FORDELING AV ØREMERKET TILSKUDD 2004

DK-020/04 INNSTILLING:

1.        Opptrappingsplan for psykisk helse 2004 – 2006 vedtas.

2.        Fordeling av øremerket tilskudd vedtas fordelt slik:

·         PLO distrikt sør                           Kr. 280.000,-

·         Enhet barn og familie                 Kr. 135.000,-

·         Tilskudd Mental helse               Kr.   30.000,-

·         Senter for Frivillighet                 Kr.   40.000,-

·         Enhet helse/rehab                      Kr.   60.000,-

·         Enhet kultur                                 Kr. 100.000,-

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-030/04 Vedtak:

1.        Opptrappingsplan for psykisk helse 2004 – 2006 vedtas.

2.        Fordeling av øremerket tilskudd vedtas fordelt slik:

·         PLO distrikt sør                           Kr. 280.000,-

·         Enhet barn og familie                 Kr. 135.000,-

·         Tilskudd Mental helse              Kr.   30.000,-

·         Senter for Frivillighet                 Kr.   40.000,-

·         Enhet helse/rehab                      Kr.   60.000,-

·         Enhet kultur                                 Kr. 100.000,- ^

 

 

 

 

031/04: VANNFORSYNING ÅSEN SENTRUM

FOR-056/04 INNSTILLING:

1.        Det framlagte forprosjektet for ny vannforsyning fra grunnvann i Strømsgruva til Torhaugen vanneverk, kostnadsberegnet til kr. 7.680.000, godkjennes.

2.        Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:

                   6620    Budsjett 2003 – Vannforsyning Åsen                           kr. 1.820.000

                   6620    Budsjett 2004 – Vannforsyning Åsen                           kr. 4.000.000

                   6620    Budsjett 2004 -  Utskifting ledninger Åsen                  kr. 1.000.000

                   6620    Budsjett 2005 -  Vannforsyning Åsen                           kr.   860.000

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-031/04 Vedtak:

1.        Det framlagte forprosjektet for ny vannforsyning fra grunnvann i Strømsgruva til Torhaugen vanneverk, kostnadsberegnet til kr. 7.680.000, godkjennes.

2.        Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:

                   6620    Budsjett 2003 – Vannforsyning Åsen                           kr. 1.820.000

                   6620    Budsjett 2004 – Vannforsyning Åsen                           kr. 4.000.000

                   6620    Budsjett 2004 -  Utskifting ledninger Åsen                  kr. 1.000.000

                   6620    Budsjett 2005 -  Vannforsyning Åsen                           kr.   860.000 ^

 

 

 

032/04: OVERSENDELSESFORSLAG - KJØP AV STIGEBIL/TELESKOPISK BRANNLIFT

FOR-035/04 INNSTILLING:

1.        Brann- og feiervesenet gis fullmakt til å innhente anbud på en ny bil med teleskopisk brannlift i samarbeid med brannvesenene i Trondheim og Stjørdal.

2.        Beløpet avsatt til stigebil i økonomiplanen økes fra kr. 3.000.000 til inntil kr. 3.700.000 i 2005/06.

Forventet rabatt på budsjettert beløp ved innhenting av anbud på 3 biler, kommer til fradrag på dette beløpet.

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-032/04 Vedtak:

1.        Brann- og feiervesenet gis fullmakt til å innhente anbud på en ny bil med teleskopisk brannlift i samarbeid med brannvesenene i Trondheim og Stjørdal.

2.        Beløpet avsatt til stigebil i økonomiplanen økes fra kr. 3.000.000 til inntil kr. 3.700.000 i 2005/06.

Forventet rabatt på budsjettert beløp ved innhenting av anbud på 3 biler, kommer til fradrag på dette beløpet. ^

 

 

 

 

033/04: KJØP AV ARBEIDSBIL TIL FEIERVESENET

FOR-034/04 INNSTILLING:

I forbindelse med behov for å bytte bil i feiervesenet økes investeringsbudsjettet for 2004 – brann- og feiervesenet -  med kr. 180.000,-. Økningen belastes feierfondet ved at det reduseres tilsvarende - fra kr. 732.000,- til kr. 552.000,-.

Saken trukket i møtet. ^

 

 

 

 

034/04: BEVILGNING AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING

FOR-036/04 INNSTILLING:

1.        Levanger kommune tar opp Startlån for videre tildeling med et beløp kr. 5.000.000,-

Lånet tas opp som et annuitetslån med 5 års avdragsfrihet og total løpetid på 25 år, og med en nominell flytende rente fra 01.04.2004 på 3,1%

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-034/04 Vedtak:

1.        Levanger kommune tar opp Startlån for videre tildeling med et beløp kr. 5.000.000,-

Lånet tas opp som et annuitetslån med 5 års avdragsfrihet og total løpetid på 25 år, og med en nominell flytende rente fra 01.04.2004 på 3,1% ^

 

 

 

 

035/04: REGISTRERING AV NYE SÆRSKILTE BRANNOBJEKT § 13

DK-019/04 INNSTILLING:

Vedlagte ajourførte liste over § 13objekt vedtaes.

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-035/04 Vedtak:

Vedlagte ajourførte liste over § 13objekt vedtaes. ^

 

 

 

036/04: OPPNEVNING AV BARNEREPRESENTANT FOR PERIODEN 2003 - 2007

FOR-043/04 INNSTILLING:

Kommunestyret stadfester valget av barnehageansvarlig Hartvik Eliasson som barnerepresentant for valgperioden 2004 – 2007.

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-036/04 Vedtak:

Kommunestyret stadfester valget av barnehageansvarlig Hartvik Eliasson som barnerepresentant for valgperioden 2004 – 2007. ^

 

 

 

037/04: SUPPLERINGSVALG  AMU

FOR-051/04 INNSTILLING:

Arbeidsgiver oppnevner et medlem i tillegg til nåværende tre medlem til AMU.  AMU vil da bestå av 8 medlemmer.

I tillegg til nåværende tre medlemmer fra arbeidsgiver til AMU, velges Hans Heieraas som medlem.

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-037/04 Vedtak:

Arbeidsgiver oppnevner et medlem i tillegg til nåværende tre medlem til AMU.  AMU vil da bestå av 8 medlemmer.

I tillegg til nåværende tre medlemmer fra arbeidsgiver til AMU, velges Hans Heieraas som medlem. ^

 

 

 

038/04: REGULERINGSPLAN  GAMLE KONGEVEG 84, GNR 275, BNR. 19 OG 35

PUK-052/04 INNSTILLING:

Reguleringsplan for Gamle Kongevei 84, gnr. 275, bnr. 19 og 35,  med tilhørende bestemmelser, justert iht. forslag i saksframlegg, vedtas.

Tiltakshaver anbefales å legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes klima- og energiplan punkt 6. 1, ved søknad om byggetillatelse.

Tiltakshaver må i god tid sørge for nødvendige avtaler mht. vei, vann, avløp o.a.

Den innregulerte vegen gis navnet Viigs Minde

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-038/04 Vedtak:

Reguleringsplan for Gamle Kongevei 84, gnr. 275, bnr. 19 og 35, med tilhørende bestemmelser, justert iht. forslag i saksframlegg, vedtas.

Tiltakshaver anbefales å legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes klima- og energiplan punkt 6. 1, ved søknad om byggetillatelse.

Tiltakshaver må i god tid sørge for nødvendige avtaler mht. vei, vann, avløp o.a.

Den innregulerte vegen gis navnet Viigs Minde ^

 

 

 

 

039/04: REGULERINGSPLAN LEVANGER VIDEREGÅENDE SKOLE

PUK-053/04 INNSTILLING:

Reguleringsplan for Levanger videregående skole, med tilhørende bestemmelser, justert iht. forslag i saksframlegg, vedtas.

Det anbefales at alternative løsninger for parkering vurderes i den videre planprosessen.

Forslagsstiller anbefales å legge til rette for at deler av parkeringen kan skje under bakken og/ eller som underetasje i bygg.

Forslagsstiller anbefales å legge til rette for energiøkonomiske tiltak som nevnt i Levanger kommunes klima- og energiplan punkt 6. 1, ved søknad om byggetillatelse.

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Reguleringsplan for Levanger videregående skole, med tilhørende bestemmelser, justert i henhold til forslag i saksframlegg, vedtas.

Det legges til rette for at store deler av parkeringen kan skje under bakken og/ eller som underetasje i bygg.

Det må legges til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes klima- og energiplan punkt 6.1, ved søknad om byggetillatelse.

Begrunnelse :

Miljøverndepartementet har utarbeidet retningslinjer for samordning og transportplanlegging. I disse rikspolitiske retningslinjene, T 5/93 RPR, som også nevnes i fylkesmannens høringsnotat, gis kraftige signaler om at kommuner, fylkeskommune og regionale statlige myndigheter bør organisere planleggingen slik at det kan skje en samordning av arealbruk. Et vedtak som båndlegger store arealer til parkering rundt den nye skolebygningen strider mot disse retningslinjene. En parkeringsløsning som nevnt i forslaget vil gi en estetisk og arealmessig bedre løsning. Det vises også til klima- og energiplanens for Levanger kommune vedtatt i kommunestyret 15.05.02, punkt 6.1.3 kulepunkt 2 og 3 der Levanger kommune skal bidra til å legge til rette for bedre utnyttelse av tomtearealer og tilrettelegging for parkeringsområder/parkeringshus i Levanger sentrum.

Levanger kommune vedtok den 15.05.02 en klima- og energiplan. Under planens punkt 6.1 står det listet opp en del tiltak som kommunen har intensjoner om å gjennomføre. I punkt om fjernvarme og vannbåren oppvarmingssysteme punkt 6.1.1 står det at vi skal kreve vannbåren varme i alle nybygg over 1000 m². Dersom vi skal realisere de intensjonene som ligger i klima- og energiplanen må vi sørge for at tiltak nevnt i planen gjennomføres.

Avstemning:

Innstillingen vedtatt med 28 mot 6 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag.

KOM-039/04 Vedtak:

Reguleringsplan for Levanger videregående skole, med tilhørende bestemmelser, justert iht. forslag i saksframlegg, vedtas.

Det anbefales at alternative løsninger for parkering vurderes i den videre planprosessen.

Forslagsstiller anbefales å legge til rette for at deler av parkeringen kan skje under bakken og/ eller som underetasje i bygg.

Forslagsstiller anbefales å legge til rette for energiøkonomiske tiltak som nevnt i Levanger kommunes klima- og energiplan punkt 6. 1, ved søknad om byggetillatelse. ^

 

 

 

040/04: HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK BIND II TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - GODKJENNING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Hovedplan for veg og trafikk bind II trafikksikkerhetsplan for perioden 2004 – 2007 godkjennes med revisjoner av punktene 6.1, 6.2, 6.3 og 6.3.1 i prioriteringslister. Kroner 100 000,- av forslåtte midler til miljøtiltak Levanger sentrum benyttes til trafikksikkerhetstiltak Levanger sentrum.

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Eli Grevskott (DNA) fremmet følgende oversendelsesforslag

Gang/sykkelvei fra Mule skole mot Haugskottfeltet prioriteres.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Grevskotts oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt.

KOM-040/04 Vedtak:

Hovedplan for veg og trafikk bind II trafikksikkerhetsplan for perioden 2004 – 2007 godkjennes med revisjoner av punktene 6.1, 6.2, 6.3 og 6.3.1 i prioriteringslister. Kroner 100 000,- av forslåtte midler til miljøtiltak Levanger sentrum benyttes til trafikksikkerhetstiltak Levanger sentrum.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Gang/sykkelvei fra Mule skole mot Haugskottfeltet prioriteres. ^

 

 

 

 

041/04: CITTASLOW - BEHANDLING AV FORPROSJEKT

FOR-059/04 INNSTILLING:

1.        Redegjørelsen og gjennomgangen av prosjektet tas til etterretning. Det vises til sluttrapport for forprosjektet og saksopplysninger i dette saksframlegget.

2.        Det arbeides videre med å utvikle Cittaslow som et varemerke for Levanger kommune.

3.        Forslag til visjon og verdigrunnlaget for Cittaslow utarbeides gjennom et arbeidsseminar i formannskapet.

4.        Det inngås en partnerskapsavtale med fylkeskommunen om stedsutvikling. Kr. 200.000 avsettes til arbeidet. Beløpet finansieres ved bruk av restaureringsfondet.

5.        Med bakgrunn i forprosjektet for Cittaslow – totalprosjektet og delprosjektene, utarbeides kommunedelplan med en handlingsplan for Levanger sentrum. En forholdsvis detaljert arealdel i kommunedelplanen erstatter/reviderer de vedtatte reguleringsplaner for sentrum.

6.        Kommunestyret slutter seg til prosjektets prioriterte tiltak 2004-05. Tiltak med økonomiske følger gjennomføres innenfor vedtatte rammer og hvor dette ikke er mulig, innarbeides disse i budsjettet for 2005.

Det søkes samarbeid med Markedsplassen Levanger AS med hensyn til en vertskapsfunksjon for Cittaslow i Levanger – utarbeidelse av opplevelsespakker og guideservice samt videreutvikle samarbeidet innenfor arrangement – marsimartnan, kulturarrangement etc.

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Guri Skjesol (SP) fremmet følgende endringsforslag - punkt 3.:

Endring til kommunestyret i stedet for formannskapet.

Avstemning:

Skjesols endringsforslag enstemmig vedtatt.

Innstillingen med vedtatt endring enstemmig vedtatt.

KOM-041/04 Vedtak:

1.        Redegjørelsen og gjennomgangen av prosjektet tas til etterretning. Det vises til sluttrapport for forprosjektet og saksopplysninger i dette saksframlegget.

2.        Det arbeides videre med å utvikle Cittaslow som et varemerke for Levanger kommune.

3.        Forslag til visjon og verdigrunnlaget for Cittaslow utarbeides gjennom et arbeidsseminar i kommunestyret.

4.        Det inngås en partnerskapsavtale med fylkeskommunen om stedsutvikling. Kr. 200.000 avsettes til arbeidet. Beløpet finansieres ved bruk av restaureringsfondet.

5.        Med bakgrunn i forprosjektet for Cittaslow – totalprosjektet og delprosjektene, utarbeides kommunedelplan med en handlingsplan for Levanger sentrum. En forholdsvis detaljert arealdel i kommunedelplanen erstatter/reviderer de vedtatte reguleringsplaner for sentrum.

6.        Kommunestyret slutter seg til prosjektets prioriterte tiltak 2004-05. Tiltak med økonomiske følger gjennomføres innenfor vedtatte rammer og hvor dette ikke er mulig, innarbeides disse i budsjettet for 2005.

Det søkes samarbeid med Markedsplassen Levanger AS med hensyn til en vertskapsfunksjon for Cittaslow i Levanger – utarbeidelse av opplevelsespakker og guideservice samt videreutvikle samarbeidet innenfor arrangement – marsimartnan, kulturarrangement etc. ^

 

 

 

 

042/04: BRUKSPLAN LEVANGER STADION

FOR-057/04 INNSTILLING:

1.        Bruksplan med vist bruk på sommer og vinter, legges til grunn for utbygging på Levanger stadion.

2.        Reguleringsplan som hjemler de viste endringer mht. gang- og sykkelveg/adkomst til Tommen Gram, utvidelse av næringsområdet til Tommen Gram samt planlagt parkeringsplass mot Grøns gate, utarbeides. Parkeringsplassene mot Halsanveien og Grøns gate planlegges slik at det kan påbygges til parkeringshus i 2 etasjer.

Det inngås en egen avtale med IL Sverre om bruken og drifting av aktivitetsarealene på Levanger stadion.

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-042/04 Vedtak:

1.        Bruksplan med vist bruk på sommer og vinter, legges til grunn for utbygging på Levanger stadion.

2.        Reguleringsplan som hjemler de viste endringer mht. gang- og sykkelveg/adkomst til Tommen Gram, utvidelse av næringsområdet til Tommen Gram samt planlagt parkeringsplass mot Grøns gate, utarbeides. Parkeringsplassene mot Halsanveien og Grøns gate planlegges slik at det kan påbygges til parkeringshus i 2 etasjer.

Det inngås en egen avtale med IL Sverre om bruken og drifting av aktivitetsarealene på Levanger stadion. ^

 

 

 

 

043/04: REHABILITERING/UTBYGGING AV LEVANGER STADION - FINANSIERING

FOR-058/04 INNSTILLING:

1.        Levanger kommune dekker merkostnadene på kr. 900.000,- ekskl. spillemidler som ombyggingen av velodromen fra 400 til 333 meters bane medfører.

2.        Beløpet finansieres ved bruk av parkeringsfondet.

Levanger kommune garanterer for et forventet spillemiddelbeløp på kr. 355.000,-.

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Annikken Kjær Haraldsen (V) fremmet følgende f orslag:

Det utarbeides et kostnadsoverslag på 250 meters bane.

Finansieringen av stadion kommer opp som egen sak når kostnadsoverslaget foreligger.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det legges frem revidert regnskap når prosjektet er sluttført.

Avstemning:

Haraldsens forslag avvist med 31 mot 2 stemmer.

Heieraas sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Innstillingen med tillegg enstemmig vedtatt.

KOM-043/04 Vedtak:

1.        Levanger kommune dekker merkostnadene på kr. 900.000,- ekskl. spillemidler som ombyggingen av velodromen fra 400 til 333 meters bane medfører.

2.        Beløpet finansieres ved bruk av parkeringsfondet.

3.        Levanger kommune garanterer for et forventet spillemiddelbeløp på kr. 355.000,-.

4.        Det legges frem revidert regnskap når prosjektet er sluttført. ^

 

 

 

044/04: VURDERING AV DRIFTSKOMITEENS ROLLE OG MYNDIGHET I FRAMTIDA

FOR-054/04 INNSTILLING:

1.        Gjeldende delegasjonsreglement gjennomgås. Kommunestyret oppnevner en arbeidsgruppe med representanter fra PUK og DK, og en representant fra formannskapet som gis dette oppdraget.

2.        Resultatenhetenes styringskort framlegges DK til orientering. Utarbeidelse av serviceerklæringer gis prioritet.

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ragnhild Skjerve (SV) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

Resultatenhetenes styringskort fremlegges driftskomiteen for godkjenning etter innstilling fra enhetsleder/rådmann.

Sigvard Gilstad (H) fremmet følgende forslag:

Det velges to representanter fra hver av komiteene og en fra formannskapet.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Arbeidsgruppe:

Arne Solem, leder , Ragnhild Skjerve, Jann Karlsen, Knut B. Grangård og Eli Grevskott.

Avstemning:

Gilstads forslag vedtatt med 17 mot 16 stemmer.

Innstillingens pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Heieraas sitt forslag enstemmig vedtatt.

Innstillingens pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Skjerves oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt arbeidsgruppa.

KOM-044/04 Vedtak:

1.        Gjeldende delegasjonsreglement gjennomgås. Kommunestyret oppnevner en arbeidsgruppe med representanter fra PUK og DK, og en representant fra formannskapet som gis dette oppdraget.

Arbeidsgruppe:

Arne Solem, leder , Ragnhild Skjerve, Jann Karlsen, Knut B. Grangård og Eli Grevskott.

2.        Resultatenhetenes styringskort framlegges DK til orientering. Utarbeidelse av serviceerklæringer gis prioritet.

Oversendelsesforslag til arbeidsgruppa:

Resultatenhetenes styringskort fremlegges driftskomiteen for godkjenning etter innstilling fra enhetsleder/rådmann. ^

 

 

 

 

045/04: BUM-MODELLEN FOR KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER - STATUS OG UTFØRERS RAMMEBETINGELSER 

FOR-052/04 INNSTILLING:

1.        Kommunestyret slutter seg til de rammebetingelser som framgår av notat av 13.01.2004 Utførers rammebetingelser, pkt. a – e. Arbeidet skjer innenfor de budsjettrammer kommunestyret gir.

2.        Under de forestående vurdering mht. å overføre de kommunaltekniske ansvarsområdene over i samkommunen, bør kommunalt foretak for utførerenheten vurderes.

Dersom utførerenheten Drift og anlegg ikke legges inn under samkommunen, utredes organisering som kommunalt foretak.

12.05.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-045/04 Vedtak:

1.        Kommunestyret slutter seg til de rammebetingelser som framgår av notat av 13.01.2004 Utførers rammebetingelser, pkt. a – e. Arbeidet skjer innenfor de budsjettrammer kommunestyret gir.

2.        Under de forestående vurdering mht. å overføre de kommunaltekniske ansvarsområdene over i samkommunen, bør kommunalt foretak for utførerenheten vurderes.

Dersom utførerenheten Drift og anlegg ikke legges inn under samkommunen, utredes organisering som kommunalt foretak. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^