Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 15.12.04, kl. 16:00-20:50, kommunestyresalen
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:   | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

080/04

REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM, KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2004/-05

saksutredning

vedtak

081/04

REGNSKAP FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL BOLIGER I SKOGN HELSETUN

saksutredning

vedtak

082/04

LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF - BUDSJETT 2005

saksutredning

vedtak

083/04

AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG AVLØP

saksutredning

vedtak

084/04

DISTRIKT NORD - DAGTILBUD

saksutredning

vedtak

085/04

BUDSJETT 2005

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35.
Oppmøte:

Representant Møtte Merknad

THRANING ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x  

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Varaordfører

x  

ØFSTI EDVARD

DNA

Medlem

- forfall

NESGÅRD GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x  

GREVSKOTT ELI

DNA

Medlem

x  

ELMI RUKIA MOHAMED

DNA

Medlem

x  

WINNBERG STEIN OVE

DNA

Medlem

x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x  

GRANDE RIGMOR AGLEN

DNA

Medlem

x  

GRANÅS ASLE

DNA

Medlem

- forfall

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x  

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x  

SOLEM ARNE

SP

Medlem

x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

x  

REBERG ALF MAGNAR

SP

Medlem

x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

x  

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

x  

HAMMER MARTHE

SV

Medlem

- forfall

SKJERVE RAGNHILD TORUN

SV

Medlem

x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

x  

SÆTHER SØLVI HELENE

SV

Medlem

x  

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x  

HOLTEN STEINAR

FRP

Medlem

x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

FRP

Medlem

x  

SANDBERG PER

FRP

Medlem

- forfall

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x  

HAUGOM VEBJØRN

H

Medlem

x  

HAUGBERG GERD

H

Medlem

x  

MIKALSEN STEINAR

KRF

Medlem

x  

RONGLAN GUDNY

KRF

Medlem

- forfall

KARLSEN JANN

KRF

Medlem

x  

HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

x  

ARENTZ RANNVEIG MUNKEBY

V

Medlem

x  

SVARVA ROBERT

DNA

Varamedlem 1

x (Granås)

HOJEM ANNE GRETE

DNA

Varamedlem 4

x (Øfsti)

GROVEN BERIT

SV

Varamedlem 1

x (Hammer)

JOHANSEN INGE

FRP

Varamedlem 1

x (Sandberg)

SANDSTAD SIGVAR

KRF

Varamedlem 1

x (Ronglan)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Dessuten var tilstede:

Assisterende rådmann Ingvar Rolstad og assisterende rådmann Alf Birger Haugnes.

Merknader:

Ingen ^

 

 

 

080/04: REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM, KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2004/-05

DK-064/04 INNSTILLING:

Vedlagte forslag til revidert handlingsprogram vedtas med følgende endring i handlingsprogrammet - under kategori 1 – Nærmiljø:

1.        Ballbinge – Nesset ungdomsskole – Nesset Ungdomsskole

2.        Ballbinge – Levanger stadion – Levanger skole/samarbeidsutvalget

15.12.2004 Kommunestyret

Inhabilitet:

Arne Solem (SP) fratrådte pga. inhabilitet.

Forslag i møte:

Knut Birger Grandgård (FRP) fremmet følgende forslag:

I kategori 2 ordinære anlegg, blir elektronisk anvisningssystem – Stokkan/Åsen – Åsen skytterlag flyttet opp til 1. plass og Flerbrukshall – Røstad – Trønderhallen A/S flyttet ned til 2. plass.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling vedtatt med 22 mot 12 stemmer som ble avgitt for Grandgårds forslag.

KOM-080/04 Vedtak:

Vedlagte forslag til revidert handlingsprogram vedtas med følgende endring i handlingsprogrammet - under kategori 1 – Nærmiljø:

1.        Ballbinge – Nesset ungdomsskole – Nesset Ungdomsskole

2.        Ballbinge – Levanger stadion – Levanger skole/samarbeidsutvalget ^

 

 

 

081/04: REGNSKAP FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL BOLIGER I SKOGN HELSETUN

FOR-135/04 INNSTILLING:

1.        Av utbetalt tilskudd fra Husbanken på kr. 194.600,- i 2004 godkjennes det brukt kr. 55.546,- til kompletterende asfalteringsarbeider ved Helsetunet.

2.        Resterende beløp på kr. 139.054,- overføres til kapitalfondet.

Kompensasjonstilskuddet for den 6. leiligheten skal i sin helhet gå til betaling av renter og avdrag.

15.12.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-081/04 Vedtak:

1.        Av utbetalt tilskudd fra Husbanken på kr. 194.600,- i 2004 godkjennes det brukt kr. 55.546,- til kompletterende asfalteringsarbeider ved Helsetunet.

2.        Resterende beløp på kr. 139.054,- overføres til kapitalfondet.

Kompensasjonstilskuddet for den 6. leiligheten skal i sin helhet gå til betaling av renter og avdrag. ^

 

 

 

082/04: LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF - BUDSJETT 2005

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Budsjett 2005 for Levanger Boligforvaltning KF, inkludert nye husleiesatser vedtas.

15.12.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Sølvi Sæther (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

2. Økning av husleien til den enkelte leietaker gjennomføres i henhold til husleieloven.

Avstemning:

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Sæthers tilleggsforslag vedtatt med 34 mot 1 stemme.

KOM-082/04 Vedtak:

1. Budsjett 2005 for Levanger Boligforvaltning KF, inkludert nye husleiesatser vedtas.

2. Økning av husleien til den enkelte leietaker gjennomføres i henhold til husleieloven. ^

 

 

 

083/04: AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG AVLØP

FOR-125/04 INNSTILLING:

De vedlagte beregninger for kloakk for årene 2002-2005 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2005.

De vedlagte beregninger for vann for årene 2001-2005 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2005.

15.12.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende forslag:

Rådmannen forbereder og legger fram som egen sak vurdering av konsekvenser ved lavere minsteforbruk enn 150 m3 der det betales avgift etter målt forbruk. Det bør legges fram flere alternativer, eksempelvis med minsteforbruk på bl.a. 90 m3 og 120 m3.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Løvås tilleggsforslag vedtatt med 32 mot 3 stemmer.

KOM-083/04 VEDTAK:

De vedlagte beregninger for kloakk for årene 2002-2005 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2005.

De vedlagte beregninger for vann for årene 2001-2005 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2005.

Rådmannen forbereder og legger fram som egen sak vurdering av konsekvenser ved lavere minsteforbruk enn 150 m3 der det betales avgift etter målt forbruk. Det bør legges fram flere alternativer, eksempelvis med minsteforbruk på bl.a. 90 m3 og 120 m3. ^

 

 

 

084/04: DISTRIKT NORD - DAGTILBUD

DK-057/04 INNSTILLING:

1.        Avtalen med St. Eystein videreføres med et driftstilskudd på kr. 900.000,- for 2005.

2.        Dagpengene økes ved St. Eystein til kr. 170,- pr. dag. Dagpengene ved de øvrige dagtilbud i kommunal regi øker til kr. 130,-.

15.12.2004 Kommunestyret

Utsendt før møtet:

Notat vedrørende brukerundersøkelse og økonomiske beregninger for St. Eystein Dagsenter  PDF

Utdelt i møte:

Oppdaterte tall fra spørreundersøkelse St. Eystein pr. 15.12.04.

Forslag i møte:

Sølvi Sæther (SV) fremmet på vegne av FRP, V og SV følgende forslag:

Avtalen med St. Eystein videreføres med et driftstilskudd på kr. 1.000.000 for 2005.

Det innføres differensierte betalingssatser ved St. Eystein etter brukerens inntektsgrunnlag. Laveste sats bør være ned mot dagens sats på kr. 110, høyeste sats beregnes til kr. 170.

Steinar Mikalsen (KRF) fremmet følgende forslag:

1.        Avtalen med St Eystein videreføres med et driftstilskudd på 700 000 kr.

2.        Ved evt opphør av avtale med St Eystein, etableres alternativt tilbud ved Levanger  Bo- og Aktivitetsenter.

Avstemning:

Mikalsens forslag fikk 9 stemmer.

Sæthers forslag fikk 12 stemmer.

Driftskomiteens innstilling fikk 14 stemmer.

Ved endelig avstemning ble driftskomiteens innstilling vedtatt med 23 mot 12 stemmer som ble avgitt for Sæthers forslag.

KOM-084/04 Vedtak:

1.        Avtalen med St. Eystein videreføres med et driftstilskudd på kr. 900.000,- for 2005.

2.        Dagpengene økes ved St. Eystein til kr. 170,- pr. dag. Dagpengene ved de øvrige dagtilbud i kommunal regi øker til kr. 130,-. ^


 

 

 

085/04: BUDSJETT 2005

FOR-137/04 INNSTILLING:

1. Foreløpig forslag til budsjett for 2005 vedtas med følgende endringer:

Drift:

500 kultur

 

 

 

Levanger ungdomshus økte utgifter

150.000

 

Kulturskolen  økte utgifter

200.000

 

Idrettsarbeid – Levangerhallen økte utgifter (unngår å øke hall-leia)

50.000

130 Fellesområder/
ikke fordelte utgifter

 

 

 

Reduserte utgifter

400.000

a) Det forutsettes at Levanger skole legges ned fra 1. juli 2005 og at innsparte midler i hovedsak, nyttes til kvalitetsheving på de øvrige skoler. Skolestrukturen for øvrig holdes uendret i perioden.

b) Det utarbeides en forskrift om fordeling av elevene på skolene Frol, Nesheim og Halsan i henhold til Opplæringslova § 8-1.

I medhold av § 37 i Forvaltningslova sendes forslaget på høring til følgende:

·         foreldrerådene og samarbeidsutvalgene ved de skolene som berøres,

·         fagforeningene for de ansatte som berøres,

·         organisasjoner i nærmiljøet.

Eventuelle uttalelser må være kommunen i hende innen 15.1. 2005.

Investeringer:

1.

Skoler/barnehager m.m.

2005

2006

2007

2008

Åsen

5.000

12.500

 

 

Det forutsettes at utbygging av Frol og Åsen starter i 2005 og pågår sammenhengende.

 1. Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.
 2. Eiendomsskattesatsen for 2005 settes til 4 promille generelt, og det samme for verker og bruk.
 3. Det vedtas økonomireglement for 2005 i samsvar med vedlegg.
 4. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2005 slik det fremgår av vedlegg.
 5. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2005 inkl selvfinansierende finansieringer settes til 51.720 mill kroner. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 6. Levanger Kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt   på 20 mill. kroner.
 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 8. Det nedsettes et bredt sammensatt utvalg for å vurdere kvalitet og innhold i skolen. Mandat for og sammensetning av utvalget legges fram som egen sak. Vedtatt skolestruktur legges til grunn for arbeidet.
 9. Det blir opprettet et utvalg med spesielt ansvar for estetikk og kulturlandskap. Utvalget blir bredt sammensatt av fagfolk og andre interesserte, og gis en rådgivende funksjon i byggesaker og andre saker som har betydning for kulturlandskapet. Utvalget skal arbeide i samsvar med Citta-slow konseptet.

15.12.2004 Kommunestyret

Utsendt før møtet:

- Uttalelse fra Norsk Skolelederforbund, avd Levanger
- Uttalelse fra Klubben ved Åsen barne og ungdomsskole

Utdelt i møte:

- Uttalelse fra Klubben, Utdanningsforbundet Levanger skole, datert 10.12.04.

- Uttalelse fra Levanger Historielag, datert 11.12.04.

- Appendix 13 Egenandeler for kommunale helse- og sosialtjenester  PDF

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Vedtak om eventuell skolenedleggelse, tas etter at høringsfristen er ute.

Birger Meinhardt (FRP) fremmet følgende verbalforslag:

01. Kommunestyret ber administrasjonen utrede alternativ drift av kinoen i Levanger.

02. Kommunestyret ber administrasjonen utrede konkurranseutsetting av Breidablikktunet.

03. Kommunestyret ber administrasjonen utrede konkurranseutsetting av Festiviteten.

04. Kommunestyret ber administrasjonen utrede salg av Moan Idrettspark.

05. Kommunestyret ber administrasjonen utrede salg av Drift og Anlegg.

06.   Kommunestyret ber administrasjonen utrede prinsippet om åremål for fremtidige ansettelser for kommunens toppledelse.

07. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide konkrete kvalitetskriterier for eldreomsorgen i kommunen (tildelingskriterier, nivå på tjenestene, kvalitetssikring, brukermedvirkning osv).

08. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide forslag til ”program for konkurransestimulering av Levanger kommune mot år 2007”.

        Egen sak legges frem for kommunestyret innen utgangen av 1. juni 2005.

09. Kommunestyret ber rådmannen kontakte næringslivet i kommunen for å undersøke mulighetene for overdragelse/kjøp av brukt IT-utstyr til bruk i skolene.

Annikken K Haraldsen (V) fremmet på vegne av SV, FRP og V følgende forslag:

Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer:

Pkt. 1

DRIFTSBUDSJETT

Merutgift

Redusert utgift

Oppvekst

2.800.000

 

Pleie og omsorg

500.000

 

St.Eystein

300.000

 

Redusert eiendomsskatt (3,9%)

600.000

 

Politiske organer

 

430.000

Rådmann med stab

 

50.000

Fellesområder (reserve)

 

3.470.000

Velferdstiltak

 

50.000

Konsulenttjenester

 

100.000

Næringsarbeide

 

100.000

Sum

4.200.000

4.200.000

INVESTERINGSBUDSJETT

Merutgift

Inntekt/redusert utgift

Åsen barne- og ungdomsskole

7.500.000

 

Frol oppvekstsenter

 

2.500.000

Salg av kommunale eiendommer

 

5.000.000

Sum

7.500.000

7.500.000

·         Skolestrukturen skal ikke endres i 2005.

·         Administrasjonen utreder salg av Nordli-tomta, Fenka og gamle brannstasjonen og aktuelle kommunale boliger.

Pkt. 3

Eiendomsskattesatsen for 2005 settes til 3,9 promille generelt, og det samme for verker og bruk.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Ordførerens og formannskapets godtgjørelse reduseres med samme beløp som den godtgjørelse de får i Innherred Samkommune.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en utredning om samarbeid mellom kulturskolene på Innherred.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

A

380 Distrikt nord (tilskudd St. Eystein): økte utgifter                   kr. 200.000,-

130 Fellesområder / ikke fordelte utg.  : reduserte utgifter          kr. 200.000,-

B

Rådmannen gis fullmakt til å justere appendix 13, punkt F, i tråd med vedtak i sak 084/04.

Ragnhild Skjerve (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Økonomireglement – nytt pkt. 4.1, 1. avsnitt:

Rådmannen har fullmakt til å overføre beløp mellom artsgruppe 0 til 5, samt til å øke utgifter tilsvarende økte inntekter i artsgruppene 6 til 9 i driftsbudsjettet innen en ansvarsgruppe.

Sigvard Gilstad (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:

SVØMMETILBUD – SVØMMEHALL

Rådmannen bes i løpet av 1. kvartal 2005 fremme en egen sak vedrørende tilbud om svømmeundervisning i grunnskolen og alternativer for bygging av svømmehall. Rådmannen søker nødvendig konsulentbistand for å få fram sammenlignbare kostnadsoverslag for alternativene og vurdering av den bygningstekniske standarden på den del av Badeland kommunen er tilbudt å overta. Saken skal inneholde et forslag til framdriftsplan for bygging og nødvendige endringer i økonomiplanens investerings- og driftsbudsjett.

NORDLI - OMREGULERING

Reguleringsplanen for eiendommen Nordli viser i dag utnyttelse til offentlig formål – sykeheim og omsorgsboliger.  Rådmannen bes fremme forslag til omregulering av eiendommen til boligformål med sikte på å legge eiendommen ut for salg. 

”BYARKITEKT”

Administrasjonssjefen i ISK bes om at det ved ledig stillingsressurs ved enheten Plan- og byggesak, ansettes en arkitekt – byarkitekt – med kompetanse og spesielt ansvar for byforming, estetikk og kulturlandskap.

Avstemning:

Trøites forslag angående utsettelse av skolenedleggelse avvist med 23 mot 12 stemmer.

Formannskapets innstilling vedtatt med 23 mot 12 stemmer som ble avgitt for Haraldsens forslag.

Meinhardts verbalforslag nr. 1 avvist med 20 mot 15 stemmer.

Meinhardts verbalforslag nr. 2 avvist med 25 mot 10 stemmer.

Meinhardts verbalforslag nr. 3 avvist med 28 mot 7 stemmer.

Meinhardts verbalforslag nr. 4 avvist med 31 mot 4 stemmer.

Meinhardts verbalforslag nr. 5 avvist med 31 mot 4 stemmer.

Meinhardts verbalforslag nr. 6 avvist med 26 mot 9 stemmer.

Meinhardts verbalforslag nr. 7 vedtatt med 25 mot 10 stemmer.

Meinhardts verbalforslag nr. 8 avvist med 29 mot 6 stemmer.

Meinhardts verbalforslag nr. 9 vedtatt med 22 mot 13 stemmer.

Trøites tilleggsforslag angående godtgjøring avvist med 22 mot 13 stemmer.

Trøites tilleggsforslag angående kulturskolene vedtatt med 29 mot 6 stemmer.

Heieraas tilleggsforslag pkt. A enstemmig vedtatt.

Heieraas tilleggsforslag pkt. B enstemmig vedtatt.

Skjerves endringsforslag avvist med 25 mot 10 stemmer.

Gilstads oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt uten realitetsbehandling.

Formannskapets innstilling med vedtatte endringer/tillegg vedtatt med 23 mot 12 stemmer.

KOM-085/04 Vedtak:

1. Foreløpig forslag til budsjett for 2005 vedtas med følgende endringer:

Drift:

500 kultur

 

 

 

Levanger ungdomshus økte utgifter

150.000

 

Kulturskolen  økte utgifter

200.000

 

Idrettsarbeid – Levangerhallen økte utgifter (unngår å øke hall-leia)

50.000

380 Distrikt nord (tilskudd St. Eystein): økte utgifter  

200.000

130 Fellesområder/
ikke fordelte utgifter

 

 

 

Reduserte utgifter

600.000

a) Det forutsettes at Levanger skole legges ned fra 1. juli 2005 og at innsparte midler i hovedsak, nyttes til kvalitetsheving på de øvrige skoler. Skolestrukturen for øvrig holdes uendret i perioden.

b) Det utarbeides en forskrift om fordeling av elevene på skolene Frol, Nesheim og Halsan i henhold til Opplæringslova § 8-1.

I medhold av § 37 i Forvaltningslova sendes forslaget på høring til følgende:

·         foreldrerådene og samarbeidsutvalgene ved de skolene som berøres,

·         fagforeningene for de ansatte som berøres,

·         organisasjoner i nærmiljøet.

Eventuelle uttalelser må være kommunen i hende innen 15.1. 2005.

Investeringer:

1.

Skoler/barnehager m.m.

2005

2006

2007

2008

Åsen

5.000

12.500

 

 

Det forutsettes at utbygging av Frol og Åsen starter i 2005 og pågår sammenhengende.

 1. Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.
 2. Eiendomsskattesatsen for 2005 settes til 4 promille generelt, og det samme for verker og bruk.
 3. Det vedtas økonomireglement for 2005 i samsvar med vedlegg.
 4. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2005 slik det fremgår av vedlegg. Rådmannen gis fullmakt til å justere appendix 13, punkt F, i tråd med vedtak i sak 084/04.
 5. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2005 inkl selvfinansierende finansieringer settes til 51.720 mill kroner. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 6. Levanger Kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt   på 20 mill. kroner.
 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 8. Det nedsettes et bredt sammensatt utvalg for å vurdere kvalitet og innhold i skolen. Mandat for og sammensetning av utvalget legges fram som egen sak. Vedtatt skolestruktur legges til grunn for arbeidet.
 9. Det blir opprettet et utvalg med spesielt ansvar for estetikk og kulturlandskap. Utvalget blir bredt sammensatt av fagfolk og andre interesserte, og gis en rådgivende funksjon i byggesaker og andre saker som har betydning for kulturlandskapet. Utvalget skal arbeide i samsvar med Citta-slow konseptet.
 10. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide konkrete kvalitetskriterier for eldreomsorgen i kommunen (tildelingskriterier, nivå på tjenestene, kvalitetssikring, brukermedvirkning osv).
 11. Kommunestyret ber rådmannen kontakte næringslivet i kommunen for å undersøke mulighetene for overdragelse/kjøp av brukt IT-utstyr til bruk i skolene.
 12. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en utredning om samarbeid mellom kulturskolene på Innherred.

 

OVERSENDELSESFORSLAG:

SVØMMETILBUD – SVØMMEHALL

Rådmannen bes i løpet av 1. kvartal 2005 fremme en egen sak vedrørende tilbud om svømmeundervisning i grunnskolen og alternativer for bygging av svømmehall. Rådmannen søker nødvendig konsulentbistand for å få fram sammenlignbare kostnadsoverslag for alternativene og vurdering av den bygningstekniske standarden på den del av Badeland kommunen er tilbudt å overta. Saken skal inneholde et forslag til framdriftsplan for bygging og nødvendige endringer i økonomiplanens investerings- og driftsbudsjett.

NORDLI - OMREGULERING

Reguleringsplanen for eiendommen Nordli viser i dag utnyttelse til offentlig formål – sykeheim og omsorgsboliger.  Rådmannen bes fremme forslag til omregulering av eiendommen til boligformål med sikte på å legge eiendommen ut for salg. 

”BYARKITEKT”

Administrasjonssjefen i ISK bes om at det ved ledig stillingsressurs ved enheten Plan- og byggesak, ansettes en arkitekt – byarkitekt – med kompetanse og spesielt ansvar for byforming, estetikk og kulturlandskap. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^