Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 10.10.07, kl. 17:00-18:30, kommunestyresalen
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF
Videoopptak

SAKLISTE:   |  som PDF   |   hovedutskrift som PDF    |       foto       | videoopptak  (se også hver sak)  |  søk i videoopptak alle møter

Åpning, opprop, merknader, apell

video

PS 56/07

Valgoppgjør 2007

saksutredning

vedtak video

PS 57/07

Valg av formannskap for perioden 2007 - 2011

saksutredning

vedtak video

PS 58/07

Valg av ordfører for perioden 2007 - 2011

saksutredning

vedtak video

PS 59/07

Valg av varaordfører for perioden 2007 - 2011

saksutredning

vedtak video

Ordførerskift

video

PS 60/07

Valg av representanter til Innherred Samkommunestyre (ISK) for perioden 2007-2011

saksutredning

vedtak video

PS 61/07

Valg av kontrollutvalg for perioden 2007 - 2011

saksutredning

vedtak video

PS 62/07

Valg av Levanger kommunes representanter til KS organer for perioden 2007 - 2011

saksutredning

vedtak video

PS 63/07

Oppnevning av valgnemnd

saksutredning

vedtak video

Gjennomgang av gamle.levanger.kommune.no v/rådmannen

video

Avslutning

video

Av utvalgets medlemmer møtte 35 av 35.
Oppmøte:

Representant Møtte Merknad

Svarva, Robert

DNA

Medlem

x

 

Nesgård, Gunnhild M Ø

DNA

Medlem

x

 

Hojem, Anne Grete

DNA

Medlem

x

 

Rehtmar, Flemming

DNA

Medlem

x

 

Strid, Olav

DNA

Medlem

x

 

Johansen, Per Anker

DNA

Medlem

x

 

Aas, Kristin

DNA

Medlem

x

 

Krogstad, Anne Grete

DNA

Medlem

-

forfall

Rad, Saadat Arman

DNA

Medlem

x

 

Løvås, Tove Irene

DNA

Medlem

x

 

Granås, Asle

DNA

Medlem

x

 

Gausen, Fanny Sofie

DNA

Medlem

x

 

Bullen, Kjell

DNA

Medlem

x

 

Heieraas, Hans Edvard

SP

Medlem

x

 

Jørstad, Ole Rogstad

SP

Medlem

x

 

Skogstad, Jorunn

SP

Medlem

x

 

Reberg, Alf Magnar

SP

Medlem

x

 

Solem, Arne

SP

Medlem

x

 

By, Siv

SP

Medlem

x

 

Meinhardt, Birger Konrad

FRP

Medlem

-

forfall

Aalberg, Hans-Arne

FRP

Medlem

x

 

Persøy, Geir Tore

FRP

Medlem

x

 

Silkoset, Mia Therese

FRP

Medlem

x

 

Trøite, Jostein

SV

Medlem

x

 

Lilleberg, Hanne E Hansen

SV

Medlem

-

forfall

Løvås, Gunnar Morten

SV

Medlem

x

 

Skjerve, Ragnhild Torun

SV

Medlem

x

 

Bangstad, Einar Theodor

H

Medlem

x

 

Bye, Nina Bakken

H

Medlem

x

 

Haugberg, Gerd

H

Medlem

x

 

Haraldsen, Annikken Kjær

V

Medlem

x

 

Buchholdt, Karl Meinert

V

Medlem

x

 

Flaten, Heidi

V

Medlem

x

 

Haugan, Britt Tønne

KRF

Medlem

x

 

Karlsen, Jann

KRF

Medlem

x

 
Nordahl, Lill Kristin

DNA

Varamedlem 1

x

(Krogstad)

Johansen, Inge

FRP

Varamedlem 1

x

(Meinhardt)

Folkvord, Asbjørn

SV

Varamedlem 2

x

(Lilleberg)

Fra administrasjonen møtte:

Ola Stene

rådmann

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef

Øystein Sende

kommunalsjef

Trude Nøst

kommunalsjef

Rita Keiserås

formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig

Dessuten var tilstede:
Odd-E. Thraning avtroppende ordfører
Terje Wist ass. revisjonsdirektør

Merknad

Gerd Haugberg holdt appell for TV-aksjonen 2007 – Sammen for barn. ^

 

 

 

PS 56/07 Valgoppgjør 2007

Rådmannens forslag til vedtak:

Møtebok for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2007 godkjennes.

Olav Norberg innvilges fritak som vararepresentant til kommunestyret for perioden 2007-2011.

Knut Birger Grandgård rykker opp som 6. vararepresentant til kommunestyret for Høyres gruppe.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.10.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Møtebok for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2007 godkjennes.

Olav Norberg innvilges fritak som vararepresentant til kommunestyret for perioden 2007-2011.

Knut Birger Grandgård rykker opp som 6. vararepresentant til kommunestyret for Høyres gruppe. ^

 

 

 

PS 57/07 Valg av formannskap for perioden 2007 - 2011

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til Formannskapet i Levanger for perioden 2007-2011:

Medlemmer:        ………………………………

Varamedlemmer: ………………………………

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.10.2007 - video

Forslag i møte:

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti fremmet følgende forslag til representanter i formannskapet:

 1.  Robert Svarva
 2.  Hans Heieraas
 3.  Jann Karlsen   
 4.  Gunnhild Ø. Nesgård 
 5.  Anne Grete Hojem
 6.  Jorunn Skogstad 
 7.  Flemming Rehtmar
 8.  Olav Strid 
 9.   Arne Solem 
 10.   Britt Tønne Haugan
 11.   Kristin Aas
 12.   Siv By
 13.   Anne Grete Krogstad
 14.   Alf Magnar Reberg
 15.   Tove Løvås
 16.   Per Anker Johansen

Høyre og Venstre fremmet følgende forslag til representanter i formannskapet:

 1. Nina Bakken Bye
 2. Annikken Kjær Haraldsen
 3. Heidi Flaten
 4. Einar Bangstad
 5. Gerd Haugberg

Sosialistisk Venstreparti fremmet følgende forslag til representanter i formannskapet:

        1. Jostein Trøite

        2. Hanne E.H. Lilleberg

        3. Gunnar Morten Løvås

        4. Ragnhild Torun Skjerve

Levanger Fremskrittsparti fremmet følgende forslag til representanter til formannskapet:

Medlem:

Hans Aalberg

Varamedlemmer:

Birger Meinhardt

Geir Tore Persøy

Mia T. Silkoset

Avstemning:

Heidi Flaten, Hans-Arne Aalberg, Olav Strid og Ragnhild Skjerve ble valgt til tellekorps.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti fikk 21 stemmer

Høyre og Venstre fikk 6 stemmer

Sosialistisk Venstreparti fikk 4 stemmer

Fremskrittspartiet fikk 4 stemmer

VEDTAK:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til Formannskapet i Levanger for perioden 2007-2011:

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti :

Medlemmer:

 1.  Robert Svarva
 2.  Hans Heieraas
 3.  Jann Karlsen   
 4.  Gunnhild Ø. Nesgård 
 5.  Anne Grete Hojem
 6.  Jorunn Skogstad 

Varamedlemmer:

 1. Flemming Rehtmar
 2.  Olav Strid 
 3.   Arne Solem 
 4.   Britt Tønne Haugan
 5.   Kristin Aas
 6.   Siv By
 7.   Anne Grete Krogstad
 8.   Alf Magnar Reberg
 9.   Tove Løvås
 10.   Per Anker Johansen

Høyre og Venstre:

Medlem:

 1. Nina Bakken Bye

Varamedlemmer:

 1. Annikken Kjær Haraldsen
 2. Heidi Flaten
 3. Einar Bangstad
 4. Gerd Haugberg

Sosialistisk Venstreparti:

Medlem:

        1. Jostein Trøite

Varamedlemmer:

        1. Hanne E.H. Lilleberg

        2. Gunnar Morten Løvås

        3. Ragnhild Torun Skjerve

Levanger Fremskrittsparti fremmet følgende forslag til representanter til formannskapet:

Medlem:

1.        Hans Aalberg

Varamedlemmer:

1.       Birger Meinhardt

2.       Geir Tore Persøy

3.       Mia T. Silkoset ^

 

 

 

PS 58/07 Valg av ordfører for perioden 2007 - 2011

Rådmannens forslag til vedtak:

Som Ordfører for valgperioden 2007-2011, velges:……………………………

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.10.2007  - video

Forslag i møte:

Jann Karlsen fremmet på  vegne av DNA, SP og KRF følgende forslag:

Som Ordfører for valgperioden 2007-2011, velges Robert Svarva

Gunnar Morten Løvås fremmet på vegne av SV følgende forslag:

Som Ordfører for valgperioden 2007-2011, velges Jostein Trøite

Avstemning:

Heidi Flaten, Hans-Arne Aalberg, Olav Strid og Ragnhild Skjerve ble valgt til tellekorps.

Robert Svarva fikk 26 stemmer

Jostein Trøite fikk 5 stemmer

Det ble avgitt 4 blanke stemmer

Robert Svarva er dermed valgt som ordfører for valgperioden 2007-2011

VEDTAK:

Som Ordfører for valgperioden 2007-2011, velges: Robert Svarva ^

 

 

 

PS 59/07 Valg av varaordfører for perioden 2007 - 2011

Rådmannens forslag til vedtak:

Som Varaordfører for valgperioden 2007-2011, velges: …………………………….

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.10.2007  - video

Forslag i møte:

Jann Karlsen fremmet på  vegne av DNA, SP og KRF følgende forslag:

Som varaordfører for valgperioden 2007-2011, velges Hans Heieraas

Gunnar Morten Løvås fremmet på vegne av SV følgende forslag:

Som varaordfører for valgperioden 2007-2011, velges Jostein Trøite

Avstemning:

Heidi Flaten, Hans-Arne Aalberg, Olav Strid og Ragnhild Skjerve ble valgt til tellekorps.

Hans Heieraas fikk 21 stemmer

Jostein Trøite fikk 11 stemmer

Det ble avgitt 3 blanke stemmer

Hans Heieraas er dermed valgt som varaordfører for valgperioden 2007-2011

VEDTAK:

Som Varaordfører for valgperioden 2007-2011, velges: Hans Heieraas ^

 

 

 

 

PS 60/07 Valg av representanter til Innherred Samkommunestyre (ISK) for perioden 2007-2011

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til Samkommunestyret:

Medlemmer:          ………………………………

Varamedlemmer:  ………………………………

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.10.2007   - video

Forslag i møte:

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti fremmet følgende forslag til representanter til samkommunestyret:

 1.  Robert Svarva 
 2.  Hans Heieraas  
 3.  Jann Karlsen  
 4.  Gunnhild Ø. Nesgård  
 5.  Anne Grete Hojem  
 6.  Jorunn Skogstad  
 7.  Flemming Rehtmar  
 8.  Olav Strid  
 9.  Alf Magnar Reberg 
 10.  Britt Tønne Haugan 
 11.  Kristin Aas 
 12.  Siv By  
 13.  Anne Grete Krogstad 
 14.  Ole Jørstad
 15.  Tove Løvås
 16.  Per Anker Johansen   

Høyre og Venstre fremmet følgende forslag til representanter til samkommunestyret:

 1. Annikken Kjær Haraldsen
 2. Einar Bangstad
 3. Heidi Flaten
 4. Gerd Haugberg
 5. Nina Bakken Bye

Sosialistisk Venstreparti fremmet følgende forslag til representanter til samkommunestyret:

1. Jostein Trøite

2. Hanne E.H. Lilleberg

3. Gunnar Morten Løvås

4. Ragnhild Torun Skjerve

Levanger Fremskrittsparti fremmet følgende forslag til representanter til samkommunestyret:

Medlem:

Birger Meinhardt

Varamedlemmer:

Hans Aalberg

Geir Tore Persøy

Mia T. Silkoset

Avstemning:

Heidi Flaten, Hans-Arne Aalberg, Olav Strid og Ragnhild Skjerve ble valgt til tellekorps.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti fikk 21 stemmer

Høyre og Venstre fikk 6 stemmer

Sosialistisk Venstreparti fikk 4 stemmer

Fremskrittspartiet fikk 4 stemmer

VEDTAK:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til Samkommunestyret:

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti :

Medlemmer:

 1. Robert Svarva
 2.  Hans Heieraas
 3.  Jann Karlsen   
 4.  Gunnhild Ø. Nesgård 
 5.  Anne Grete Hojem
 6.  Jorunn Skogstad 

Varamedlemmer:

 1.  Flemming Rehtmar  
 2.  Olav Strid  
 3.  Alf Magnar Reberg 
 4.  Britt Tønne Haugan 
 5.  Kristin Aas 
 6.  Siv By  
 7.  Anne Grete Krogstad 
 8.  Ole Jørstad
 9.  Tove Løvås
 10.  Per Anker Johansen   

Høyre og Venstre:

Medlem:

 1. Annikken Kjær Haraldsen

Varamedlemmer:

 1. Einar Bangstad
 2. Heidi Flaten
 3. Gerd Haugberg
 4. Nina Bakken Bye

Sosialistisk Venstreparti:

Medlem:

        1. Jostein Trøite

Varamedlemmer:

        1. Hanne E.H. Lilleberg

        2. Gunnar Morten Løvås

        3. Ragnhild Torun Skjerve

Levanger Fremskrittsparti :

Medlem:

 1. Birger Meinhardt

Varamedlemmer:

 1. Hans Aalberg
 2. Geir Tore Persøy
 3. Mia T. Silkoset ^

 

 

 

PS 61/07 Valg av kontrollutvalg for perioden 2007 - 2011

Rådmannens forslag til vedtak:

Som representanter og vararepresentanter til Kontrollutvalget velges:

Representanter: ________________________

Vararepresentanter: _____________________

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.10.2007   - video

Forslag i møte:

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag:

Medlemmer:

Karl Meinert Buchholdt (leder)

Fanny Gausen (nestleder)

Inge Johansen

Asgjerd Valstad

Britt Mølnås

Varamedlemmer:

Andreas Jenssen Hjelmstad

Britt Ringstad

Astrid Saure

Gerd Haugberg (H) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes til neste møte i kommunestyret.

Avstemning:

Utsettelsesforslaget avvist med 26 mot 9 stemmer.

Karlsens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som representanter og vararepresentanter til Kontrollutvalget velges:

Representanter:

Karl Meinert Buchholdt (leder)

Fanny Gausen (nestleder)

Inge Johansen

Asgjerd Valstad

Britt Mølnås

Vararepresentanter:

Andreas Jenssen Hjelmstad

Britt Ringstad

Astrid Saure ^

 

 

 

PS 62/07 Valg av Levanger kommunes representanter til KS organer for perioden 2007 - 2011

Rådmannens forslag til vedtak:

Som Levanger kommunes representanter og varamedlemmer til fylkesmøtet i KS for perioden 2007-2011, velges:  ………………………..

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.10.2007   - video

Forslag i møte:

Gunnhild Nesgård (DNA) fremmet følgende forslag:

Robert Svarva                             Vararepr.:   Gunnhild Ø. Nesgård

                                                                       Anne G. Hojem

Guri Skjesol                                Vararepr.:  Hans Heierås

                                                                      Arne Solem

Jostein Trøyte                              Vararepr.:   Birger Meinhardt

                                                                        Anniken K. Haraldsen

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Som Levanger kommunes representanter og varamedlemmer til fylkesmøtet i KS for perioden 2007-2011, velges: 

Robert Svarva                             Vararepr.:   Gunnhild Ø. Nesgård

                                                                       Anne G. Hojem

Guri Skjesol                                Vararepr.:  Hans Heierås

                                                                      Arne Solem

Jostein Trøyte                              Vararepr.:   Birger Meinhardt

                                                                        Anniken K. Haraldsen ^

 

 

 

PS 63/07 Oppnevning av valgnemnd

Rådmannens forslag til vedtak:

Som valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i kommunestyret 24. oktober 2007 oppnevnes:

………………………………………

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 10.10.2007   - video

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Hans Heieraas, SP:

Som valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i kommunestyret 24. oktober 2007 oppnevnes:

Formannskapets medlemmer + fra det partiet som ikke er fast medlem i formannskapet,  Annikken Kjær Haraldsen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Som valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i kommunestyret 24. oktober 2007 oppnevnes:

Formannskapets medlemmer + fra det partiet som ikke er fast medlem i formannskapet,  Annikken Kjær Haraldsen. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^