Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 1. - 2. november 2007 - Folkevalgtopplæring
<< møtekalender
<< | >>

 

 

Sted:

Storlien Høyfjellshotell

Dato:

1.- 2. november 2007

Kommunestyrets faste medlemmer, 1. varamedlem fra alle partier (2 fra DNA) er med dette kalt inn til folkevalgtopplæring. Den som har lovlig forfall må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 34, eller e-post: mailto:rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Program - Utsendt program i PDF   -  Foreløpig oppmøte

Dag 1

08.00

Oppmøte hovedinngang rådhuset, bussavgang (avgang senest 8.15 etter Ytterøyferja har kommet!)

10.00

Kaffe m/nogo attåt

10.30

Velkommen v/ordføreren

10.45

Innledning: Hva vil det si å være folkevalgt? Begreper som politikk, kommune, folkestyre , - og om forventninger som den enkelte måtte ha.

11.30

Den sammensatte folkevalgtrollen: Ombudsrollen, styringsrollen inklusiv arbeidsgiverrollen, og lederrollen.
Veksling mellom små korte innledninger og gruppesamtaler.

12.30

Lunsj

13.30

Forts. Den sammensatte folkevalgtrollen ...

14.30

De folkevalgte og administrasjonen. Om tillitsforhold, smidighet, informasjonsflyt og aksept av de ulike rollene.

15.00

Pause

15.30

 

Om styringssystemet, styringsdokumentene, og litt om org. kartet. Rådmannen redegjør, og presenterer noen spørsmål til diskusjon.
Også et kort innlegg ved prosessveileder. Påfølgende samtaler.

17.00

Slutt første dag

19.00

Middag

Dag 2

08.30 

Etikk: Om gode møter og god samhandling, om habilitet-inhabilitet, om omgangsformer, god forvaltningsskikk. Tilsyn og kontroll. Taushetsplikt.

10.30

Pause

10.45

Samfunnsutvikling: Hva skal Levanger-samfunnet utvikle seg til? Hvordan skape vi-følelse og bygge omdømme?
Innledning ved Ordføreren.
Prosessveileder vil også ha et innspill. Her benyttes kafémetoden, det vil si at gruppemedlemmene i løpet ev seansen deltar i flere grupper.

12.45

Evaluering, eventuell videre oppfølging av dagene. Litt om KS.

13.00

Lunsj

14.00

Bussavgang fra hotellet

Til samlingen må deltakerne ta med arbeidsheftet ”Sett dagsorden – grip mulighetene” (utdelt i kommunestyremøtet 10.10.07).  Det er en fordel om deltakerne har sett igjennom heftet før samlingen.

Det vil bli benyttet materiell og prosessveileder fra KS.
Levanger kommune er tildelt Ivar Skei som prosessveileder. Skei har vært Ordfører i Klæbu i 16 år. Før det arbeidet han som lektor i videregående skole.

Levanger, den 26. oktober 2007
Robert Svarva

ordfører

KS
 - Folkevalgtprogram

Kommuneloven
- flere lover og regler

For politikere

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^