Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 30.03.09- dialogseminar
<< møtekalender
<< | >>

 

Oppmøte

Dialogseminar for Levanger kommune på Falstadsenteret

Program:

Del 1- Næring . Tema: Utvikling av Levanger havn

12:00

Velkommen ved ordfører Robert Svarva

12:10

Innledning til gruppearbeid ved Kommunalsjkef Alf Haugnes og næringssjef Grete Ludvigsen

12:30

Gruppearbeid

13:30

Oppsummering av gruppearbeidet i plenum

13:45

Kaffe og rundstykker

Deltakere:

kommunestyrets medlemmer

næringsstyrets medlemmer

næringssjef

rådmann og kommunalsjefer

Del 2 - Økonomi: Oppstart av omstillingsarbeidet 2009 og økonomiplanarbeidet 2010-2013

13:45

Kaffe og rundstykker

14:00

Åpning ved ordfører Robert Svarva

14:05

Omstillingsbehov og utfordringer ved rådmann og kommunalsjefer

14:40

Noen tanker ved oppstarten av omstillingsarbeidet ved ordfører, varaordfører og gruppeleder fra "opposisjonen"

15:00

Gruppearbeid

16:00

Presentasjon/noen drøftinger i plenum

16:25

Oppsummering av dagen ved Ordfører Robert Svarva

Deltakere:

kommunestyrets medlemmer

enhetsledere, lk og isk

hovedtillitsvalgte

rådmann og kommunalsjefer

økonomikonsulenter og andre prosjektmedarbeidere i omstillingsprogrammet

Dokumenter

Levanger havn - temamøte PDF - word  
Omstillingsprogram 2009 PDF - powerpoint Ola Stene
Samfunnsvirkninger av utbygging på Levanger Havn PDF - word Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Steinkjer desember 2008 - Roald Sand
Økonomi - gruppeoppgaver PDF - word  
Svar på gruppearbeide, sammenstilling:  

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^