Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 30.09.99 - Nytt kommunestyre
<< tilbake til møtekalender | gammelt kommunestyre 30.09.99>>

SAKLISTE: (UO foran saksnummer angir unntatt offentlighet)

79/1999 VALG AV FORMANNSKAP

80/1999 VALG AV ORDFØRER

81/1999 VALG AV VARAORDFØRER

82/1999 VALG AV VALGNEMND

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 53 av 53.

Ordfører Martin Stavrum ledet møtet til og med sak nr. 81/99. Han tok deretter plass i salen som kommunestyremedlem, og nyvalgt ordfører Odd Thraning tok over og ledet resten av møtet.

Parti

Fornavn

Etternavn

Type

DNA

JONAS NORDENBORG

UTVIK

Medlem

DNA

SIRI MARIE ØVRUM

NESGÅRD

Medlem

DNA

WENCHE WESTRUM

SUNDAL

Medlem

DNA

EDVARD

ØFSTI

Medlem

DNA

NILS ÅGE

AUNE

Medlem

DNA

KJELL

BULLEN

Medlem

DNA

MARGUN OLINE

JONASSEN

Medlem

DNA

INGE ARNLJOT

STRØMSNES

Medlem

DNA

HARRIET RAGNA

HJELDE

Medlem

DNA

ODD-EILIV B

THRANING

Medlem

DNA

RUGIA MOHAMED

ELMI

Medlem

DNA

MARIUS

GRANÅS

Medlem

DNA

EINAR

SKJETNEMARK

Medlem

DNA

CHRISTINE

NORDGÅRD

Medlem

DNA

TORE RONÆS

ROLLAND

Medlem

DNA

SAADAT ARMAN

RAD

Medlem

FRP

SVEIN ERIK

MUSUM

Medlem

FRP

TONI KRISTIN

SOLBAKKEN

Medlem

FRP

EIVIND

HAGEN

Medlem

FRP

BIRGER KONRAD

MEINHARDT

Medlem

H

GERD

HAUGBERG

Medlem

H

GUNNAR LAURITS

MYHR

Medlem

H

SIGVARD KRISTIAN

GILSTAD

Medlem

H

IVAR

HAARSTAD

Medlem

H

EYSTEIN

SUNDAL

Medlem

H

TURID

ERTZAAS

Medlem

H

VEBJØRN

HAUGOM

Varam.

KRF

STEINAR

MIKALSEN

Medlem

KRF

GUDNY

RONGLAN

Medlem

KRF

BRITT TØNNE

HAUGAN

Medlem

KRF

OLAV JOHANNES

GRENNE

Medlem

KRF

SIGVAR

SANDSTAD

Medlem

KRF

JOHANNES

HUSBY

Medlem

SV

SIGURD JAN

INGVALDSEN

Medlem

SV

GERD MARIT

SVENDSEN

Medlem

SV

ASBJØRN

FOLKVORD

Varam.

SV

MARTHE

HAMMER

Medlem

SV

TROND MARTIN

SÆTERHAUG

Medlem

SV

JOSTEIN

TRØITE

Medlem

SV

AINA

BYE

Medlem

SP

MARTIN

STAVRUM

Medlem

SP

HANS EDVARD

HEIERAAS

Medlem

SP

GURI JOHANNE

SKJESOL

Medlem

SP

ARNE

SOLEM

Medlem

SP

HILDE HAUGAN

HYNNE

Medlem

SP

STEINAR

SVENDGÅRD

Medlem

SP

HELGE

DIESET

Medlem

SP

IVAR

STJERN

Medlem

SP

SIGBJØRN

MATBERG

Medlem

SP

KNUT JOSTEIN

BRENNE

Varam.

V

JARLE

HAUGAN

Medlem

V

ODDMUND

MYHR

Medlem

V

GERD TALSNES

HEGGDAL

Varam.

Ellers møtte:

Rådmann Stene og sekr. Keiserås.

 

 

 

SAK NR: 79/1999

VALG AV FORMANNSKAP

Forslag i møte:

Liste for Arbeiderpartiet:

 1. Odd Thraning
 2. Wenche Sundal
 3. Nils Åge Aune
 4. Jonas Nordenborg Utvik
 5. Margunn Jonassen
 6. Edvard Øfsti
 7. Harriet Hjelde
 8. Einar Skjetnemark
 9. Rugia Elmi
 10. Marius Granås
 11. Siri Øvrum Nesgård

Fellesliste for Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Venstre og Høyre:

 1. Gunnar L. Myhr
 2. Gudny Ronglan
 3. Svein Erik Musum
 4. Gerd Haugberg
 5. Jarle Haugan
 6. Steinar Mikalsen
 7. Toni Kristin Solbakken
 8. Sigvard K. Gilstad
 9. Britt Tønne Haugan
 10. Turid Ertzaas
 11. Olav J. Grenne
 12. Oddmund Myhr

Liste for Senterpartiet:

 1. Hans Heieraas
 2. Trude Nøst
 3. Steinar Svendgård
 4. Hilde Haugan Hynne
 5. Helge Dieset
 6. Martin Stavrum
 7. Guri Skjesol
 8. Sigbjørn Matberg

Liste for Sosialistisk Venstreparti:

 1. Sigurd Ingvaldsen
 2. Gerd Marit Svendsen
 3. Kjell Vang
 4. Marte Hammer
 5. Trond Martin Sæterhaug
 6. Jostein Trøite
 7. Aina Bye

Avstemning:

Valget ga følgende resultat:

Fellesliste for Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Venstre og Høyre Fikk 20 stemmer.

Arbeiderpartiets liste fikk 13 stemmer.

Senterpartiets liste fikk 12 stemmer.

Sosialistisk venstrepartis liste fikk 8 stemmer.

Ved prøving av stemmesedlene ble samtlige godkjent.

Ingen sedler var endret.

Ved mandatberegning for medlemsplasser og varamedlemsplasser ble så foretatt i henhold til de regler som nevnt i rundskriv H 27/99.

KOMMUNESTYRET'S VEDTAK:

Valgte medlemmer og varamedlemmer for den enkelte liste blir da slik:

Fellesliste for Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Venstre og Høyre:

Medlemmer:

 1. Gunnar L. Myhr
 2. Gudny Ronglan
 3. Svein Erik Musum
 4. Gerd Haugberg
 5. Jarle Haugan

Varamedlemmer:

 1. Steinar Mikalsen
 2. Toni Kristin Solbakken
 3. Sigvard K. Gilstad
 4. Britt Tønne Haugan
 5. Turid Ertzaas
 6. Olav J. Grenne
 7. Oddmund Myhr

Arbeiderpartiet:

Medlemmer:

 1. Odd Thraning
 2. Wenche Sundal
 3. Nils Åge Aune

Varamedlemmer:

 1. Jonas Nordenborg Utvik
 2. Margunn Jonassen
 3. Edvard Øfsti
 4. Harriet Hjelde
 5. Einar Skjetnemark

Senterpartiet

Medlemmer:

 1. Hans Heieraas
 2. Trude Nøst
 3. Steinar Svendgård

Varamedlemmer:

 1. Hilde Haugan Hynne
 2. Helge Dieset
 3. Martin Stavrum
 4. Guri Skjesol
 5. Sigbjørn Matberg

Sosialistisk venstreparti:

Medlemmer:

 1. Sigurd Ingvaldsen
 2. Gerd Marit Svendsen

Varamedlemmer:

 1. Kjell Vang
 2. Marte Hammer
 3. Trond Martin Sæterhaug
 4. Jostein Trøite

 

 

 

SAK NR: 80/1999

VALG AV ORDFØRER

Forslag i møte:

Repr. Øfsti fremmet følgende forslag:

Som ordfører for perioden 99-03 velges Odd Thraning.

Repr. Haugan fremmet følgende forslag:

Som ordfører for perioden 99-03 velges Gunnar L. Myhr.

Avstemning:

Odd E. Thraning fikk 33 stemmer.

Gunnar L. Myhr fikk 20 stemmer.

KOMMUNESTYRET'S VEDTAK:

Odd E. Thraning er valgt som ordfører for perioden 99-03.

 

 

 

SAK NR: 81/1999

VALG AV VARAORDFØRER

Forslag i møte:

Repr. Haugan fremmet følgende forslag:

Som varaordfører for perioden 99-03 velges Gudny Ronglan.

Repr. Trøite fremmet følgende forslag:

Som varaordfører for perioden 99-03 velges Sigurd Ingvaldsen.

Avstemning:

Sigurd Ingvaldsen fikk 33 stemmer.

Gudny Ronglan fikk 20 stemmer.

KOMMUNESTYRET'S VEDTAK:

Sigurd Ingvaldsen er valgt som varaordfører for perioden 99-03.

 

 

 

 

SAK NR: 82/1999

VALG AV VALGNEMND

Forslag i møte:

Repr. Heieraas fremmet følgende forslag:

Formannskapet velges som valgnemnd.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRET'S VEDTAK:

Formannskapet velges som valgnemnd.

Til toppen