Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 14.12.05 - Si DIN mening i sakene
<< sakliste
<< |
>>

              

PS 56/05

Etablering av legetilbud for eldre på Ytterøy

saksutredning

PS 57/05

Reguleringsendring, del av Røstadområdet, gnr. 274, bnr. 18.(LIDL- tomta)

saksutredning

PS 58/05

Reguleringsplan Skoleveien 21, Elverhøy

saksutredning

PS 59/05

Reguleringsplan for eiendommen Strandheim gnr. 332 bnr. 10

saksutredning

PS 60/05

Rullering av handlingsprogram - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

saksutredning

PS 61/05

Samarbeid med idrettslag om rekreasjonstilbud

saksutredning

PS 62/05

Forskuttering av tilskudd til ballbinge ved Ytterøy skole

saksutredning

PS 63/05

NTE's eierskap - selskapsavtale for utviklingsselskap

saksutredning

PS 64/05

Plan for selskapskontroll

saksutredning

PS 65/05

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon

saksutredning

PS 66/05

Levanger Boligforvaltning KF - oppkjøp av Stiftelsen Utleiebolig sine boenheter

saksutredning

PS 67/05

Levanger Boligforvaltning KF - Budsjett 2006

saksutredning

PS 68/05

Avgiftsgrunnlaget for vann og avløp.

saksutredning

PS 69/05

Nye eiendomskattegrenser Levanger 2006

saksutredning

PS 70/05

Budsjett 2006 -  Levanger Kommune

saksutredning

Her kan du si DIN mening i sakene i kommunestyrets møte 14.12.05:
(Klikk på konvolutt. OBS! ønskes anonymitet i innspill må dette oppgis spesielt)

Merknader til Budsjett 2006 må være mottatt innen 14.12.05.

14.12.05

Budsjett 2006 -  Levanger Kommune
Utdanningsforbundet  PDF                                                                            kommentar/nytt innspill: Si DIN mening om kommunestyresakene

13.12.05 Budsjett 2006 -  Levanger Kommune
Forum for tillitsvalgte  PDF                                                                            kommentar/nytt innspill: Si DIN mening om kommunestyresakene
09.12.05 Budsjett 2006 -  Levanger Kommune
Foreldreutvalget ved Halsan skole  PDF
v/Boye Welde
                                                                                                  kommentar/nytt innspill: Si DIN mening om kommunestyresakene
07.12.05 Budsjett 2006 -  Levanger Kommune
Foreldreutvalget for grunnskolen i Levanger ( FGIL)  PDF
v/Lars Einar Karlsen                                                                                        kommentar/nytt innspill: Si DIN mening om kommunestyresakene
30.11.05 Budsjett 2006 -  Levanger Kommune
Kommentar vedrørende ny driftsavtale mellom kommunen og de private barnehagene i Levanger PDF
Knut Thomas Johansen                                                                                  kommentar/nytt innspill: Si DIN mening om kommunestyresakene

<< sakliste
<< |
>>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^