Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Komitéer 2001 | 1998 | 19992000 | 2002 |
Formannskap/kommunestyre | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
<< | >> | møter denne måned>> | Komitéledermøter | 2001 |

HELSE- OG
SOSIALKOMITÉ

søkSøk i sakstittel
KULTUR, MILJØ OG
LANDBRUKSKOMITÉ

søkSøk i sakstittel
TEKNISK
 KOMITÉ

søkSøk i sakstittel
UNDERVISNINGS-
KOMITÉ

søkSøk i sakstittel
dato saksnr
24.01.01 1-4
14.03.01 5-9
518.04.01 flyttet
509.05.01 10-15
30.05.01 16-23
29.08.01 24-26
811.09.01 27
03.10.01 28-34
14.11.01 35-37
905.12.01 ingen
dato saksnr
24.01.01 1-5
314.03.01 flyttet
328.03.01 6-22
18.04.01 avlyst
30.05.01 23-35
29.08.01 36-44
03.10.01 avlyst
14.11.01 45-49
05.12.01 50-54
dato saksnr
24.01.01 1-7
107.02.01 8-10
414.03.01 flyttet
428.03.01 11-23
618.04.01 flyttet
625.04.01 24-27
730.05.01 28-38
20.06.01 39-47
29.08.01 48-56
03.10.01 57-68
14.11.01 69-84
05.12.01 85-95
dato saksnr
24.01.01 1-5
214.03.01 flyttet
228.03.01 6-15
18.04.01 avlyst
30.05.01 16-26
29.08.01 avlyst
03.10.01 27-33
14.11.01 34-43
05.12.01 44-50

Alle møter avholdes på onsdag. (ekstramøter eller møtet flyttet, avvik fra opprinnelig møteplan)
1
Ekstraordinært møte i TKO, kl. 14:00
2 Møte i Undervisningskomiteen flyttet fra 14.03.01 til 28.03.01
3 Møte i Kultur, miljø og landbrukskomite flyttet fra 14.03.01 til 28.03.01
4 Møte i Teknisk komite flyttet fra 14.03.01 til 28.03.01.
5 Møte i Helse- og sosialkomiteen flyttet fra 18.04.01 til 09.05.01
6 Møte i Teknisk komite flyttet fra 18.04.01 til 25.04.01.

7
Befaring Teknisk komite fra kl. 11:00-14:00

8
Ekstramøte Helse- og sosialkomité, Sykehjemsutbygging i sentrum
9 Ingen saker 05.12.01, juleavsluttning
Gå tol Levanger kommunes hovedside ^ | Politisk organiserng | Adminsitrativ organisering |