Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Komiteledere/-møter
Formannskap/kommunestyre | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Komiteer
|
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |

Komiteledere 2007-2011:
Komitéledermøtene avholdes kl. 09:00 onsdag uken før komitémøtene
Driftskomité
, leder Per Anker Johansen, DNA
Plan- og utviklingskomité
, leder Alf Magnar Reberg, SP
Foruten komitélederne deltar ordfører, varaordfører, formannskapssekretær og rådmann (kommunalsjefer)


Historisk:
Komiteledere 2003-2007:
Driftskomité, leder Steinar Mikalsen, KRF
Plan- og utviklingskomité
, leder Sigvard Gilstad, H

-------------------------------

Komiteledere 2001-2003:
Driftskomité, leder Edvard Øfsti, DNA
Plan- og utviklingskomité
, leder Sigvard Gilstad, H

Møtene ble avholdt kl. 09:00 onsdag før komitemøtene

Komiteledere/-møter 2001:

dato
14.02.01
25.04.01
05.09.01
28.11.01
Helse- og sosialkomité - leder Arne Solem, SP
Kultur-, miljø- og landbrukskomité - leder Martin Stavrum, SP
Teknisk komité - leder Sigvard Gilstad, H
Undervisningskomité - leder Edvard Øfsti, DNA
(Møtene ble avholdt i tilknytning til kommunestyremøtene)

| Organisering |

Gå til Levanger kommunes hovedside ^