Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Levanger kontrollutvalg - Møteplan 2003
<møtekalender | møter denne måned>

<<>>

      Søndre Innherred Revisjonsdistrikt
KONTROLLUTVALGET  | søk
dato saksnr merknad
03.02.03 1-10  
07.04.03 utsatt til 28.04.03
28.04.03 11-16  
13.06.03 17-21  
10.09.03 22

ekstramøte

22.09.03 23-30  
08.12.03 99-99

flyttet til 11.12.03

11.12.03 31-36  

Alle møter mandag kl 1300

Merknad:
1
møte 07.04.03 ble flyttet til 28.04.03 for å få med regnskapet for Boligforvaltningen KF

<møtekalender | møter denne måned>
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^