Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Formannskap/Kommunestyre 2000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Hovedutvalg/komiteer | 1998 | 1999 | 2000 | 2001
<< | >>  |  møter denne måned>>

FORMANNSKAPET
søkSøk i sakstittel
KOMMUNESTYRET
søk
Søk i sakstittel
dato saksnr
12.01.00 1-18
26.01.00 19-27
09.02.00 28-42
23.02.00 43-46
08.03.00 47-55
22.03.00 56-73
130.03.00 74-75
204.04.00 76-77
05.04.00 utsatt
306.04.00 78-82
26.04.00 83-90

403.05.00

91

10.05.00 92-98
31.05.00 99-107
dato saksnr
14.06.00 108-118
28.06.00 119-126
09.08.00 127-162
23.08.00 163-165
06.09.00 166-174
20.09.00 175-182
04.10.00 183-189
18.10.00 190-198
625.10.00 199
01.11.00 200-206
22.11.00 207-218
727.11.00 219-221
06.12.00 222-230
dato saksnr
02.02.00 1-11
29.03.00 12-24
112.04.00 25-31
03.05.00 32-38
531.05.00 ekstra
21.06.00 39-51
30.08.00 52-60
27.09.00 61-65
25.10.00 avlyst
29.11.00 66-72

13.12.00

73-79

1 - ekstraordinært møte i forbindelse med budsjett
2 - "forlengelse" av møtet 30.03.00
3
- utsatt fra 05.04.00
4 - ekstraordinært formannskapsmøte, umiddelbart etter kommunestyremøtet
5 - ekstraordinært kommunestyremøte
(FORDELING AV ELEVER MELLOM HEGLE OG LEVANGER SKOLER)
      Møtet avholdes likevel ikke da Undervisningskomiteen fattet vedtak 24.05.00, sak 24/00.
6 -
ekstraordinært formannskapsmøte  - kun orientering/drøfting budsjett 2001
7
-
ekstraordinært formannskapsmøte Jægtvolden Fjordhotell, kl. 10:00 - budsjett 2001

^ | Politisk organiserng
Til Levanger kommunes hovedside