Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Formannskap/Kommunestyre 2001
 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
<<
| >>

Komiteer:
Helse- og sosialkomité

Kultur-, miljø- og landbrukskomité
Teknisk komité
Undervisningskomité

Andre:
Administrasjonsutvalg

Kontrollutvalg

Viltnemnda

Annet:
Møter denne måned

Andre utvalg, råd og nemnder
Formannskapssekretær

Gruppe- og partiledere

Ordfører

Partifordeling kommunestyre

Politikere oversikt
alfabetisk
Politisk organisering

Reglement for godtgjøring

Varaordfører

FORMANNSKAPET
søk
Søk i sakstittel
KOMMUNESTYRET
søkSøk i sakstittel
dato saksnr
*10.01.01 1-6
17.01.01 avlyst
31.01.01 7-12
21.02.01 13-18
07.03.01 avlyst
21.03.01 19-28
04.04.01 29-34
09.05.01 35-45
23.05.01 46-59
13.06.01 60-70
27.06.01 71-79
*11.07.01 80-82
dato saksnr
15.08.01 83-91
305.09.01 92
12.09.01 93-99
26.09.01 100-104
10.10.01 105-113
*17.10.01 114
431.10.01 flyttet
407.11.01 115-123
614.11.01 124
21.11.01 125-133
526.11.01 134-143
19.12.01 144-155
dato saksnr
*17.01.01 1-10
14.02.01 11-12
28.03.01

13-24

118.04.01 25-27
125.04.01 flyttet
20.06.01

28-38

05.09.01 39-46
219.09.01 47-49
17.10.01

50-52

28.11.01 53-62
12.12.01

63-73

Formannskapet som 
Valgnemnd 21.11.01 - sak 001/01
Alle møter (formannskap/kommunestyre) avholdes på onsdag (unntak formannskapet mandag 26.11.01)
Formannskapet invitert til befaring 08.08.01
* ekstraordinære møter
1 kommunestyremøte flyttet fra 25.04.01 til 18.04.01
2 ekstraordinært kommunestyremøte 19.09.01 - Fornyingsprosjektet
3
ekstraordinært formannskapsmøte 05.09.01 Fornyingsprosjektet (Forprosjekt: Økonomiplan)
4
formannskapsmøte flyttet til 07.11.01 fra 31.10.01
5 formannskapsmøte 26.11.01, heldagsmøte, start kl 10:00
6 felles formannskapsmøte Levanger - Verdal - Frosta, 14.11.01, kl 11:00 - Kantina - Levanger Rådhus

 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
<<
| >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^ | Politisk organiserng | Adminsitrativ organisering |