Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Møtekalender 2002
 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
<<
| >>

Møter denne måned

Administrasjonsutvalget

Komitéledermøter
Kontrollutvalg

Viltnemnda
- - - - - - - 
Gamle komiteer

Interkommunalt:
Frostating

FLV-samarbeidet

(Frosta-Levanger-Verdal)

Annet:
Andre utvalg, råd og nemnder

Formannskapssekretær

Gruppe- og partiledere

Komitéledere
Ordfører

Partifordeling kommunestyre

Politikere
alfabetisk A-Å
Politisk organisering

Reglement for godtgjøring

Rådmann

Stadfesting av vedtak

Varaordfører

PLAN- OG 
UTVIKLINGS-
KOMITÉ
søk
Søk i sakstittel
DRIFTS-
KOMITÉ

søk
Søk i sakstittel
FORMANN-
SKAP

søk
Søk i sakstittel
KOMMUNE-
STYRE

søkSøk i sakstittel
dato saksnr
23.01 1-17
13.02 18-25
20.03 26-44
24.04

45-56

05.06 57-71
21.08 72-90
02.10 91-109
20.11 110-127
dato saksnr
23.01 1-4
13.02 5
20.03 6-14
24.04 15-21
05.06 22-27
21.08 28-31
02.10 32-40
20.11 41-49

 

dato saksnr
16.01 1-5
06.02 6-14
20.02 15-20
13.03 21-28
114.03

1

*20.03 avlyst
*03.04  29-33
10.04 34-42
08.05 43-57
29.05 58-66
212.06

utsatt

19.06 67-85
14.08 86-99
28.08 100-105
418.09

utsatt

19.09 FLV
419.09 106-113
530.09 114
09.10 115-123
30.10 124-127
13.11 128-133
625.11 134-138
04.12 139-149
dato saksnr
30.01

1-9

27.02

10-15

03.04

16-21

15.05

22-29

26.06

30-36

04.09

37-45

714.10

FLV

16.10

46-53

327.11

54-61

18.12

62-68

Alle møter avholdes på onsdag.  
Formannskap: unntak torsdag 19.09.02, Frostatunet, Frosta og 
mandag 30.09.02 og 25.11.02, normalt møtetidspunkt kl. 13:00 - rom 3008
Kommunestyret normalt kl. 17:00 - Glassgården, Rådhuset
* ekstraordinære møter
1 felles formannskapsmøter Levanger - Verdal - FrostaFLV
2 felles formannskapsmøter Levanger - Verdal - FrostaFLV, utsatt til høsten
3 Kommunestyret - Evaluering av Fornyingsprosjektet Forny 2001
4
Formannskapet utsatt til 19.09, etter fellesmøte  FLV
5
Heldagsmøte formannskapet 30.09.02 - Økonomiplan
6
Heldagsmøte formannskapet 25.11.02 - Budsjett
7
Orienteringsmøte FLV, Stiklestad kulturhus

 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^
| Politisk organiserng | Adminsitrativ organisering |