Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Møtekalender 2003
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
<<
>>

Møter denne måned
Kontrollutvalg

Viltnemnda

- - - - - - - 
Ungdomsrådet

Interkommunalt:
Frostating

FLV-samarbeidet

(Frosta-Levanger-Verdal)

Annet:
Andre utvalg, råd og nemnder

Formannskapssekretær

Gruppe- og partiledere

Komitéledere
Ordfører

Partifordeling kommunestyre
| 99-03

Politikere
alfabetisk A-Å
Politisk organisering

Reglement for godtgjøring

Rådmann

Stadfesting av vedtak

Varaordfører

PLAN- OG 
UTVIKLINGS-
KOMITÉ
søkSøk i sakstittel
DRIFTS-
KOMITÉ

søk
Søk i sakstittel
FORMANN-
SKAP

søk
Søk i sakstittel
KOMMUNE-
STYRE

søkSøk i sakstittel
dato saksnr
22.01 1-11
12.02 12-22
19.03 23-36
723.04 utsatt
730.04 37-60
04.06 61-79
02.07 80-93
03.09 94-110
08.10 111-124
19.11 125-137
10.12 138-157
dato saksnr
22.01 1-3
12.02 4-5
19.03 6-10
23.04 11-16
04.06 17-27
03.09 28-32
08.10 33-35
19.11 36-41
10.12 42-45

 

dato saksnr
515.01 utsatt
516.01 FLV
516.01 1-8
05.02 9-13
19.02 14-19
12.03 20-26
26.03 27-35
609.04 avlyst
07.05 36-46
812.05 47
28.05 48-56
18.06 57-63
111.08 64-66
1020.08 FLV
20.08 67-77
10.09 78-83
01.10 84-88
29.10 89-93
12.11 94-99
324.11 100-107
03.12 108-112

FLV

dato saksnr
29.01

1-7

05.03

8-14

02.04

15-24

14.05

25-35

924.06

36-44

925.06

flyttet

227.08

45-52

17.09

53-62

15.10

63-72

1115.10

73-79

26.11

80-83

417.12

84-91

  1 Økonomiplan i Formannskapet 11.08
  2 Økonomiplan i Kommunestyret 27.08
  3 Budsjett i Formannskapet 24.11
  4 Budsjett i Kommunestyret 17.12
  5 Formannskapet 15.01.03 utsatt til 16.01.03 etter felles formannskap FLV 16.01.03
  6 Ordinært Formannskapsmøte 09.04.03 avlyst, økonomiplanseminar 09.-10.04.03 på Storlien
  7 Plan- og utviklingskomiteens møte 23.04.03 flyttet til 30.04.03
  8 Fortsettelse av formannskapsmøte 07.05.03, sak 46-47/03 ØKONOMIPLAN 2004-2007

  9 Kommunestyremøtet flyttet fra 25.06.03 til 24.06.03 (LFK-Tromsø, cup)

10 Felles formannskapsmøte 20.08.03, FLV, kl. 10:00
11 Det nye kommunestyrets konstituering

1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
<<
>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^ | Politisk- og Adminsitrativ organisering |