Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Møtekalender 2004
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
<<
>> |
 Møter denne måned

Administrasjonsutvalg
Arbeidsmiljøutvalg
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Kontrollutvalg
Trafikksikkerhetsutvalget
Viltnemnda

Ungdomsrådet

Interkommunalt:
Frostating

Innherred samkommune

Annet:
Andre utvalg, råd og nemnder

Formannskapssekretær

Gruppeledere

Komitéledere
Ordfører

Partifordeling kommunestyre
| 99-03
Partiledere
Politikere alfabetisk A-Å
Politisk organisering

Reglement for godtgjøring

Rådmann

Stadfesting av vedtak

Varaordfører

Åpen spørretime kommunestyret

PLAN- OG 
UTVIKLINGS-
KOMITÉ
søkSøk i sakstittel
DRIFTS-
KOMITÉ

søk
Søk i sakstittel
FORMANN-
SKAP

søk
Søk i sakstittel
KOMMUNE-
STYRE

søkSøk i sakstittel
dato saksnr
21.01 1-18
11.02 19-27
17.03 28-42
21.04 43-54
19.05 55-59
09.06 60-68
401.09 flyttet
402.09 69-82
06.10 83-89
17.11 90-99
08.12 100-105
dato saksnr
21.01 1-6
11.02 7-13
17.03 14-21
21.04 22-28
19.05 29-32
09.06 33-39
01.09 40-46
06.10 47-53
17.11 54-60
08.12 61-65

 

dato saksnr
22.01 1-7
05.02 8-17
26.02 18-30
11.03 31-37
130.03
31.03

dialog-
seminar

101.04 38-46
29.04 47-59
13.05 60-65
327.05

økonomi-plan 66

10.06 67-81
316.06

økonomi-plan 82

18.08 83-90
23.08

91

08.09 92-99
29.09 100-107
27.10 108-114
10.11 115-121
615.11 lukket
22.11 122-128
01.12 129-137
dato saksnr
28.01

1-10

03.03

11-23

205.05

utsatt

212.05

24-45

16.06

46-55

15.09 56-64
13.10

65-70

524.11

71-79

729.11

-

15.12

80-85

Alle møter i formannskapet (første halvår) torsdag, unntatt 30-31.03, øvrige møter onsdag
Alle møter onsdag andre halvår, unntatt  formannskapet 15. og 22.11, PUK 02.09
1 Dialogseminar formannskapet 30.-31.03 endret til 31.03-01.04 endret tilbake til 30.-31.03.
Formannskapsmøtet 01.04.04 endret til 31.03.04 endret tilbake til 01.04.04
Materiale fra Storlien-seminaret 30.-31. mars:
Felles gruppesamlinger. Gruppearbeid   PDF | word
Gruppearbeid – kommunevise opplegg - Levanger kommune  PDF | word
  • Gruppe 1: Organisasjon  (powerpoint) Olav Norberg, Idar P. Lundemo, Eli Grevskott, Håkon Lorås, Han Heieraas, Helge Nyberg, Gudny Ronglan, Geir J. Larsen, Berit Lyngen

  • Gruppe 2: Oppvekst/skole  (PDF) Odd Thraning, Tore A. Kolstad, Birger Meinhardt, Harald Hjelde, Sigvard Gilstad, Per A. Johansen, John Grønli, Gunn S. Jørstad, Hilde Føll

  • Gruppe 3: Helse og kultur  (powerpoint) Hilde H. Hynne, Peter D. Aune, Gunnhild Øwrum Nesgård, Elin Aune, Gunnvor Galaaen, Anne Aadal Moen, Kjell Hugo Dybwik

2 Kommunestyremøtet 05.05.04 utsatt til 12.05.04 grunnet saksmengden og manglende postgang 1. mai
3 Formannskapets vedtak i sak 065/04, 13.05.04, Resultatene av gruppearbeidene vil bli arbeidet videre med på ekstramøte 27. mai kl. 0900 (forarbeider økonomiplan 2005-2008), og videre 16.06.04
4 PUK-møte flyttet fra 01.09 til 02.09 grunnet møtekollisjon med workshop Innherred samkommune
5 Første del sammen med Verdal kommunestyre. Deretter ordinært kommunestyre for hver
kommune - Levanger rådhus
6 Formannskapet, som oppdragsgiver for prosjektet ”Underveisevaluering Forny 2001” - lukket, internt arbeidsmøte
7 Ekstraordinært kommunestyremøte - Temamøte - Omstilling i Levanger kommune - status og videre strategi (evalueringsrapport Fornyingsprosjektet PDF

1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
<<
>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^ | Politisk- og Adminsitrativ organisering |