Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Møtekalender 2005 - (for-sak 131/04)
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
<<
>> |
Møter denne måned

Administrasjonsutvalg
Arbeidsmiljøutvalg
Eldres råd
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Kontrollutvalg
Trafikksikkerhetsutvalget
Viltnemnda

Ungdomsrådet

Interkommunalt:
Frostating

Innherred samkommune

Annet:
Andre utvalg, råd og nemnder

Formannskapssekretær

Gruppeledere

Komitéledere
Ordfører

Partifordeling kommunestyre
| 99-03
Partiledere
Politikere alfabetisk A-Å
Politisk organisering

Reglement for godtgjøring

Rådmann

Skolestruktur
lenkesamling
Stadfesting av vedtak

Varaordfører

Åpen spørretime kommunestyret

PLAN- OG 
UTVIKLINGS-
KOMITÉ
søkSøk i sakstittel
DRIFTS-
KOMITÉ

søk
Søk i sakstittel
FORMANN-
SKAP

søk
Søk i sakstittel
KOMMUNE-
STYRE

søkSøk i sakstittel
dato saksnr
19.01 1-15
16.02 16-29
16.03 30-40
20.04 41-54
718.05 flyttet
725.05 55-70
15.06 71-82
31.08 83-97
28.09 98-105
16.11 106-119
1307.12 utsatt
1308.12 120-128
dato saksnr
19.01 1-6
216.02 7-12
16.03 13-16
718.05 flyttet
725.05 17-24
928.06 25-28
31.08 29-32
28.09 avlyst
16.11 33-41
1207.12 42-47

 

dato saksnr
12.01 1-12

1 08.-
09.02

dialog-seminar

309.02

flyttet

310.02

13-17
02.03 18-23
06.04 24-27
527.04 28-37
11.05 38-45
08.06 46-51
815.06 52-57
17.08 58-65
22.08 økoplan
07.09 66-72
1121.09 felles
1028.09 73-78
12.10 79-85
26.10 86-93
09.11 94-101
21.11 102.107
30.11 108-115
1414.12 116-120
dato saksnr
26.01 1-4
409.03 utsatt
416.03 5-11
606.04 12
04.05 13-26
22.06 27-37
14.09 38-42
19.10 43-47
23.11 48-55
14.12 56-70
Alle møter onsdag, unntatt  formannskapet 22.08 og 21.11, mandag    (opprinnelig møtekalender PDF)
1 Felles dialogseminar med Verdal formannskap og Samkommunestyret
2 Ekstramøte i driftskomiteen, jfr. merknader 19.01.05
3 Berammet formannskapsmøte 09.02.05 flyttet til 10.02.05, jfr. merknad 1
4 Ordføreren besluttet å utsette kommunestyrets møte fra 9. mars til 16. mars d.å. Dette for at kommunestyremedlemmene skulle få tilstrekkelig tid til å gjøre seg kjent med eventuelle høringsuttalelser i forbindelse med sak ”Forskrift om nedleggelse av Levanger skole og fordeling av elever på skolene Halsan, Nesheim og Frol”.
5 Ekstra Formannskapsmøte, jfr. hovedutskrift 02.03.05, merknader
6 Ekstraordinært kommunestyremøte 06.04.05 - legalitetskontroll Levanger skole
7 Komitemøter 18.05.05 flyttet til 25.05.05
8 Ekstraordinært Formannskapsmøte (generalforsamlinger), møtestart 09:00, befaring Kommuneskogen
9 Ekstraordinært møte i driftskomiteen tirsdag 28. juni 2005. Møtestart kl. 14.00. Fra kl. 13.00-14.00 samme dag vil det bli møte i politisk styringsgruppa for forprosjekt kvalitet i skolen, jfr. vedtak i DK-sak 005/05.

10

Ekstraordinært formannskapsmøte 28.09.05 kl. 10.00. (økoplan)
11

Felles formannskapsmøte for Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Verran (Næringsplan)

12

Ekstramøte i Driftskomiteen 07.11.05

13

PUK utsatt fra 07.12.05 til 08.12.05 grunnet fravær av leder og nestleder
14 Ekstra Formannskapsmøte 14.12.05 - Byggesaker Åsen OS og Frol OS

1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008
<<
>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^ | Politisk- og Adminsitrativ organisering |