Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Møtekalender 2006 - (for-sak 097/05)
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
<<
>> 
Møter denne måned

Administrasjonsutvalg
Arbeidsmiljøutvalg
Eldres råd
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Kontrollutvalg
Trafikksikkerhetsutvalget
Viltnemnda

Ungdomsrådet

Interkommunalt:
Frostating

Innherred samkommune

Fylket:
Fylkesting m/komiteer

Annet:
Andre utvalg, råd og nemnder

Formannskapssekretær

Gruppeledere

Komitéledere
Ordfører

Partifordeling kommunestyre
| 99-03
Partiledere
Politikere alfabetisk A-Å
Politisk organisering

Reglement for godtgjøring

Rådmann

Skolestruktur
lenkesamling
Stadfesting av vedtak

Varaordfører

Åpen spørretime kommunestyret

PLAN- OG 
UTVIKLINGS-
KOMITÉ
søkSøk i sakstittel
DRIFTS-
KOMITÉ

søk
Søk i sakstittel
FORMANN-
SKAP

søk
Søk i sakstittel
KOMMUNE-
STYRE

søkSøk i sakstittel
dato saksnr
18.01 1-3
15.02 4-10
15.03 11-15
19.04 16-26
24.05 27-38
28.06 39-51
23.08 52-58
13.09 59-60
527.09 flyttet
504.10 61-71
15.11 72-80
06.12 81-91
dato saksnr
18.01 1-5
15.03 6-11
319.04 12-14
24.05 15-17
428.06 99-99
23.08 18-22
27.09 23-27
15.11 28-36

 

dato saksnr
11.01 1-4
18.01 5-6
01.02 7-12
15.-
16.02
doku-menter
22.02 13-22
22.03 23-31
05.04 32-34
26.04 utgår
202.05 35-47
203.05 flyttet
31.05 48-51
14.06 52-64
21.06 65
16.08 66-80
06.09 81-92
20.09 93-96
11.10 97-104
625.10 avlyst
08.11

105-113

13.11 114-117
29.11 118-124
706.12 125-129
dato saksnr
104.01 1-7
25.01 8-10
08.03 11-20
26.04 øko-
seminar
10.05 21-34
21.06 35-44
30.08 45-48
13.09 49-56
18.10 57-64
22.11 65-75
13.12 76-80
Alle møter onsdag, unntatt  formannskapet 13.11, mandag
1 Ekstra kommunestyremøte, mange saker utsatt fra møtet 14.12.05
2 Formannskapet 03.05.06 flyttet fram til  02.05.06 grunnet "Skogdag" på Steinkjer
Befaring Nortroll fra kl. 11:00
3 Ekstramøte i Driftskomiteen 19.04.06
4 Ekstramøte i Driftskomiteen 28.06.06, møte ble likevel besluttet avlyst
5 Plan- og utviklingskomiteens møte 27.09.06 flyttet til 04.10.06
6 Formannskapsmøte berammet til 25.10.06 avlyst
7 Ekstramøte i Formannskapet 06.12.06

1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008
<<
>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^ | Politisk- og Adminsitrativ organisering |