Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Møtekalender 2007 - (for-sak 115/06)
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
<<
>> | Møter denne måned   -  For politikere - snarveier mm

Administrasjonsutvalg
Arbeidsmiljøutvalg
Eldres råd
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Kontrollutvalg
Trafikksikkerhetsutvalget
Viltnemnda

Ungdomsrådet

Interkommunalt:
Frostating

Innherred samkommune

Fylket:
Fylkesting m/komiteer

Annet:
Andre utvalg, råd og nemnder

Formannskapssekretær

Gruppeledere

Komitéledere
Ordfører

Partifordeling kommunestyre
| 99-03 | 03-07
Oversendelsesforslag
Partiledere
Politikere alfabetisk A-Å
Politisk organisering

Reglement for godtgjøring

Rådmann

Skolestruktur
lenkesamling
Stadfesting av vedtak

Varaordfører

Åpen spørretime kommunestyret

PLAN- OG 
UTVIKLINGS-
KOMITÉ
søkSøk i sakstittel
DRIFTS-
KOMITÉ

søk
Søk i sakstittel
FORMANN-
SKAP

søk
Søk i sakstittel
KOMMUNE-
STYRE

søkSøk i sakstittel | søk video
dato saksnr
17.01 1-5
21.02 6-17
4 21.03 18-19
28.03 20-33
25.04 34-47
16.05 48-57
27.06 58-73
29.08 74-85
12.09 86-94
10.10 95-104
14.11 105-111
12.12 112-123
dato saksnr
17.01 1-5
3 21.02 6-13
28.03 14-19
6 16.05 avlyst
5 06.06 20-24
29.08 25-26
9 10.10 avlyst
14 14.11 27-32
12.12 33-39

 

dato saksnr
10.01 1-14
31.01 15-24
14.02 25-29
28.02 30-32

1 13.-
14.03

doku-ment

21.03 33-38
18.04 39-44
23.04

flyttet

02.05 45-47
30.05 48-54
06.06 55-60
20.06 61-70
7 01.08 71-71
22.08 72-86
10 05.09 87
19.09 88-91
17.10 92-94
31.10 95-103
07.11 104-110
19.11 111-116
12 28.11 117-127
13 05.12 flyttet
13 19.12 128-135
dato saksnr
24.01 1-6
2 07.03 7-13
2 14.03 flyttet
23.04 Dialog-
seminar
09.05 14-31
13.06 32-41
05.09 42-55
8 10.10 56-63
8 24.10 64-70
01-02.11 opplæring
21.11 71-80
11 12.12 81-94
11 19.12 flyttet
Alle møter onsdag, unntatt  formannskapet 23.04 og 19.11, mandag
1  Felles Dialog-/økonomiplanseminar med Verdal formannskap og Samkommunestyret, Continental Inn Åre
2 Kommunestyremøte berammet til 14.03.07 framflyttet til onsdag 07.03.07. Dette pga av at dialog/-økonomiplanseminaret (LK, VK og ISK) er flyttet til 13. og 14. mars.
3 Ekstramøte i Driftskomiteen 21.02.07
4 Ekstramøte i Plan- og utviklingskomiteen 21.03.07, kl. 14:00 - Sak: Reguleringsplan FV 108 - Åsen sentrum
5 Ekstramøte i Driftskomiteen 06.06.07. I tillegg til eventuelle saker vil det bli avholdt dialogmøte med FAU’ene og FGIL
6 Driftskomiteens møte opprinnelig berammet til 16.05.07 avlyst
7 Ekstraordinært møte i Formannskapet 01.08.07 - Plan for fartsdemping Kirkegata
8 Konstituerende møte i Kommunestyret 24.10.07 flyttet av ordfører til 10.10.07, 24.10.07 avholdes
9 Driftskomiteens møte 10.10.07 avlyst av leder
10 Ekstraordinært Formannskapsmøte 05.09.07 - Sak: Kjøpekontrakt Ritek as - Rinnleiret
11 Kommunestyremøte berammet til 19.12.07, budsjettmøte, flyttet til 12.12.07, OBS! møtestart kl. 15:00
12 Ekstra Formannskapsmøte 28.11.07
13 Formannskapsmøte berammet til 05.12.07 flyttet til 19.12.07
14 Ekstra møte i Driftskomiteen 14.11.07

1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008
<<
>> Politisk- og Adminsitrativ organisering |
Gå til Levanger kommunes hovedside ^