Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Møtekalender 2008 - (for-sak 118/07)
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
<<
>>
Møter denne måned   -  For politikere - snarveier mm

Administrasjonsutvalg
Arbeidsmiljøutvalg
Eldres råd
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Kontrollutvalg
Trafikksikkerhetsutvalget
Viltnemnda

Ungdomsrådet

Interkommunalt:
Frostating

Innherred samkommune

Fylket:
Fylkesting m/komiteer

Annet:
Andre utvalg, råd og nemnder

Formannskapssekretær

Gruppeledere

Komitéledere
Ordfører

Organisering
Oversendelsesforslag
Partifordeling kommunestyre | 99-03 | 03-07 | 07-11
Partiledere
Politikere alfabetisk A-Å
Politisk organisering

Reglement for godtgjøring

Rådmann

Skolestruktur
lenkesamling
Stadfesting av vedtak

Styrevervregisteret
Varaordfører

Åpen spørretime kommunestyret

Plan- og utviklingskomité
søkSøk i sakstittel

Driftskomité
søkSøk i sakstittel

Formannskap
søkSøk i sakstittel

Kommunestyre
søkSøk i sakstittel
dato saksnr
1 03.01 oppl.
16.01 1-6
13.02 7-19
1 05.03 oppl.
02.04 20-30
14.05 31-43
18.06 44-59
20.08 60-66
24.09 67-77
22.10 78-87
12.11 88-95
8 19.11 96
03.12 97-107
9 22.12 ekstra
dato saksnr
16.01 1-7
13.02 8-12
2 12.03 13-15
02.04 16-20
5 14.05 flyttet
5 28.05 21-26
18.06 27-29
24.09 30-35
22.10 36-38
03.12 39-48

 

dato saksnr
09.01 1-7
30.01 8-20
06.02 21-28
27.02 29-34
05.03 35-41
09.04 42-47
30.04 48-56
4 14.05 57-63
28.05 64-69
11.06 70-78
4 25.06 79-84
6 06.08 flyttet
6 13.08 85-92
27.08 93-99
17.09 100-114
15.10 115-116
29.10 117-125
05.11 126-130
17.11 131-134
26.11 135-146
17.12 147-158
dato saksnr
23.01 1-8
12.03 9-23
3 16.04 24-33
21.05 34-49
25.06 50-61
03.09 62-69
7 23.09 opplæring
01.10 70-77
19.11 78-86
10.12 87-95
Alle møter onsdag, unntatt  formannskapet 17.11, mandag
1 Folkevalgtopplæring Plan- og utviklingskomiteen - Folkevalgtopplæring plan- og bygningsloven,
Del I: "Plansak" - formannskapssalen, 03.01.08, kl. 14:00
Del II: "Byggesak" - kommunestyresalen, 05.03.08, kl. 15:00. OBS! 1. varamedlem møter også.
2 Ekstraordinært møte i Driftskomiteen 12.03.08, bl.a. med saken "Kvalitetsplan 2006-2009. Rullering 2008"
3 16.04.08 - Økonomiplanseminar for kommunestyret, enhetsledere og tillitsvalgte - program PDF
4 Ekstraordinært møte i Formannskapet 14.05.08 og 25.06.08
5 Driftskomiteens møte berammet til 14.05.08 flyttet til onsdag 28.05.08
6 Formannskapsmøte berammet til 06.08.05 flyttet av ordfører til 13.08.08
7 Kommunestyrets faste medlemmer, 1. varamedlem fra alle partier (2 fra DNA) varsles med dette om "folkevalgtdagen", berammet av ordføreren til tirsdag 23. september 2008, kl. 0900-1600.
Dette er en av 3 oppfølgingsdager fra folkevalgtopplæringa som ble holdt for Levanger kommunestyre i november 2007. KS har også ved årets samling tildelt oss Ivar Skei som prosessveileder.
Innkalling med program vil bli utsendt i uke 38.
8

Ekstraordinært møte i plan- og utviklingskomiteen 19.11.08 kl. 13.00. Tema for møtet blir:

Det åpnes for debatt etter presentasjonene.

9

I forbindelse med Riksantikvarens vedtak om midlertidig kulturminnefredning i Levanger sentrum,
Riksantikvarens vedtak datert 10.12.08 PDF -  pressemelding datert 10.12.08  - video  -  avholdes det ekstraordinært møte i Plan- og utviklingskomiteen, mandag 22.12.08 kl. 14.00, rom 3008, Rådhuset.

1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
<<
>>
Politisk- og Adminsitrativ organisering |
Gå til Levanger kommunes hovedside ^