Gå til Levanger kommunes hovedside

Organisering  (fra 2008)  -  Levanger kommune
| andre utvalg/nemnder/råd | full skjerm/utskrift | møtekalender |
<< |

 

Gå til organisering Innherred samkommune
organisering

 

Nye nettsider>>

Historisk:
Festiviteten, tidligere egen resultatenhet,  innlemmet i enheten Kultur fra 01.01.07
Vann/avløp og Veg, park og parkering sammenslått til enheten Kommunalteknikk fra 01.10.06
Helse/rehabilitering og Barn/familie tilbake fra Innherred samkommune fra 01.10.06
Servicekontoret overført til Innherred samkommune fra 15.08.05
Levanger skole lagt ned fra 01.07.05
Helse og rehabilitering overført Innherred samkommune fra 01.04.04
Barnevern overført Innherred samkommune fra 01.04.04
Barn og familie overført Innherred samkommune fra 01.04.04
Støtteavdelingen med økonomi, ikt, lønn og personal overført Innherred samkommune fra 01.02.04
Kemner, landbruk, oppmåling og plan- og byggesak overført Innherred samkommune fra 01.02.04

Resultatenhet (alfabetisk) Årsverk
(ca)
Enhetsleder  ^ Merknad
Barn og familie - Marit E. Aksnes  
Brann 16 Idar P. Lundemo  
Bygg og eiendom 57 Håkon Lorås  
Distrikt Nesset - Frol - Bodil Skotnes  
Distrikt sentrum - Ytterøy - Lars Kverkild  
Distrikt Sør 99 Per Tore Sandsaunet permisjon - fungerende: Elin Tuseth
Drift og anlegg 16 Helg Nyberg  
Ekne/Tuv OS 21 Terje Hellesø konstituert 
Frol OS 83 Bjørn Wiik  
Halsan/Momarka OS 31,5 Solveig Martinsen   
Helse og rehabilitering - Morten Sjøli konstituert
Innvandrertjenesten 40 Gunnvor Galaaen  
Kultur 21 Odd Håpnes  
Mule/Okkenhaug OS 27 Morten Christiansen  
NAV Levanger - Jan Arve Strand fra 2008 
Nesheim skole 28 Lillian Breivik  
Nesset ungdomsskole 24 Geir Mediås  
Skogn BU 43 John Grønli  
Staupshaugen 16 Kjell Hugo Dybwik  
Kommunalteknikk 11 Magne Farstad  
Ytterøy OS 13 Oddrun Laugsand  
Åsen OS 29 Torje Munkeby  

sum ca.:

-    
Ordfører 1 Robert Svarva  
Rådmann 1 Ola Stene  
Kommunalsjef samfunnsutvikling 1 Alf B. Haugnes  
Kommunalsjef helse 1 Øystein Sende  
Kommunalsjef oppvekst 1 Trude Nøst  
stab
Formannskapssekretær 1 Rita-M. Keiserås  
Grunnskolefagansvarlig 1 Hans Jakob Krabseth  
Barnehagefagansvarlig 1 Hartvik Eliasson  
Kommuneadvokat 1 Bjørn Petter Salberg fungerende
Rådgiver 1 Finn Christiansen  
Prosjektleder 1 Øystein Lunnan  
Næringssjef 1 Grete Ludvigsen daglig leder Levanger Næringsselskap AS 
Næringskonsulent 1 John Helge Holmen  

total sum ca.:

10    
Historisk
Festiviteten 4,1 Anne Aadahl Moen Innlemmet i Kultur 01.01.07
Barn og familie 32 Marit E. Aksnes Innherred samkommune 01.04.04
Barnevern 8 Toril Moe Innherred samkommune 01.04.04
Helse og rehabilitering 34 Tore Fjerdingen Innherred samkommune 01.04.04
Kemner 5 Harald Bakken Innherred samkommune 01.02.04
Landbruk 6 Trude Nøst Innherred samkommune 01.02.04
Oppmåling 3 Per Arne Kolberg Innherred samkommune 01.02.04
Plan og byggesak 6 Johannes Bremer Innherred samkommune 01.02.04
Støtteavdelingen 31 Meier Hallan Innherred samkommune 01.02.04

<< | andre utvalg/nemnder/råd | full skjerm/utskrift | møtekalender |
Gå til Levanger kommunes hovedside
^